Nieuwsbrief

CITO toets
In de week van 24 februari maken de leerlingen van groep 8 de digitale versie van de CITO eindtoets. Het lokaal met laptops is klaargemaakt met hulp van enkele vaders.

Spannend!

Optocht
Op 28 februari mogen de kinderen verkleed op school komen. Rond 11.30 uur willen we een bonte optocht door het Bingelradepark houden.

Wij willen alle ouders vragen zich langs de aangegeven route op te stellen, iets voor 11.30 uur.

Ouderochtend
De ouderochtend (met Julia) is op maandag 17 februari en niet op 18 februari zoals in het kalendertje vermeld staat. Aanvang is om 8.35 in de koffiekamer. Het onderwerp is Straffen en Belonen en eventueel nog de evaluatie van het huiswerk.

Studenten
Er zijn weer nieuwe PABO studenten gestart in de groepen 1-2 b, 4, 5-6, 7 en 8. Ook krijgen we vanaf 17 februari een stagiar van de schoolopleiders -opleiding van Windesheim.

EHBO
Aanstaande donderdag 20 februari, geeft Netty Doelitzsch weer EHBO voor kinderen in de aula van het Startblok. Aanvang is 8.30 u

Als u belangstelling heeft, kunt u zich opgeven bij Netty: n.doelitzsch@gmail.com of bellen naar 06-12415891.

Verkeersactie
Komende week zal op een nader te bepalen dag opnieuw een verkeerscontrole worden uitgevoerd door leerlingen van de Toermalijn, de Laarhorst en de Anne Frankschool. Er worden weer rode en groene kaarten uitgedeeld voor bepaald verkeersgedrag: fout parkeren.

CJG

In de bijlage treft u een artikel van het Centrum voor Jeugd en Gezin aan. (Misschien wat voorbarig, maar toch….. ) Deze bijlage is reeds per mail verzonden. Indien u een exemplaar wenst graag even mailen naar j.burema@annefrankschool.org.

Agenda
17-02 ouderochtend
20-02 EHBO cursus
24-02 / 27-02 CITO digitale toets
28-02 Verklede optocht
01-03 t/m ma 10-03 Vakantie