Onze visie op onderwijs

Onze visie op onderwijs

Waar staan en gaan wij voor?

Wij willen kinderen voorbereiden op een persoonlijke toekomst in een maatschappij
die sterk verandert en soms onvoorspelbaar is. Dit vraagt naast kennis en wijsheid,
creativiteit en flexibiliteit. We willen hier samen aan werken met kinderopvang
en voortgezet onderwijs.

Hoe kijken wij naar kinderen en ouders?

Ieder kind is uniek en intelligentie kent vele uitingsvormen. Wij gaan uit van
educatief partnerschap vanuit verschillende rollen. Kinderen hebben een stem en
een eigen verantwoordelijkheid binnen onze school.

Identiteit van de Anne Frankschool:

1. Waar staan wij echt voor? Wat bindt ons?

Wij geloven in onderwijs waar kinderen met plezier en vanuit intrinsieke motivatie
de basis leren en tot ontplooiing komen. Ontplooiing betekent dat kinderen hun
eigen keuzes durven en kunnen maken en daar trots op zijn. Elk kind, ongeacht
verschillen, krijgt bij ons op school de kans zich breed te ontwikkelen, samen met
anderen. Kinderen willen leren als wij een veilige, vertrouwde en uitdagende
omgeving bieden: zingend de school in, fluitend naar huis.

2. Wat zegt dat over ons beeld van leerlingen en ouders (samenleving)?

Leerlingen zijn leergierig en nieuwsgierig en hebben plezier in leren. Zij hebben allemaal
hun eigen talenten. Leerlingen kunnen verantwoordelijkheid dragen en
nemen en voelen zich verantwoordelijk voor het groepsproces en hebben respect
voor elkaar. Voor de leerling is leerinhoud, sfeer en sociale omgeving belangrijk. Een
kind leert met en zonder elkaar. Ouders zijn verschillend en vragen om een eigen benadering. Samen zijn wij verantwoordelijk voor de ontwikkeling van het kind. Zij zijn partners in het onderwijs. Het is belangrijk voor het kind dat er wederzijds vertrouwen is tussen ouder en leerkracht.

3. Wat beloven wij onze leerlingen en ouders (samenleving)?

Als je op onze school zit dan beloven wij jou, leerling, dat:

 • Wij je kansen bieden naar behoefte en extra aandacht indien nodig
 • Wij je zien, naar je luisteren en vertrouwen hebben in jouw capaciteiten
 • Wij je uitdagen en nieuwe dingen bieden en je wereld groter maken
 • Wij het optimale uit je halen, zowel de basis- als de sociale vaardigheden
 • Wij je leren verantwoordelijkheid te nemen voor je eigen leerproces en
 •  zelfredzaamheid
 • Wij je leren samen te werken met anderen binnen een veilige speel- en
 •  leeromgeving

Als uw kind op de Anne Frankschool zit dan beloven wij:

 • verantwoordelijkheid samen te delen, elkaar te helpen en in gesprek te blijven en open en eerlijke communicatie.

4. Wat maakt dat wij deze belofte kunnen doen? Waar zijn wij dan zo goed in?
Wij zijn goed in ontwikkelings- en toekomstgericht werken en duidelijkheid bieden
aan ouders en kinderen Wij blinken uit in een veilig klimaat, eenheid en gezamenlijkheid
in de doorgaande lijn Wij zijn leidend in goed pedagogisch didactisch
klimaat, een plezierige sfeer en het optimale uit het kind halen.

5. Als wij deze belofte willen waarmaken waar moeten wij elkaar op aanspreken
en waar willen we op aangesproken worden (kernwaarden)?

 • Gepassioneerd en bevlogen
 • Kwaliteits- en resultaatgericht
 • Gezamenlijk, humoristisch en sociaal
 • Ontwikkelingsgericht en uitdagend
 • Verantwoord.

6. Wanneer hebben wij onze belofte ingelost? Wat hebben we dan bereikt bij
onze leerlingen en ouders (ambitie)?

 • Leerlingen kijken terug op een plezierige schooltijd. Ouders en leerlingenzijn tevreden.
 • Leerlingen zijn in staat om eigen verantwoorde keuzes te durven maken.
 • Leerlingen hebben voldoende vaardigheden om op hun eigen niveau doorte groeien; hun rugzak is goed gevuld.
 • Ouders bevelen onze school aan.

Hoe werken wij?
In de heterogene kleutergroepen (kinderen van groep 1 en 2 zitten bij elkaar)
werken wij thematisch. In de thema’s komen alle leerstofonderdelen aan de orde.
Kinderen zijn bezig met allerlei vormen van spel en hebben een begeleide keuze in
het maken van opdrachten. Achter het speel/werk plezier van de kinderen liggen de
leerdoelen van de leerkrachten: zij zorgen voor een continue ontwikkelingslijn, leidraad
hierbij zijn de map Fonemisch bewustzijn, Pluspunt aangevuld met
Schatkist. Wij observeren en registreren door middel van Kijk! De groepen 3 t/m 8
zijn zo mogelijk homogeen: de kinderen zitten in jaargroepen. Zij krijgen de leerstof
van dat jaar aangeboden volgens de landelijk beschreven leerlijnen en doelen.

In onderstaand document kunt u in een oogopslag ons schoolplan bekijken.

Compact schoolplan

In onderstaand document vindt u ons pestprotocol.

Pestprotocol Anne Frankschool