Nieuwsbrief

Ouderavond identiteit

Op dinsdagavond 6 november organiseren we een ouderavond omtrent identiteit voor de ouders van de Anne Frankschool en de Toermalijn. De werkgroep presenteert de stand van zaken en u wordt in de gelegenheid gesteld om vragen te stellen en ons te voorzien van input.

Om 19:00 uur openen we de deuren en kunt u met elkaar kennismaken onder het genot van een kopje koffie of thee. De avond start om 19:30 uur en eindigt om 21:30 uur.

U komt toch ook? Mis het niet!

Ouderochtend met directie

Terugkoppeling……..

Ouders van de Toermalijn en ouders van de Anne Frankschool waren vertegenwoordigd tijdens de ouderochtend. Er is besproken wat de ouders bezighoudt omtrent de fusie. Een belangrijke vraag die leeft bij de ouders is dat de reden van de fusie is nog niet voor iedereen duidelijk is. Dit onderwerp komt dinsdagavond 6 november terug.

De leden van de MR

(medezeggenschapsraadWanneer u vragen heeft over het beleid op school, wanneer u wil weten waarom

bepaalde keuzes zijn gemaakt, wanneer u vragen heeft omtrent de fusie…… Vraag het de MR.  mr@annefrankschool.org

U kunt ons ook vinden in de school:

De oudergeleding
Erika de Groot, kind in groep 4
Ryan Bechan, kind in groep 1/2b en 4
Linda Bouwhuis, kind in groep 3 en 5

De personeelsgeleding
Annemiek van Hemert, groep 1/2a
Charon Seising, groep 5
Jeroen Verhoeven, groep 8

De volgende MR is op donderdag 29 november. Deze vergadering is openbaar.

Streetwise

Op 12 november bezoekt Streetwise van de ANWB de Anne Frankschool. Hun lesprogramma staat in het teken van de verkeersveiligheid voor de kinderen van groep 1 tot en met groep 8. Wij vinden het voor onze kinderen belangrijk dat zij verkeersveilig in het verkeer kunnen bewegen.

Daarnaast is er voor de kinderen van groep 5-8 de mogelijkheid om hun fietsverlichting te laten controleren. De fietsen moeten deze dag mee naar school. Ouderhulp is welkom

De fietscontrole is van 8:45 uur tot 11:45

Bent u handig en kunt u helpen kleine reparaties te verrichten…….. Graag even doorgeven aan meester Jeroen. Streetwise verzorgt het gereedschap. jeroen.verhoeven@debasisfluvius.nl

Viering

In tegenstelling tot de vermelding in de jaarkalender is onze viering  niet op vrijdag 9 november, maar op woensdag 14 november in verband met een dubbele boeking van de podiumzaal.

Ouders van de groepen die optreden zijn van harte welkom om 11:20 uur. De viering start om 11:30 uur. Na afloop van de viering gaan de kinderen eerst terug naar de groep. Om 12:30 uur is de school uit.

Wij kijken er naar uit. U komt toch ook?

Nieuw mailadres ouderraad

De ouderraad heeft een nieuw mailadres. or.annefrankschool@debasisfluvius.nl

Betaalde pleinwachtouders gezocht

Wij zijn op zoek naar een aantal nieuwe pleinwachten voor de dinsdag, woensdag en donderdag. Hieronder de volgende informatie:

-          Het gaat om de pauzetijden van 12.15 uur tot 12.45 uur. Je bent een
-          kwartier voor en een kwartier  na de pauze  aanwezig.
-          Pleinwachten krijgen een vrijwilligersvergoeding van 4.50 euro per keer. Wanneer                pleinwachten 3x per week lopen, ontvangen deze ongeveer 500 euro per jaar.
-          Pleinwachten moeten een VOG aanvragen (verklaring omtrent gedrag)
-          Bij meerdere aanmeldingen gaat de school kijken naar de meest geschikte kandidaat
-          Er is een mogelijkheid tot scholing

Bij interesse kunt u een mail sturen naar: h.luesink@annefrankschool.org

Belangrijke data

06 november ouderavond identiteit

12 november ANWB Streetwise

14 november viering met groepen

15 november talentateliers ronde 2

22 november talentateliers ronde 3

27 november VO Scholenmarkt groep 7 en 8