Nieuwsbrief

Politie

Wilbert Reijnen, onze nieuwe wijkagent, is afgelopen week op school geweest om kennis te maken. De komende periode wordt er extra gelet op het verkeer rond de school en met name het parkeren. Mogelijk worden er ook bekeuringen uitgedeeld en blijft het niet bij waarschuwen wanneer bestuurders zich niet aan de regels houden. In het belang van de veiligheid van onze kinderen vragen wij u, de auto te parkeren in de daarvoor bestemde vakken.

Stand van zaken fusie

De Fusie Effect Rapportage (FER) is klaar en ter goedkeuring aan de MR van de beide scholen aangeboden. De MR beoordeelt eind maart/ begin april of de fusie een meerwaarde heeft voor de kinderen van de fusieschool. De rest van het schooljaar gaan we verder met de voorbereiding voor schooljaar 2019 – 2020. Verschillende werkgroepen zoals ICT, rekenen, taal, bewegen zijn geformeerd. De werkgroepen bundelen het beste van de twee scholen voor het beste onderwijs voor onze kinderen.

Juf Sharon

Vandaag heeft Juf Sharon met haar dochter Mea een bezoek aan de school gebracht. Met Mea en juf Sharon gaat het erg goed. Juf Sharon heeft veel zin om te beginnen op 11 april in groep 6b. Nu geniet ze eerst nog even van haar nieuwe gezinnetje.

Nieuws uit de groepen
Groep 6b

Vandaag (woensdag 13-3) kwam juf Sharon met baby Mea in de klas. We hadden iets voor haar gemaakt: “Mea’s eerste jaarkalender”, een kalender met mooie tekeningen waar juf Sharon bijvoorbeeld in kan schrijven wanneer Mea voor het eerst kan zitten of haar eerste woordje zegt. Ze was super schattig en lag lekker in de armen bij haar moeder.

Het laatste uur begonnen we aan het project over het Hindoeïsme. Het was heel interessant het ging over: karma, het geloof, feesten en goden. We hebben filmpjes gezien en we gaan een karma-muur maken. Ook deden we een oefening in de kring waarbij we ontdekten dat zelfs onze gedachten de gevoelens van een ander kunnen beïnvloeden. Wij gaan als het lukt met vervoer volgende week dinsdag naar een tempel.

Aimée, Isis en Yara

groep 6

Naschoolse activiteiten binnenkort van start

Altijd al willen dansen? Interesse in techniek iets in elkaar schroeven? Zelf leren koken? Je eigen muziek schrijven en een nummer opnemen? Kennismaken met het tienerwerk in de Motion? Binnenkort starten er weer diverse leuke en leerzame naschoolse activiteiten voor kinderen van de Anne Frankschool, De Laarhorst en De Toermalijn, gesubsidieerd door de gemeente Arnhem.

We hopen dat het lukt om nog voor de meivakantie een paar dingen te laten starten, na de meivakantie gaan we zeker beginnen. Meer informatie volgt zo snel mogelijk, we wachten nog op de laatste bevestigingen.

Hou de mailbox in de gaten……

Staking Anne Frankschool luidt de noodklok.

Op 15 maart is door de vakbonden een onderwijsstaking uitgeroepen. Hoewel de Anne Frankschool achter de uitgangspunten van de staking staat, kiezen we ervoor deze dag niet te staken. De vorige keren hebben we wel gestaakt. Op de Anne Frankschool merken we dat het tekort zichtbaar wordt. Vacatures kunnen moeilijk ingevuld worden en bij ziekte is er weinig of geen vervanging mogelijk. Dit draagt niet bij tot verbetering van de kwaliteit van het onderwijs. Op 15 maart vragen we, met de kinderen, op ludieke wijze aandacht voor de uitgangspunten van de staking. Vrijdag kunnen de kinderen hun eigen lawaai instrument meenemen om de alarmbellen om 12:30 uur af te laten gaan.

Studiedag DeBasisFluvius

Afgelopen maandag 11 maart was er een studiedag voor ongeveer 900 meesters en juffen van ons bestuur. Het bestuur heeft het strategisch beleidsplan voor de komende vijf jaar gepresenteerd. De leerkrachten zijn meegenomen in deze ontwikkeling. Daarnaast was er een inspirerende spreker, Pedro de Bruyckere auteur van “jongens zijn slimmer dan meisjes” en “juffen zijn toffer dan meesters”, uitgenodigd. Hij ontzenuwde enkele mythes over leren en onderwijs. Kort door de bocht komt het erop neer dat de veronderstellingen en aannames in de prullenbak moeten en dat het onderwijs veel meer data gestuurd moet werken. Deze stap maakt de Toermalijn en de Anne Frankschool voor de nieuwe school. Wij gaan doen wat werkt. We doen de juiste dingen goed.

Talentateliers

Op 21 maart starten de laatste talentateliers van dit schooljaar. De voorbereidingen zijn weer in volle gang om voor de leerlingen een leuk en leerzaam programma samen te stellen. In de volgende nieuwsbrief informeren wij u over het aanbod van de talentateliers voor komende periode.

Project veelkleurige wereld

Dinsdag 12 maart is het project veelkleurige wereld van start gegaan. In de groepen 1 tot en met 4 staan de onderwerpen samenleven, vriendschap, verschillen waarderen en verschillende feesten bij religies centraal. In de groepen 5 tot en met 8 staan de wereldgodsdiensten centraal. Elke groep zoekt de verdieping in een godsdienst en bezoekt een gebedshuis.

Belangrijke data

12 maart start project veelkleurige wereld

15 maart lawaai instrumenten mee

21 maart start talentateliers

27 maart gezamenlijke leerlingenraad

28 maart talentatelier ronde twee

29 maart einde project veelkleurige wereld