Schoolgids

Deze schoolgids is bedoeld voor alle ouders en verzorgers die onze school bezoeken en voor allen die belangstelling hebben voor de Anne Frankschool. In deze schoolgids krijgt u een indruk van het onderwijs op onze school.

Anne Frank Schoolgids 2017

Over schoolgids 2017

Er zijn drie aanvullende stukken. Het betreft een document over Passend Onderwijs, een document over schoolregels en afspraken en informatie over leerplicht.

U vindt deze documenten hieronder.

Toevoeging schoolgids Passend Onderwijs

Toevoeging Schoolregels en afspraken juli 2014

informatie over leerplicht