Nieuwsbrief

Even voorstellen Wijkteam

Arnhem is onderverdeeld in 8 wijken en iedere wijk heeft een team van wijkcoaches.

Het wijkteam Elden en de Laar geeft professionele steun en advies over zorg, opvoeden en opgroeien, werk en inkomen.

Mocht u hulp nodig hebben, op welk gebied dan ook, dan kan de wijkcoach de juiste hulp voor u inzetten en/of meedenken in het zoeken naar een oplossing.

Denk aan vragen of problemen over groeien en opvoeding, meedenken in goede schoolkeuze, het meedenken in fijne dagbesteding, maar ook ondersteuning op andere gebieden, zoals financiële problemen en vragen vanuit de WMO. Aan iedere school is een wijkcoach verbonden.

Voor de Anne Frankschool is dit Sigrid van der Heij, sigrid.van.der.heij@wijkteamsarnhem.nl

telnr: 06-10941259

Het algemene telefoonnummer van het serviceteam van het wijkteam is: 088-2260000

 Het eerste gesprek met een wijkcoach is vaak bij u thuis. Mocht u dit niet prettig vinden, dan kan dit ook bij het wijkteam (Zeelandsingel 40) of op school eventueel samen met de juf of meester of intern begeleidster.

Stap vooral op mij  af als u een vraag heeft! Ik ben in de oneven weken op donderdag te vinden bij de ingang om 8.20 uur.

Website: www.wijkteamsarnhem.nl

Facebook: https://www.facebook.com/groups/Wijkteameldenendelaar/

Nieuwe toiletten
Alle toiletten op de Anne Frankschool worden vervangen. Hiervoor komen moderne wc-units voor terug. We proberen “operatie wc ruimte” zo soepel mogelijk te laten verlopen. Enkele groepen hebben een alternatieve wc ruimte aangeboden gekregen. Onze schoonmaker maakt de huidige toiletten twee keer per dag schoon. Over twee weken kan iedereen weer genieten van frisse toiletjes.

Sinterklaas
Aankomende woensdag 5 december komt Sinterklaas met zijn pieten aan op de Anne Frankschool. Omstreeks 8:45 uur verwachten wij Sinterklaas op het basketbalveld. U bent hierbij van harte welkom. Vindt u het leuk om de aankomst bij te wonen dan verzoeken wij u vriendelijk om achter het lint te gaan staan. De kinderen komen met hun leerkracht naar buiten en staan in het gebied binnen het lint. Op deze manier is het voor iedereen overzichtelijk en kan iedereen Sint en zijn pieten goed zien tijdens de aankomst.

De kinderen hoeven deze dag geen eten en drinken mee te nemen, dit krijgen ze van school.

Kerst

HERINNERING HULP GEVRAAGD!

Voor het komende kerstfeest hebben wij dringend uw hulp nodig!

Op donderdag 6 december wordt de school vanaf 8.30 uur omgetoverd naar Kerst. Dit betekent dat er allerlei kerstversieringen moeten worden opgehangen in de school.

Op donderdag 20 december wordt de ruimte voor de ouders gezellig aangekleed. Dit moet gebeuren onder schooltijd, het gaat om tafels klaarzetten in de aula van het startblok en het versieren van de ruimte.

Verder zoeken we nog mensen voor ‘s avonds tijdens de kerstviering, hulp bij de bar en de hapjes in de aula van het startblok.

Hulpouders tijdens het kerstdiner in de klassen zullen door de leerkracht zelf benaderd worden.

Op vrijdag 21 december zal de kerstversiering vanaf 8.30 uur weer worden opgeruimd en ook hier graag wat extra handen!

Vindt u het gezellig om mee te helpen geeft u zich dan op via antwoordbriefje op mijnschoolinfo of op het briefje naast de deur van de klas.

U helpt toch ook?
Wanneer u zich opgeeft rekenen we op u! Er zal iemand van de OR zijn die u kan vertellen wat er moet gebeuren op die dag.

Groeten de kerstcommissie

Nieuws uit de groepen

Debatteren groep 8
We moesten verzamelen in de raadszaal. Toen alle scholen er waren wethouder uitleggen. Wat hun in de raadszaal deden en waarover ze praten.
Toen hij klaar was met uitleggen gingen we naar verschillende kamers. Daar werd uitgelegd waar ze op letten. De tegenstanders mochten beginnen met voorlezen.90 seconden en dan wij 90 seconden.Toen dat klaar was gingen we debatteren 5 minuten na de 5 minuten gingen de juryleden op de gang overleggen.Toen ze terugkwamen gingen ze uitleggen wat goed ging en wat beter kon.Uiteindelijk hebben wij gewonnen.We gingen naar buiten daar ergens was de kelder waar belangrijke mensen werkte het was ook heel gehorig dus we moesten stil zijn.De stelling was geld gebrek is je eigen schuld en de eerste was leerlingen vanaf tien jaar moeten op school met geld om leren gaan. we hadden alweer gewonnen maar helaas stonden we niet in de finale.

Groep 8, Larz

Doppen
Wij sparen plastic doppen. Het gewicht aan doppen wordt in € omgezet en komt ten goede van stichting blindengeleide hond. De teller staat op 3289 stuks…… We kunnen nog ongeveer twee weken sparen. Kunnen we de hoeveelheid doppen verdubbelen?

Chromebooks groep 8
Afgelopen week is de Anne Frankschool gemigreerd naar een Google omgeving. Dit betekent dat het netwerk opnieuw is ingericht en dat we geïnvesteerd hebben in nieuwe Chromebooks. In groep 8 testen we de nieuwe mogelijkheden uit. In het kalenderjaar 2019 bereiden we de investeringen uit.

Schoolfruitprogramma
Ook dit jaar doet de Anne Frankschool weer mee aan het schoolfruitprogramma. Op dinsdag, woensdag en donderdag ontvangen de kinderen een stuk fruit van school.
Belangrijke data
05 december Sinterklaas
06 december opruimen Sint en aankleden Kerst
12 december Leerlingenraad
20 december Kerstviering
21 december opruimen Kerst
21 december 12:30 uur Kerstvakantie