Schoolgids

Deze schoolgids is bedoeld voor alle ouders en verzorgers die onze school bezoeken en voor allen die belangstelling hebben voor de Anne Frankschool. In deze schoolgids krijgt u een indruk van het onderwijs op onze school.

Anne Frank Schoolgids 2018-2019

Over schoolgids 2018-2019

Er zijn drie aanvullende stukken. Het betreft een document over Passend Onderwijs, een document over schoolregels en afspraken en informatie over leerplicht.

U vindt deze documenten hieronder.

Toevoeging schoolgids Passend Onderwijs

Toevoeging Schoolregels en afspraken juli 2014

informatie over leerplicht