Nieuwsbrief

Ouderochtend met directies

Op dinsdag 12 februari is er een ouderochtend met directies. U kunt terecht met vragen of opmerkingen over de fusie. De ochtend start om 08:30 uur. Afhankelijk van de hoeveelheid ouders wordt deze ochtend in de in de koffiekamer van de Anne Frankschool gehouden.

Opbrengst ouderavond fusie

Afgelopen donderdagavond 31 januari was de ouderavond fusie. Wij kijken terug op een positieve avond. Wanneer het verslag van de avond gereed is, zullen we deze samen met de getoonde powerpoint in een aparte mail met u delen.

Juf Nienke

Juf Nienke gaat na haar zwangerschapsverlof weer beginnen op school in groep 4 op donderdag en vrijdag. Dit betekent dat meester Bob deze dagen naar groep 6b gaat om het zwangerschapsverlof van juf Sharon in te vullen.

Nieuws uit de groepen

Nieuws uit groep 8

Scholenbezoek groep 8

Wij zijn op 28 Januari naar het OBC Elst geweest.  Wij zijn hier op de fiets naar toe gegaan. Wij hebben hier de vakken gehad : Frans, Engels, Natuur, Aardrijkskunde, Creatief, Cultuur, Stream, Gym, Duits en Geschiedenis.

 • Bij Frans :gingen we een quiz doen bijvoorbeeld:hoe noem je stokbrood in het Frans? Baguette

 • Bij Engels: moest je jezelf voorstellen in het Engels. Hello I am……

 • Bij Natuur: moest je een vogel knippen en proberen om hem te laten zweven.

 • Bij Geschiedenis :moest je een familieschild maken.

 • Bij Gym: moest je pingpongen en over de kop in een schommelstoeltje.

 • Bij creatief :moest je verf op een papiertje doen en dubbelvouwen en toen kreeg je een patroon.

 • Bij Aardrijkskunde: moest je een werkstuk maken over de waterkringloop.

 • Bij Cultuur :moest je met klei een standbeeld maken

 • Bij stream: moest je met een microbit trucjes uit proberen .

 • Bij Duits: moest je een Duitse quiz maken.

Daarna gingen we weer met de fiets terug naar school en weer naar huis.

gemaakt door:Luna en Emma

Studiedag fusie

Op 15 februari heeft de Anne Frank en de Toermalijn een gezamenlijke studiedag. De studiedag staat in het teken van de fusie. Alle kinderen zijn deze dag vrij.

Naschools aanbod

De voorbereidingen voor een nieuw naschools aanbod zijn in volle gang. Het naschools aanbod houdt in dat er activiteiten na school worden aangeboden. Wanneer het programma is samengesteld en is vastgesteld informeren wij u.

Rapporten mee en gesprekken

Vrijdag 8 februari gaan de rapporten mee naar huis. Vrijdagmiddag 8 februari kunt u vanaf 15.00 uur inschrijven voor de rapportgesprekken groep 1-7 en voor de adviesgesprekken groep 8.

De adviesgesprekken in groep 8 worden gevoerd met ouder(s)/ verzorger(s), kind en leerkracht.

Gezamenlijke leerlingenraad

Woensdag 6 februari kwam de gezamenlijke leerlingenraad bij elkaar. De klassenvertegenwoordigers vergaderden over:

 • Wanneer en hoe kunnen we de gezamenlijkheid opzoeken?

 • Waar moeten we rekening mee houden wanneer we groepen samenstellen?

 • Welke vragen zijn in de groepen over de fusie?

EDI en doelen stellen

Dit schooljaar volgen een aantal leerkrachten een opleiding EDI. EDI staat voor Effectieve Directe Instructie. De afgelopen bijeenkomst hebben we geleerd over lesdoelen stellen. Hoe stel je een lesdoel en hoe formuleer je dat? Hoe weet je of de kinderen het lesdoel hebben behaald? In de bijlage van de nieuwsbrief leest u een samenvatting van de bijeenkomst.

Lesdoel: Ik kan na het lezen van de bijlage benoemen wat de vier stappen van EDI zijn en hoe je een lesdoel formuleert met een concept en vaardigheid.

Wanneer uw kind thuis komt kunt u de vraag stellen: “Hoe was het op school?” Waarschijnlijk is het antwoord een eenlettergrepig woord; leuk, saai, stom, cool of gaaf.  U kunt ook vragen: “Wat heb je geleerd bij rekenen of spelling? Geef eens een voorbeeld?”

Toestemmingsverklaring (AVG)

Heeft u al aangegeven hoe wij met het beeldmateriaal van uw kind kunnen omgaan? De wet bepaalt dat wij van iedere ouder/ verzorger een reactie in het dossier van uw kind moeten plaatsen.

Belangrijke data

06 februari gezamenlijke leerlingenraad

08 februari rapporten mee

11 februari week van rapport/advies gesprekken

12 februari ouderochtend met directie

11 februari week van de rapportgesprekken

15 februari studiedag alle kinderen vrij!

20 februari nieuwsbrief

04 maart voorjaarsvakantie