Nieuws

Goede Vrijdag en Hemelvaart We krijgen veel vragen over de vrije dagen rond de meivakantie. Goede vrijdag 19 april is een schooldag. De vrijdag na Hemelvaart op 31 mei zijn de leerlingen vrij. U kunt de vrije dagen in de kalender herkennen aan de lichtere kleur paars. De meivakantie is van 22 april tot en met 3 mei. Stand van Lees verder

0 commentaren

Nieuwsbrief

Groepsvorming, mengen groepen Voor de groepsindeling voor de nieuwe school maken we per leerjaar een inhoudelijk afweging op welke manier de kinderen en groepen ingedeeld zullen worden. Per leerjaar zullen de betrokken leerkrachten van beide teams alle kinderen samen met de directie en de intern begeleiders bespreken. We hebben een aantal uitgangspunten en criteria geformuleerd voor de groepsindeling. We streven naar homogene groepen. Lees verder

0 commentaren

Nieuwsbrief

Politie Wilbert Reijnen, onze nieuwe wijkagent, is afgelopen week op school geweest om kennis te maken. De komende periode wordt er extra gelet op het verkeer rond de school en met name het parkeren. Mogelijk worden er ook bekeuringen uitgedeeld en blijft het niet bij waarschuwen wanneer bestuurders zich niet aan de regels houden. In het belang van de veiligheid Lees verder

0 commentaren

Nieuwsbrief

Ouderochtend met directies Op dinsdag 12 februari is er een ouderochtend met directies. U kunt terecht met vragen of opmerkingen over de fusie. De ochtend start om 08:30 uur. Afhankelijk van de hoeveelheid ouders wordt deze ochtend in de in de koffiekamer van de Anne Frankschool gehouden. Opbrengst ouderavond fusie Afgelopen donderdagavond 31 januari was de ouderavond fusie. Wij kijken Lees verder

0 commentaren

Nieuwsbrief

Nieuwsbrief op woensdag Ook in 2019 ontvangt u de nieuwsbrief op woensdag. Wanneer u in de schoolkalender Nieuwsbrief leest, komt deze twee dagen eerder uit. Studiedag Op maandag 4 februari zijn alle kinderen vrij in verband met een studiedag. Ouderochtend met directies Op maandag 14 januari is er een ouderochtend met directies. U kunt terecht met vragen of opmerkingen over Lees verder

0 commentaren

Nieuwsbrief

Even voorstellen Wijkteam Arnhem is onderverdeeld in 8 wijken en iedere wijk heeft een team van wijkcoaches. Het wijkteam Elden en de Laar geeft professionele steun en advies over zorg, opvoeden en opgroeien, werk en inkomen. Mocht u hulp nodig hebben, op welk gebied dan ook, dan kan de wijkcoach de juiste hulp voor u inzetten en/of meedenken in het Lees verder

0 commentaren

Nieuwsbrief

Fusie nieuws Samenvatting ouderavond identiteit Afgelopen dinsdagavond 6 november organiseerde beide scholen een ouderavond omtrent de nieuw te vormen identiteit. Een samenvatting van deze avond vindt u in de bijlage. Ouderochtend met directie 22 november is er weer een ouderochtend met directie. U wordt in de gelegenheid gesteld om alle vragen over de het fusietraject te stellen. De ochtend start Lees verder

0 commentaren

Nieuwsbrief

Ouderavond identiteit Op dinsdagavond 6 november organiseren we een ouderavond omtrent identiteit voor de ouders van de Anne Frankschool en de Toermalijn. De werkgroep presenteert de stand van zaken en u wordt in de gelegenheid gesteld om vragen te stellen en ons te voorzien van input. Om 19:00 uur openen we de deuren en kunt u met elkaar kennismaken onder Lees verder

0 commentaren

Nieuwsbrief

Communicatie fusie Anne Frankschool/Toermalijn Op woensdag 24 oktober is er vanaf 8:30 uur een ouderochtend met directie. Tijdens deze ochtend kunt u met uw vragen over de fusie stellen. Ouderavond identiteit Op dinsdagavond 6 november organiseren we een ouderavond omtrent identiteit. De werkgroep presenteert de stand van zaken en u wordt in de gelegenheid gesteld om vragen te stellen en Lees verder

0 commentaren

Nieuwsbrief

Communicatie fusie Anne Frankschool/Toermalijn De Anne Frankschool en de Toermalijn hebben de intentie om volgend schooljaar te fuseren. De scholen zijn druk bezig om te onderzoeken of een fusie een meerwaarde heeft voor de kinderen in de wijk. Er zijn verschillende werkgroepen die zaken zoals identiteit en onderwijs aan het vergelijken zijn. De scholen proberen de ouders goed om de Lees verder

0 commentaren

Nieuwsbrief

Vertrouwenspersoon Vertrouwenspersoon/coördinator veiligheid De school heeft een vertrouwenspersoon, haar naam is Esther Gabriëlse-Bruil. Bij haar kunnen leerlingen en ouders (en medewerkers) terecht met klachten en/of  zaken die men vertrouwelijk wil bespreken en dat niet direct met docenten of directie willen doen. Soms overkomen je heel vervelende dingen of gaat iets helemaal mis. Je hebt langdurig ruzie met iemand op school Lees verder

0 commentaren

Nieuwsbrief

Studiedag 14 september Op vrijdag 14 september zijn de kinderen vrij en hebben de leerkrachten een studiedag. Deze studiedag stond vanwege een drukfout niet in de laatste jaarkalender voor ouders. De studiedag staat in het teken van woordenschatonderwijs. Woordenschat vergroot het leesbegrip. Wijk Coach Sigrid Per 1 januari 2015 doen we het zo in Arnhem. Wat is dan zo? Arnhem Lees verder

0 commentaren

Nieuwsbrief

Nieuw schooljaar Maandag 20 augustus begint het nieuwe schooljaar. Wij hopen dat jullie allemaal hebben genoten van een geweldige vakantie. Wij zijn de afgelopen week alweer begonnen met de voorbereidingen en verheugen ons er erg op het nieuwe schooljaar. Nieuwe collega Omdat we elkaar ongetwijfeld gaan treffen, zal ik mij bij dezen alvast even aan u voorstellen. Mijn naam is Lees verder

0 commentaren

Nieuwsbrief

Donderdag 28 juni was de laatste MR van het schooljaar. Tijdens deze bijeenkomst is de MR geïnformeerd over de inhoud van fusiebulletin 2. Daarnaast heeft de directie het schooljaarplan en het schooljaarverslag gepresenteerd. De MR stemt in met de inhoud van deze plannen. Deze plannen liggen bij de directie ter inzage. Feestweek De afgelopen week was het weer feest op Lees verder

0 commentaren

Nieuwsbrief

Even voorstellen… Mijn naam is Sharon Zillig. Sinds 2010 werk ik in het onderwijs. De afgelopen jaren heb ik voornamelijk op basis van lange vervangingen gewerkt op verschillende scholen van stichting de BasisFluvius. Sinds afgelopen mei ben ik gestart op de Anne Frankschool. Momenteel sta ik in groep 2. Vanaf volgend schooljaar ben ik de nieuwe leerkracht van beide groepen Lees verder

0 commentaren

Nieuwsbrief

Nieuwe datum viering We hebben een nieuwe datum voor onze viering op 22 juni van 8:45 uur tot 9:45 uur vastgelegd. Ouder(s)/ verzorger(s)/ opa’s en oma’s en iedereen die kind in de groepen 1/2B, 5b, 6 en 8 kent is van harte welkom. Vacature MR-Lid Anne Frankschool Voor het nieuwe schooljaar is er een vacature voor een nieuw MR-lid. De Lees verder

0 commentaren

Nieuwsbrief

Viering 25 mei uitgesteld….. Door de meivakantie en de kampweek stellen we de viering van 25 mei uit. De reden hiervoor is de beperkte oefentijd om er een goede show van te maken. Uitstel is geen afstel. De voorbereidingen zijn al in volle gang. We informeren u nog over de exacte datum. Staking 30 mei De estafettestaking is op 30 Lees verder

0 commentaren

Nieuwsbrief

Talentateliers groot succes Afgelopen donderdag waren er weer talentateliers. De leerlingen en leerkrachten hebben genoten van de geweldige sfeer op school. Er waren ook meerdere ouders die de laatste ronde hebben meegekeken bij de ateliers. De volgende ronde start op dinsdag 22 mei.   Schoolfotograaf Op dinsdag 17 april komt de schoolfotograaf op school. De kinderen worden allemaal weer op Lees verder

0 commentaren

Nieuwsbrief

Terugkoppeling Informatieavond toekomstbestendig onderwijs in De Laar Afgelopen woensdag 12 maart heeft u het verslag van de fusie-avond via de mail ontvangen. Indien u deze mail gemist heeft kunt u een mail sturen naar mr@annefrankschool.org of directie@annefrankschool.org Vragen over onderzoek fusieproces Deze week heeft u allemaal het verslag ontvangen van de ouderavond over de mogelijke  fusie met de Toermalijn. Uit het Lees verder

0 commentaren

Nieuwsbrief

Informatieavond onderzoek mogelijke fusie Anne Frankschool/Toermalijn Afgelopen maandag 12 maart was er een eerste informatieavond over de mogelijke fusie tussen de Anne Frankschool en de Toermalijn. De avond werd goed bezocht door ongeveer 70 ouders. De avond werd geopend door Hessel Luesink, directeur van de Anne Frankschool. In zijn presentatie gaf hij een aantal redenen waarom het interessant is voor de Anne Lees verder

0 commentaren

Nieuwsbrief

Inloopochtend De inloopochtend is op 20 februari. Van 08.30 uur tot 09.00 uur kunt u een kijkje nemen in de groep van uw kind. Nieuws uit de groepen.… De groep van juf Annemiek heeft een bezoek aan het iXperium gebracht. Het iXperium is een proeftuin op het gebied van ICT in het onderwijs. Tijdens de activiteiten maken de kinderen kennis Lees verder

0 commentaren

Nieuwsbrief

Ouderochtend met directie Op donderdagochtend 11 januari was er een ouderochtend met directie op school. Tijdens deze ochtend is er gesproken over het pestbeleid op de Anne Frankschool. Het was een positieve ochtend waarin wij de aanwezige ouders meer inzicht hebben kunnen geven over onze werkwijze. Inloopochtend De inloopochtend van dinsdag 30 januari is verplaatst naar dinsdag 20 februari. Van Lees verder

0 commentaren

Nieuwsbrief

Nieuwe datum rapport In tegenstelling tot de jaarkalender zal het rapport op 23 februari  2018 uitgedeeld worden. Omdat we zorgvuldig alle informatie willen delen en de kinderen voldoende oefentijd willen geven hebben we deze keuze gemaakt. Nieuws uit de groepen.… Groep 4 leert verhalen schrijven in een schriftje n.a.v. een aangegeven titel. Hieronder een verhaaltje over ervaringen in de sneeuw. Lees verder

0 commentaren

Nieuwsbrief

Anne Frankschool wint de Wansinkprijs met de talentateliers Op dinsdag 14 november is de prijs uitgereikt door de voorzitter van de Wansinkprijs, Freddy Sikkens en de wethouder van Onderwijs Ron König in bijzijn van kinderen en ouders/verzorgers. De Wansinkprijs, wordt jaarlijks uitgereikt aan personen of scholen die een bijzonder project realiseren in het onderwijs in Arnhem en omgeving. In onze Lees verder

0 commentaren

Nieuwsbrief

Miranda en Hessel afwezig komende week Miranda en Hessel zijn de week van maandag 6 november tot vrijdag 10 november afwezig vanwege een studiereis naar Amerika. Zij bezoeken daar de Essential Schools. Deze scholen lopen voorop op het gebied van pedagogisch klimaat. Wij kunnen  gebruik maken van een subsidie van de stichting voor dit bezoek. De volgende personen zijn aanspreekpunt bij Lees verder

0 commentaren

Nieuwsbrief

Besteding sponsorgeld Met de sponsorloop eind vorig schooljaar hebben de kinderen dusdanig veel geld opgehaald dat wij hier niet alleen 250 prachtige sport-shirts van hebben kunnen realiseren, maar eveneens 200 bedrukte veiligheidshesjes hebben besteld. Wanneer we alles binnen hebben, zullen deze aan u en de kinderen gepresenteerd worden. Van het geld dat nu nog over is, zullen er materialen gekocht worden Lees verder

0 commentaren

Nieuwsbrief

Studiedag Begrijpend lezen Vrijdag 29 september 2017 is er voor het team van de Anne Frankschool een studiedag begrijpend lezen/ technisch lezen. Het onderwerp van de studie dag is: “Effectief en aantrekkelijk begrijpend lezen” De kinderen zijn deze dag vrij. Data MR (medezeggenschapsraad) In tegenstelling tot de data uit het kleine kalendertje vergadert de MR op andere momenten. Hieronder overzicht Lees verder

0 commentaren

Nieuwsbrief

Nieuwe collega´s Dit jaar verwelkomen we een aantal nieuwe collega´s. Juf Anke in groep 3, Juf Maaike in groep 4, meester Bob in groep 5 en 7 en een nieuwe gymjuf. Kirsten Schaapman. Zij stelt zicht voor: Via deze weg wil ik mij graag voorstellen aan jullie. Mijn naam is Kirsten Schaapman en ik ben vakdocent bewegingsonderwijs. Vanaf dit schooljaar Lees verder

0 commentaren

Nieuwsbrief

Start schooljaar Wij hopen dat jullie allemaal hebben genoten van een geweldige vakantie. Wij zijn de afgelopen week alweer begonnen met de voorbereidingen en verheugen ons er erg op het nieuwe schooljaar. Verkenning samenwerking Anne Frankschool en Toermalijn Hieronder een bericht van het College van bestuur van de Basis&Fluvius. Binnenkort ontvangt u meer informatie. Vanuit onze visie op onderwijs hebben Lees verder

0 commentaren

Foto’s feestdag Ouderraad (stormbaan en andere activiteiten)

Hieronder treft u een link aan waarop u kunt klikken. U wordt dan doorverwezen naar een fotopagina met alle foto’s van dinsdag 11 juli 2017. Stormbaandag! Met dank aan onze huisfotograaf Nichun (moeder van Sophie uit groep 7) https://www.flickr.com/photos/137584903@N08/albums/72157683348730274/page1  

0 commentaren

Nieuwsbrief

Oudertevredenheidspeiling Over enkele weken zal er een nieuwe oudertevredenheidspeiling worden afgenomen. In deze peiling vragen wij u om uw mening te geven over allerlei zaken die spelen op de school. Als school zijn wij erg benieuwd hoe ouders tegen de Anne Frank aankijken. De uitkomsten zullen wij gebruiken om ons onderwijs te verbeteren. U ontvangt binnenkort meer informatie over het Lees verder

0 commentaren

Nieuwsbrief

Kerstfeest De school ziet er weer gezellig uit en wij verheugen ons op de laatste schoolweek van 2016. Hieronder nogmaals de planning voor aanstaande donderdag: Kerstmusical: tussen 09.00 uur en 10.00 uur als uw kind in groep 1 t/m 4 zit en tussen 13.00 uur en 14.00 uur als uw kind in groep 5 t/m 8 zit. Kerstfeest: een heerlijk Lees verder

0 commentaren

Nieuwsbrief

Sinterklaas Vandaag heeft Sinterklaas de Anne Frankschool bezocht. Het was een geweldig feest waarbij  Sinterklaas en zijn pieten aankwamen in een echt bakkersauto. Na enkele liedjes gingen de kinderen naar binnen en mochten  de groepen  1 t/m 5 een cadeau uitkiezen uit een echte schatkamer. De leerlingen van groep 6 t/m 8 kregen een klassencadeau en hebben fantastische surprises  gemaakt. Lees verder

0 commentaren

Sinterklaas op school

Morgen brengt Sinterklaas een bezoek op de Anne Frankschool.

0 commentaren

Nieuwsbrief

Sinterklaas Afgelopen zaterdag is Sinterklaas met zijn pieten in Maassluis aangekomen. Dit ging dit jaar niet makkelijk met zo’n zware boot vol met pakjes en ingrediënten voor de taart van Sinterklaas. Ook bij ons op school hebben de ouders niet stil gezeten om de school mooi te versieren en hier zien we ook veel bakspullen staan, met dank aan de Lees verder

0 commentaren

Nieuwsbrief

MR-leden gezocht Denk eens aan je eigen tijd op de basisschool en probeer te bedenken hoe belangrijk die tijd voor je is geweest. Als kind wordt je leven voor een heel belangrijk deel bepaald door wat je op school leert, beleeft, ervaart, wordt meegegeven, wie je tegenkomt, wat er georganiseerd wordt etc. Als ouder heb je NU de kans de herinnering van Lees verder

0 commentaren

Nieuwsbrief

Ouderpanel dinsdagavond In de laatste nieuwsbrief van het  afgelopen jaar heeft u kunnen lezen over het ouderpanel. In dit panel willen wij in korte bijeenkomsten in gesprek met ouders over verschillende zaken op de Anne Frankschool. Op deze wijze krijgen wij input om onze schoolorganisatie te verbeteren. Aanstaande dinsdagavond is er een ouderpanel om 19.00 uur op de Anne Frankschool. Lees verder

0 commentaren

Nieuwsbrief

Back to school party Afgelopen vrijdag was de Back to school party op het plein van de Anne Frankschool. De avond was een groot succes en kinderen, ouders en leerkrachten hebben genoten. Volgend jaar zal er weer een Back to school party zijn! Omgekeerde oudergesprekken De komende weken zijn de omgekeerde oudergesprekken op school. De ouder(s) vertellen dan over hun Lees verder

0 commentaren

Eerste Nieuwsbrief schooljaar 2016-2017

’16-‘17 De kop is er weer vanaf! Iedereen is gelukkig  (en) gezond terug na zes heerlijke weken vakantie.  Dat is toch altijd een hele geruststelling! Informatie avond Op maandag 12 september hebben we onze informatie avond in alle groepen. Op deze avond vertellen de leerkrachten wat er komend jaar allemaal staat te  gebeuren.  De informatie wordt in de groepen twee Lees verder

0 commentaren

Nieuwsbrief

-          Start onderzoeksgroep(plusgroep, Marcel heeft een stukje geschreven -          Ouderochtend met directie op donderdag 19 mei(ik zal dit stukje aanleveren) -          Aanpassing schooltijden, de stand van zaken -          Mad Science in naschools aanbod -          Stand van zaken juf Nienke Afscheid meester Jaap Op vrijdag 27 mei neemt meester Jaap officieel afscheid. Hij gaat met pensioen. Juf Nienke Juffrouw Nienke komt Lees verder

0 commentaren

Nieuwsbrief

Centrale eindtoets Voorheen was dit de CITO eindtoets. Afgelopen dinsdag, woensdag en donderdag hebben onze groep 8 leerlingen zich vol overgave gestort op de (digitale) eindtoets. Het blijft spannend, ook al zijn de adviezen voor het vervolgonderwijs al gegeven en weten de meesten waar zij heengaan. Het is toch ook altijd weer een soort examen voor de hele school! We Lees verder

0 commentaren

Nieuwsbrief

Rapporten De rapporten van de leerlingen gaan later mee dan aanvankelijk gepland was. We zijn allemaal in de afrondingsfase van de CITO toetsen en willen natuurlijk de resultaten meenemen in de rapportage. Op 1 maart kunt u het rapport verwachten. De verslagavond is  op dinsdag 8 maart voor broertjes en zusjes. De leerkrachten maken met u afspraken voor andere momenten. Lees verder

0 commentaren

Nieuwsbrief

Carnaval Op de laatste vrijdag voor de vakantie, 5 februari,  mogen de kinderen verkleed op school komen. Wel thuis al verkleden, niet op school. In verband met de schoonmaak mogen er geen confetti, spuitbus-serpentines en aanverwante ‘leutmaterialen’ meegenomen worden. Elke leerkracht geeft zelf invulling aan de ochtend. Dit jaar hebben we ervoor gekozen om geen optocht te lopen. Zwangerschapsverlof Afgelopen Lees verder

0 commentaren

Nieuwsbrief

Alhoewel het jaar alweer twee weken oud is toch een heel fijn en gezond jaar voor iedereen! Financieel zijn we in ieder geval aardig gestart: Jumbo actie Op woensdag 6 januari hebben we in het sfeervolle Duivelshuis uit handen van de wethouder van onderwijs de Jumbo cheque in ontvangst mogen nemen. Maar liefst een bedrag van  € 6924,27! Door u Lees verder

0 commentaren

Nieuwsbrief

Jumbo Allereerst een mededeling over de zeer succesvolle Jumbo actie. We staan als Startblok nog altijd met stip bovenaan. Het ziet er naar uit dat de gezamenlijke scholen een groot bedrag gaan binnenhalen. Er worden geen bonnen meer uitgegeven maar u kunt ze tot 15-12 inleveren bij de juf en meester op school. De samenwerking van het Startblok met de Lees verder

0 commentaren

Sinterklaas groep 6

De Sint is niet aan de deur van groep 6 voorbij gegaan. Hieronder de beelden: https://www.flickr.com/photos/137584903@N08/albums/with/72157661872396022

0 commentaren

Sinterklaas 2015

Sinterklaas in weer naar Spanje om te genieten van zijn welverdiende rust. Even opladen voor volgend jaar. Wij kunnen nog nagenieten van onderstaande foto’s. https://www.flickr.com/photos/137584903@N08/albums/with/72157661872396022

0 commentaren

Schoolzwemwedstrijden

Afgelopen periode hebben een aantal kanjers van de Anne Frankschool meegedaan aan de schoolzwemwedstrijden. Hoewel meedoen belangrijker is dan winnen zijn we dit jaar weer goed in de prijzen gevallen. Via onderstaande link zijn de foto’s te bekijken: https://www.flickr.com/photos/137584903@N08/albums/with/72157661872396022

0 commentaren

Nieuwsbrief

Studiedag Op maandag 7 december hebben wij een studiedag. De kinderen zijn die dag vrij. Anne Frankparlement (verslag door Liva,  groep 8) Het parlement is dinsdag 24 november bij elkaar  gekomen om het te hebben over regels voor het school plein. Wij hebben ook nagedacht over coatings of speeltoestellen voor op het plein. Het pedagogisch aandachtspunt is: complimenten geven aan Lees verder

0 commentaren

Nieuwsbrief

Ontbijt Vanmorgen stond voor alle leerlingen een heerlijk ontbijt klaar in de klas. Dit om toch maar weer eens te benadrukken hoe belangrijk het is om de dag goed te beginnen! Bomen Tijdens de herfstvakantie zijn er bomen verwijderd van het schoolplein. Er zijn meerdere ouders geweest die hier vragen over hebben gesteld. Afgelopen schooljaar zijn de bomen op het Lees verder

0 commentaren

Nieuwsbrief

Anne Frankparlement Beste ouders, Ik ben Liva Hadders ik zit in groep 8 en ik ben vorige week gekozen voor het AF parlement. Ik wou dit graag omdat: ik vind dit super leuk en ik heb al heel veel leuke dingen voor de school. Zoals: een klimwand een familieschommel waar kinderzitjes in zitten en voor de wat grotere kinderen normale zitjes. Ik zit Lees verder

0 commentaren

Nieuwsbrief

Beste ouders. De eerste nieuwsbrief van het nieuwe jaar. Wij hopen allemaal weer op een heel fijn en goed jaar met kinderen, ouders en collega’s. In de eerste brief van vorig jaar stond onderstaande als eerste bericht vermeld: Bij de start van het nieuwe jaar had juf Esther groot nieuws: zij is in verwachting! Wij wensen haar (hen) heel veel Lees verder

0 commentaren

Nieuwsbrief

Nieuwe collega Juffrouw Anne Christien gaat volgend jaar een opleiding volgen. Dat betekent dat zij op de vrijdagen niet voor de groep van juf Wendy zal staan in verband met haar studieverlof. Haar vervangster is Tamara Powter. Tamara werkt daarnaast ook nog drie dagen op het Jongleren. Foto’s pleinfeest Al geruime tijd staan de foto’s van het pleinfeest  op onze Lees verder

0 commentaren

Nieuwsbrief

Sportdag / 4 daagse Afgelopen dinsdag heeft de hele school een sportdag gehad. Deze dag was georganiseerd door studenten van het Rijn-IJssel (CIOS). Voorop stond het sportief en vooral gezellig met elkaar bezig zijn. Gelukkig bleef het droog en was het ook niet te heet. Ook hebben weer veel kinderen en ouders van de Anne Frankschool meegelopen in de avondvierdaagse. Lees verder

0 commentaren

Nieuwsbrief

Kamp /Teken Allereerst een oproep aan alle ouders van de groepen 6,7 en 8. Controleer na terugkomst van het kamp uw kinderen heel goed op teken. Ze zijn op het kamp in ruime mate gesignaleerd. Vooral in huidplooien en verborgen hoekjes. Denk eraan bij het verwijderen om te draaien, niet te trekken. De kop kan er anders in blijven zitten. Lees verder

0 commentaren

Foto’s pleinfeest 2015

Hier kunt u de foto’s van het pleinfeest 2015 bekijken

0 commentaren

Nieuwsbrief

Avondvierdaagse Hierbij doen wij vast een vooraankondiging van de komende Avondvierdaagse van 2 t/m 5 juni. Nadere informatie volgt nog maar u kunt er misschien nu al rekening mee houden. We hopen weer op veel  enthousiaste support van ouders, net als in voorgaande jaren. Social Sofa Op koningsdag (vreemd woord toch…) is de Social Sofa officieel ‘onthuld’ door  wethouder Ine Lees verder

0 commentaren

Nieuwsbrief

Pleinfeest We hopen dat u, net als wij, genoten heeft van het pleinfeest! We willen dan ook iedereen die meegeholpen heeft hartelijk bedanken voor de inzet en voor alle lekkere hapjes die wij mochten verkopen! Hierdoor is het pleinfeest een groot succes geworden en hebben wij een mooi bedrag op kunnen halen! De kinderen van het Anne Frankparlement zullen samen Lees verder

0 commentaren

Nieuwsbrief

Bevallen Voor allen die het nog niet weten: juf Esther is op 8 maart bevallen van een schitterend dochtertje: Sanne-Karlijn! Zij woog 3860 gram en was 54 cm lang. Wij wensen hen heel veel geluk en voorspoed! Simone vertrekt Na dertien jaar op de Anne Frankschool te hebben gewerkt gaat juf Simone een nieuwe uitdaging aan op de Blinkert in Lees verder

0 commentaren

Nieuwsbrief

Kunstproject Er ontstaan deze weken onschatbare juweeltjes in de klassen. Niets kitsch, alles kunst!  De kunstbeschouwingslessen in alle groepen spreken  enorm aan. Onder leiding van een kunstenares, Jacky, is gewerkt met papier maché in de groepen 4 en 5, in de groepen 1- 3 worden collages gemaakt met de deskundige hulp van Esther Dekker (een moeder van onze school) en Lees verder

0 commentaren

Nieuwsbericht

Carnaval Vanmorgen zijn alle kinderen verkleed op school gekomen. De schitterendste outfits waren te bewonderen. Aan het eind van de ochtend vond de verkiezing plaats van mooiste / leukste/ opvallendste verkleding. In iedere klas werd een prijsje uitgereikt. Tot slot in optocht door het park. Even voorstellen… Een nieuw gezicht in groep 6/7 Via deze weg wil me graag aan Lees verder

0 commentaren

Nieuwsbrief

Rapportavonden Volgende week dinsdag en woensdag vinden de rapportgesprekken  plaats. Als het goed is heeft u  hiervoor een uitnodiging ontvangen. Afscheiden Zoals u heeft kunnen lezen heeft juf Julia een andere baan. Zij gaat in het nieuwe schooljaar werken op de (basisschool) Jan Ligthartschool Tot de zomervakantie zal zij daar al deels beschikbaar zijn omdat er op dit moment geen Lees verder

0 commentaren

Nieuwsbrief

Nationale voorleesdagen Op dinsdag 27 januari wordt er in het kader van de Nationale Voorleesdagen een voorstelling verzorgd door duo Pat en Pet,  gebaseerd op het prentenboek van het jaar: “Boer Boris” van Ted van Lieshout. Alle groep 1-2 leerlingen van de brede school,  kinderen van peuterspeelzaal Moriaantje en kinderen van kinderdagverblijf Partou gaan hier naartoe. Er is voor gekozen Lees verder

0 commentaren

Nieuwsbrief

Voorspoedig 2015 Allereerst wenst het hele team van de Anne Frankschool iedereen een zeer voorspoedig en bovenal gezond nieuwjaar! We zullen er alles aan doen om er weer een schitterend jaar voor onze kinderen van te maken samen met u, ouders! Toetsen Door de hele school heen is gestart met de afname van de CITO toetsen. Aansluitend daarop volgen de Lees verder

0 commentaren

Nieuwsbrief

Ouderochtend Vanmorgen hebben we een ouderochtend gehad met als hoofdonderwerp ‘Straffen en Belonen’. Er waren elf ouders aanwezig. Dit onderwerp hebben we al eerder  in ons team en in de Ouderraad besproken. Zoals verwacht zijn er veel meningen en nuanceverschillen. Hoe ga je om met de eigenheid van ieder kind, heeft straffen wel of geen effect? De aanbevelingen en meningen Lees verder

0 commentaren

Nieuwsbrief

Kinderboekenweek Volgende week start de kinderboeken week met als thema: Feest! We zijn weer heel blij met onze trouwe ouders die de school weer feestelijk versierd hebben! U krijgt nog een uitnodiging voor de afsluiting van het project op 10 oktober. Wij krijgen ook bezoek van schrijvers: Tjibbe Veldkamp (o.a. Agent en Boef)  op 2 oktober Manon Sikkel op vrijdag Lees verder

0 commentaren

Nieuwsbrief

’14-‘15 De kop is er weer vanaf! Iedereen is gelukkig  (en) gezond terug na zes heerlijke weken vakantie.  Dat is toch altijd een hele geruststelling! Verwacht Bij de start van het nieuwe jaar had juffrouw  Esther groot nieuws: zij is in verwachting! Wij wensen haar (hen) heel veel geluk en voorspoed in de komende maanden! Nieuwe collega’s Nog meer heuglijk Lees verder

0 commentaren

Nieuwsbrief 03-07-2014

Nieuwe leerkracht Het heeft even geduurd maar we hebben een nieuwe leerkracht gevonden voor de openstaande vacature. Haar naam is Ninouk Hooyman. Ninouk is bekend met de school omdat zij hier al een jaar stage heeft gelopen. Ze heeft net haar LIO-stage afgerond in groep 1,2B. We zijn heel blij dat Ninouk ons team wil komen versterken. Ninouk werkt op Lees verder

0 commentaren

Schoolveiligheidsplan

Wist u dat we een schoolveiligheidsplan hebben? Hieronder vindt u de link. Schoolveiligheidsplan

0 commentaren

nieuwsbrief 16 mei 2014

Gezond trakteren De afgelopen periode hebben we heel wat verjaardagen in onze klassen mogen vieren. En wat is er nou leuker dan op school uit te mogen delen. We hebben echter ook gezien dat de traktaties steeds meer gericht waren op snoep en de kinderen meerdere malen met hele zakjes snoep naar huis gingen Wij zien  het liefst gezonde traktaties Lees verder

0 commentaren

Nieuwsbrief

  Paasontbijt Vanochtend hebben alle kinderen genoten van een heerlijk paasontbijt. In alle klassen stond een heerlijk ontbijt klaar en als klap op de vuurpijl heeft de paashaas bij de kleuters ook nog mandjes met chocolade eieren gebracht. Vakantie activiteiten In de vakantie worden er weer allerhande activiteiten in de buurt georganiseerd. (Zie ook de bijlagen).   Jeugdland meivakantie activiteit in Lees verder

0 commentaren

MR zoekt leden

Beste ouder(s), verzorger(s), Door een verhuizing en een nieuwe baan, is de Medezeggenschapsraad (MR) op zoek naar twee nieuwe leden! Bent u geïnteresseerd: • In het schoolplan, • In begrotings- en beleidsvoornemens, • Kwaliteit van het onderwijs, • Public Relations, • Alle zaken die de Anne Frankschool “de school van uw kind maken….” …. dan is de MR misschien iets Lees verder

0 commentaren

Nieuwsbrief 4 april 2014

Nieuwsbrief   04-04-2014 Voetbal toernooi Ons dames team is door naar de halve finale! Op 16 april aanstaande spelen zij weer onder de bezielende leiding van coach André Zinnemers. Daarna op Koningsdag in het Gelredome!!! Ze moeten alleen nog even winnen….. In verband hiermee verzoeken wij u om shirtjes en broekjes van school mee te geven als die nog thuis Lees verder

0 commentaren

Nieuwsbrief 21 maart 2014

Project Zoals u weet werken we in alle groepen aan het thema ‘Middeleeuwen’. Overal staan  kasteelmuren en –poorten in de klassen, worden wapenschilden ontworpen, verhalen en gedichten geschreven of galoppeert er ineens een kleutergroep door de gang op eigengemaakte stokpaarden. Alle groepen hebben een bezoek gebracht aan kasteel de Doornenburg. (Floris….)Het heeft een diepe indruk achtergelaten. Ook de kleuters weten Lees verder

0 commentaren

Nieuwsbrief

CITO eindtoets Deze week hebben de leerlingen van groep 8 de digitale CITO eindtoets gemaakt. Dit jaar voor het eerst digitaal. Voor de leerlingen betekende dit allemaal op een lap-top de toets maken. Ze hebben het als erg prettig en rustig ervaren. Wij zijn heel benieuwd naar de uitslag. Carnaval We zijn dit jaar met een fleurige optocht door het Lees verder

0 commentaren

Nieuwsbrief

CITO toets In de week van 24 februari maken de leerlingen van groep 8 de digitale versie van de CITO eindtoets. Het lokaal met laptops is klaargemaakt met hulp van enkele vaders. Spannend! Optocht Op 28 februari mogen de kinderen verkleed op school komen. Rond 11.30 uur willen we een bonte optocht door het Bingelradepark houden. Wij willen alle ouders Lees verder

0 commentaren

Nieuwsbrief

CITO voorlichting Als aanvulling op het rapport van uw kind treft u in de bijlage informatie aan betreffende de CITO-lvs (leerlingvolgsysteem)toetsen en normering. De normering van het CITO is namelijk veranderd waardoor de resultaten van uw kind anders uit kunnen vallen dan voorheen het geval was. Ook is een folder bijgevoegd met algemene informatie over het leerlingvolgsysteem. De bijlagen zijn Lees verder

0 commentaren

Nieuwsbrief

Nationale Voorleesdagen De nationale Voorleesdagen zijn van 22 januari t/m 1 februari. Woensdag 22 januari is de opening van de voorleesdagen. Het prentenboek van het jaar is: Krrrr…okodil! Op elke maandag, dinsdag en donderdag wordt tijdens de lunchpauze voorgelezen door een kind van de bovenbouw aan kinderen van de onderbouw. Gemeentehuis Vorige week brachten 20 leerlingen een bezoek aan het Lees verder

0 commentaren

Anne Frankparlement bezoekt raadzaal

Op 8 januari bezochten 20 kinderen van de Anne Frankschool het Arnhemse gemeentehuis. Wethouder Martijn Leisink gaf daar een rondleiding langs de trouwzalen, de vergaderzalen, de raadszaal en de kamer van de burgemeester. Tijdens het wijkbezoek in december bezocht Martijn Leisink onder andere de Anne Frankschool waar hij een gesprek had met kinderen van het Anne Frankparlement. Dit is een  Lees verder

0 commentaren
Kerstviering

Prettige Feestdagen

Het team van de Anne Frankschool wenst u prettig feestdagen. Wij zien elkaar weer op maandag 6 januari!

0 commentaren

Nieuwsbrief

Bezoek Gemeentehuis Op 8 januari gaan we met twintig kinderen naar het Gemeentehuis. De kinderen krijgen een rondleiding langs de trouwzalen, de vergaderzaal van burgemeester en wethouders en uiteindelijk houden ze een klein debat in de raadszaal. De onderwerpen zullen gerelateerd zijn aan de wijk de Laar Oost. Er wordt gedacht aan speelplekken in de wijk, de trolleybus die misschien gaat Lees verder

0 commentaren

Nieuwsbrief

Inspectie Afgelopen week hebben wij het definitieve rapport ontvangen van de inspectie naar aanleiding van het bezoek op 5 september. De inspectie moet ten minste eenmaal per vier jaar een school bezoeken. Tijdens het onderzoek heeft de inspectie de kwaliteit van het onderwijs op onze school beoordeeld aan de hand van een aantal indicatoren. In het totaal zijn er 9 Lees verder

0 commentaren
Sinterklaas op de Anne Frankschool

Sinterklaasfoto’s nu te downloaden

Donderdag 5 december werden we weer blij verrast door de Sint en zijn Pieten. Dit jaar zag hij kans de Anne Frankschool per shovel te bezoeken. De foto’s van de intocht en zijn bezoek in de groepen zijn via onderstaande links te bekijken. Bekijk HIER het fotoalbum (intocht) van de vader van Atilla groep 3 Bekijk HIER het fotoalbum (bezoek Lees verder

0 commentaren

Nieuwsbrief

Sinterklaas Op 5 december verwachten wij de Sint!De deuren gaan ‘s morgens om 8.15 uur open. De kinderen gaan dan naar hun eigen klas en gaan daarna met hun juf/meester naar het basketbalveld. We moeten daar echt om 8.30 uur klaarstaan! Dus zorg er voor dat je op tijd op school bent. Zie ook de bijlage voor de brief van Sint. Kerst ‘De Anne Lees verder

0 commentaren
Wethouder

Wethouder bezoekt de Anne Frankschool

Afgelopen dinsdag is de Anne Frank School bezocht door wethouder Martijn Leisink en Wijkregisseur Lisette Heij Samen met bestuursleden van het Wijkplatform waren zij voor een informatief wijkgesprek aanwezig op de Anne Frank School. Martijn, zoals hij zichzelf voorstelde, wilde graag geïnformeerd worden over het reilen en zeilen van de Anne Frank School in de wijk De Laar- Oost. Een Lees verder

0 commentaren

Nieuwsbrief

Afscheid Woensdag 13 november hebben we op de patio van school een herdenking voor Jurian gehouden. Zijn vader en moeder, opa, oma’s , oom en tantes waren hierbij aanwezig evenals alle kinderen en collega’s van school en vele ouders. Juffrouw Julia heeft gesproken en we hebben nog een keer het lied ‘Belletje’ gezongen. Tot slot hebben we ballonnen opgelaten die Lees verder

0 commentaren
Ballonnen voor Jurian

Afscheid Jurian Hendriks op de Anne Frankschool

Samen met de papa, mama en familie van Jurian hebben we vandaag afscheid genomen van ons lieve vriendje Jurian Hendriks. We zullen hem verschrikkelijk missen. We willen iedereen bedanken voor alle steun en betrokkenheid die wij als school hebben mogen ervaren.   Belletje Belletje, klein belletje Vraag eens aan de wind Of hij mij even waarschuwt Als hij mijn vriendje Lees verder

0 commentaren

Nieuwsbrief

Toch nog maar een nieuwsbrief vandaag, ondanks het tragische ongeval van ons leerlingetje Jurian Hendriks uit groep 2c. Voorlopig advies groep 8 In de komende week voeren Charlotte en Jaap met de ouders van groep 8 de voorlopig adviesgesprekken. Het doel hiervan is om te komen tot een afstemming tussen school en ouders over het schooladvies. De definitieve keuze wordt Lees verder

0 commentaren
Jurian

Dag Lieve Jurian

Donderdagavond 31 oktober bereikte ons het verdrietige bericht dat door een noodlottig ongeval Jurian Hendriks uit groep 2c is overleden. Vanochtend is het hele team bij elkaar gekomen. Wij hebben alle ouders en kinderen op de hoogte gesteld en in de gelegenheid gesteld met elkaar te praten. In alle groepen is gepraat over Jurian en hebben de leerlingen de gelegenheid Lees verder

0 commentaren
Zwemmers Anne Frankschool

Sportieve gezonde school

Geschreven door Matteo, Maud en Gemma (groep 8):Woensdag 30 oktober waren de Schoolzwemkampioenschappen in de Grote Koppel in Arnhem. Acht kinderen van de Anne Frankschool deden mee. De kinderen die meededen waren: Levinio, Matteo, Maud, Gemma, Cyril, Sanne, Lorenzo en Mandy.Wij hebben ook waterpolo gedaan, maar jammer genoeg niks gewonnen. Maar het was wel leuk. In totaal hebben we 7 Lees verder

0 commentaren

Nieuwe website Anne Frankschool

Vandaag is onze nieuwe site gelanceerd en gepresenteerd aan de ouders. We hebben geprobeerd de site zo overzichtelijk mogelijk te maken voor nieuwe ouders en bestaande ouders van de Anne Frankschool. Wij zijn benieuwd naar jullie reactie. Ook zijn we benieuwd naar mogelijke aanvullingen of onduidelijkheden. Deze opmerkingen mogen jullie mailen naar jeroen@annefrankschool.org. Bezoek ons ook op Facebook! klik op Lees verder

0 commentaren

Nieuwsbrief

Schoolfruit Het schoolfruit ‘loopt’ goed. Drie keer per week eten we met elkaar groente of fruit in de klas. Op Facebook geven we de dag van te voren aan wat het fruit van die week is. Woordenschat Gistermiddag heeft het hele team een studiemiddag gehad over woordenschat onderwijs. Hoe kunnen we heel gestructureerd en gedegen de woordenschat van onze kinderen Lees verder

0 commentaren

Nieuwsbrief

Nieuwsbrief 27 september 2013 Luizen Vorige week zijn alle kinderen gecontroleerd op luizen en neten door onze luizenouders. Deze week zijn de zieke kinderen nog gecontroleerd. Bij de klas waar neten of luizen zijn geconstateerd hangt een briefje bij de betreffende klas. In deze klas zal dan na 2 weken een hercontrole plaatsvinden. De leerkracht neemt contact op met de Lees verder

0 commentaren

Ouderenquête 2012

Hier treft u de uitkomst van de ouderenquête 2012. Samenvatting leerlingtevredenheidsenquête Samenvatting oudertevredenheidsenquête

0 commentaren