Nieuwsbrief

Groepsvorming, mengen groepen
Voor de groepsindeling voor de nieuwe school maken we per leerjaar een inhoudelijk afweging op welke manier de kinderen en groepen ingedeeld zullen worden. Per leerjaar zullen de betrokken leerkrachten van beide teams alle kinderen samen met de directie en de intern begeleiders bespreken.

We hebben een aantal uitgangspunten en criteria geformuleerd voor de groepsindeling. We streven naar homogene groepen. In het schooljaar 2019-2020 zijn er geen combinatiegroepen, met uitzondering van de groepen 1 en 2. Het uitgangspunt is om vooral homogene groepen in de jaargroepen 3 t/m 8 te behouden. Er komen parallelgroepen. De gemiddelde groepsgrootte is 25 leerlingen per groep.

De huidige onderbouwgroepen (groep 1) worden zo min mogelijk gemengd. De twee huidige groepen 7 worden ook niet opnieuw ingedeeld en gaan inclusief hun ‘oude’ leermethodes door als twee groepen 8, zodat zij geen tijd hoeven te besteden aan het wennen aan nieuwe methodes.

De criteria voor de groepsindeling van de groepen 2 t/m 6 zijn niet anders dan in voorgaande jaren, wanneer groepen moeten worden opgesplitst of nieuwe groepen 3 worden gevormd. We kijken naar:

- verhouding jongens/meisjes;
- vriendjes;
- onderwijsbehoefte kinderen;
- dynamiek in de groep;
- broertjes/zusjes.

In mei bespreken de leerkrachten van beide teams samen met de directie en de intern begeleiders de opzet voor de groepsindeling. Er wordt zorgvuldig gekeken naar een evenwichtige verdeling per groep. Kinderen mogen bij de leerkracht aangeven met welke kinderen zij goed kunnen samenwerken en samen spelen. Op deze manier kunnen we waar mogelijk ook rekening houden met hun wensen. Ouders kunnen, indien nodig, bij leerkrachten in mei aangeven of er bijzondere omstandigheden zijn waarmee rekening gehouden zou moeten worden. De indeling wordt vervolgens op 7 juni bekend gemaakt aan ouders. Mocht er ondanks deze zorgvuldige werkwijze een leerling niet in de juiste groep zijn geplaatst dan kan de directeur, na raadpleging, besluiten tot een wijziging. Op 21 juni 2019 wordt de groepsindeling vastgesteld. Vanaf de meivakantie zullen er verschillende activiteiten worden ondernomen met de parallelgroepen van beide scholen, zodat kinderen elkaar al een beetje leren kennen.

Stand van zaken fusie
De Fusie Effect Rapportage (FER) is klaar en ter goedkeuring aan de MR van de beide scholen aangeboden.

De MR neemt de FER door en heeft zes weken de tijd om te reageren. We rekenen erop rond 12 april duidelijkheid te hebben. Wij hebben vertrouwen in een positieve uitkomst.

Even voorstellen meester Elke
Mijn naam is Eke van Berkel en vanaf 2 april ben ik de nieuwe vakleerkracht bewegingsonderwijs op de Anne Frankschool. Ik ben 26 jaar en samen met mijn vriendin Bo woon ik in Zwolle. Mijn hobby’s zijn zwemmen en volleyballen. Ook werk ik als vakleerkracht op de Paulusschool in Arnhem.

Dinsdag kunt u mij op school vinden voor alle vragen betreft de gymlessen en/of over sport en bewegen.

Ik heb veel zin om te beginnen en kijk er naar uit om een sportief en leuk schooljaar tegemoet te gaan!

Nieuws uit de groepen
Hallo, wij zijn Michelle en Eveline van groep 6a.

Wij hebben het in de klas over het hindoeïsme. Dat is een geloof, het komt oorspronkelijk uit India. We zijn ook naar een hindoe tempel geweest. Daar was het vooral heel mooi, we hebben er ook veel van geleerd en als je dat wou dan mocht je een stip of streep op je voorhoofd. Je zag van de buitenkant bijna niet dat het een tempel is. Er zijn daar ook leuke winkeltjes, en de jurken zijn heel mooi. Er zijn daar waren ook beelden van de gedaantes van god. We maken nu in de klas een muurkrant over het hindoeïsme. Dat doen we in groepjes. Je kan het over verschillende onderwerpen hebben. Zoals feesten in het hindoeïsme, zoals holi en divali. Er zijn verschillende goden, zoals Brahma, Vishnu, Shiva. Er zijn ook heilige dieren in de godsdienst zoals: de koe en de olifant. En ze hebben ook hun eigen taal, als je iets met respect wilt noemen zeg je shree en daarna de naam bijvoorbeeld: Shree Raam dat is de god.

Groetjes van Eveline en Michelle.

Aanbod talentateliers
Deze ronde talentateliers hebben we weer een veelzijdig aanbod. Hieronder leest u wat het aanbod is.

De groepen 1/2 kunnen kiezen uit het speelatelier, koken, muziek, circus en knutselen.

De groepen 3/4 kunnen kiezen uit proefjes/ techniek, natuur, muziek, fotografie, dans en karate.

De groepen 5 -8 kunnen kiezen uit techniek, karate, sporten, handwerken, greenscreen, koken, DJ, rap, fotografie (film maken), programmeren en natuur.

Kortom een enorm divers aanbod om de talenten uit onze kinderen te halen. Op 11 april bent u van harte welkom om een kijkje bij de activiteiten te nemen.

Verkeersexamen groep 7
Het is belangrijk dat de kinderen verkeersveilig van en naar school kunnen komen. Vanaf groep 5 besteden we aandacht aan verkeersonderwijs. In groep 7 kunnen de kinderen hun verkeersvaardigheden bekronen met een theoretisch en praktisch verkeersexamen. Op donderdag 28 maart is het belangrijk dat de kinderen van groep 7 met een verkeersveilige fiets naar school komen. Op deze dag oefenen de kinderen de route voor het praktisch examen. Op woensdag 3 april is het schriftelijk examen en op 4 april (fiets mee) is het praktische examen.

Aankondiging koningsspelen
Ook dit jaar doen we mee aan de koningsspelen 2019. De voorbereidingen zijn in volle gang. De kinderen ontbijten deze ochtend op school. Dit ontbijt is een geschenk van de Koning. Daarnaast organiseren we allerlei sportieve workshops. Om de kinderen alvast met elkaar kennis te laten maken organiseren we de Koningsspelen samen met de Toermalijn.

Project veelkleurige wereld
Vrijdag 29 maart sluiten we het project ‘veelkleurige wereld’ af. In de groepen hebben de kinderen geleerd over gewoontes en gebruiken, over feesten en vieringen en over vriendschappen. Groep 4-8 heeft een moment met de ouders gehad waarbij ouders een inbreng hadden in het project. Ondersteunen en ideeën aandragen bij de muurkranten, of meehelpen bij het knutselen. De onderbouw groep 1 – 3 sluit af met een expositie. Vanaf 12:30 uur kunt u langs de prikborden en de kijkkast om de werkjes van de kinderen te bewonderen. De expositie is de komende week nog te bezichtigen.

Het was een geslaagd project.

Belangrijke data

27 maart gezamenlijke leerlingenraad

28 maart talentatelier ronde twee

29 maart einde project veelkleurige wereld

28 maart oefenen praktisch verkeersexamen groep 7

03 april theoretisch verkeersexamen groep 7

04 april praktisch verkeersexamen groep 7

04 april talentatelier ronde 3

11 april talentatelier ronde 4 ouders welkom 13:30 uur – 14:00 uur

12 april Koningsspelen

16 en 17 april Eind CITO groep 8

20 april start meivakantie tot en met 5 mei