Onze school

De Anne Frankschool is een openbare basisschool en ligt centraal in de wijk de Laar-Oost te Arnhem. De school is samen met twee andere scholen gevestigd in brede school “Het Startblok” aan de Venlosingel. In “het Startblok” maken de scholen gezamenlijk gebruik van een aula, een speellokaal en een technieklokaal. Direct aan de ruime speelplaats van de Anne Frankschool is een  sporthal gelegen waar de kinderen uit groep 3 tot en met 8 gymnastiek krijgen.

Op onze school zitten ongeveer 235 kinderen verdeeld over 10 groepen, 3 kleutergroepen, en verder klassikale groepen. De gemiddelde groepsgrootte is 24. Het team bestaat uit 14 leerkrachten en één (vrijwillige) onderwijsassistent. Elke groep heeft maximaal 2 leerkrachten.

Verder werken er op de school een administratief medewerker, een intern begeleider en een directeur. Omdat de school een opleidingsschool is en een nauwe samenwerking heeft met de PABO zijn er ook regelmatig stagiaires in de diverse groepen.