Nieuwsbrief

Nieuwsbrief op woensdag

Ook in 2019 ontvangt u de nieuwsbrief op woensdag. Wanneer u in de schoolkalender Nieuwsbrief leest, komt deze twee dagen eerder uit.

Studiedag

Op maandag 4 februari zijn alle kinderen vrij in verband met een studiedag.

Ouderochtend met directies

Op maandag 14 januari is er een ouderochtend met directies. U kunt terecht met vragen of opmerkingen over de fusie. De ochtend start om 08:30 uur. Afhankelijk van de hoeveelheid ouders wordt deze ochtend in de in de koffiekamer van de Toermalijn gehouden.

Ouderavond fusie

De werkgroepen onderwijs en identiteit, teams en directies werken hard aan een eerste schets van de fusieschool. Deze schets presenteren wij u op de ouderavond van 31 januari 2019.

Om 19:00 uur gaan de deuren open voor een informele ontmoeting met koffie of thee. Om 19:30 uur start de avond tot ongeveer 21:00 uur. Tijdens deze bijeenkomst kunt u

vanzelfsprekend vragen stellen of aanvullingen kenbaar maken. Vervolgens wordt de schets verder uitgewerkt en streven we ernaar de definitieve invulling van de fusieschool in maart 2019 af te ronden.

Nieuwe toiletten

Op de Anne Frankschool zijn toiletten vernieuwd. Naast een nieuwe beleving van plassen en handen wassen, is de achterwand voorzien van een vrolijke prent. De gedachte is: “wanneer iets mooi en schoon is, het ook mooi en schoon blijft.”

OuderTevredenheidsPeiling (OTP)

                       (aankondiging)

Periodiek doen alle scholen van DeBasisFluvius (bestuur) mee aan een oudertevredenheidpeiling. Op deze manier wordt de kwaliteit op de scholen in kaart gebracht.

Ook op de Anne Frankschool vinden wij uw mening waardevol. Daarom vragen wij uw medewerking. Binnenkort ontvangt u van ons een enquêteformulier met het verzoek deze in te vullen. Hoe meer respons des te reëler het beeld. Verdere informatie volgt.

Nieuws uit de groepen

Nieuws uit groep 1/2b

Na twee weken vakantie zijn we begonnen met het bespreken van de gouden regels in de groep: hoe zorgen we ervoor dat het ook in het nieuwe jaar fijn is om in groep 1-2 b te zijn? Een paar kinderen vertellen welke regels belangrijk voor hen zijn.

Guido:

We hebben gouden regels. We luisteren naar elkaar. Dan gaat iedereen niet door elkaar praten en dan weet je niet wat iedereen zegt.

We moeten ook goed luisteren bij de gym. Als je met je team goed zit op mat krijg je punten, wie snel zit krijgt een punt van meester Jop. Team grijs is mijn team en die had er 10. Dat is heel veel, meester Jop was blij en wij ook.

Berke:

Iedereen moet op tijd zijn kleren aan doen na de gym.

Dan zijn we snel klaar en kunnen we andere dingen doen.

We willen lief naar elkaar doen. Bijvoorbeeld samen naast elkaar eten en leuk praten en samen in een boekje kijken. En niet van de bank duwen of iets afpakken..

Logan:

Het belangrijkste is: we luisteren naar elkaar.Dan kan je goed zeggen tegen de kinderen wat je gedaan hebt of zo in de vakantie of wat je leuk vindt. Het is fijn om dingen te vertellen. Dat is fijner als de kinderen goed luisteren.

Imara en Neveah:

Samen delen met spullen is belangrijk. Omdat je dan lief bent voor elkaar. Omdat het anders niet aardig is. Je moet voorzichtig doen met spullen van school. Omdat anders de juf boos wordt. En anders gaat alles kapot. We willen spelen met spullen, en dat kan niet als ze kapot zijn.

Ronja:

De afspraak dat we samen met elkaar spelen vind ik een goede afspraak. Soms willen kinderen niet samen spelen. Dat is niet leuk. Soms moet je even nadenken als het niet goed gaat. Als kinderen vervelend doen moeten ze even nadenken op een rustig plekje. Dan kunnen ze daarna weer lief doen want dan weten ze weer hoe dat moet.

Evie en Ine:

Buiten lief spelen. Dan is iedereen blij. We spelen graag paardje Een is dan het paard en iemand houdt het paard vast en de stal is ook bij iemand. In het doolhof. Soms is het moeilijk omdat we allemaal paard willen zijn. Ine kiest dan wie het paard mag zijn omdat het haar sjaal is. Dan gaat het goed. We doen ook om de beurt.

Doppenactie

Met elkaar hebben we maar liefst 21.847 doppen ingezameld voor stichting blindengeleidehond. Het gewicht aan doppen wordt in € omgezet.

Bedankt voor jullie bijdrage en inzet!

Aanmelden broertjes zusjes

De voorbereidingen voor het nieuwe schooljaar zijn weer gestart. Graag horen we van u of we broertjes of zusjes van kinderen die al op de Anne Frankschool zitten kunnen verwachten. Graag mailen naar hessel.luesink@debasisfluvius.nl

Op deze manier weten we hoeveel kinderen we kunnen verwachten en hoe we de groepen kunnen indelen.

Toestemmingsverklaring (AVG)

Ons bestuur heeft voor hun scholen beleid vastgesteld voor wat betreft de (AVG) Algemene Verordening Gegevensbescherming. In het verleden hebben we als Anne Frankschool al toestemming gevraagd voor het gebruik van beeldmateriaal e.d. Vanwege de uniformiteit en wettelijke eisen vragen we u om dit formulier (zie bijlage) in te vullen, te ondertekenen en te overhandigen aan de leerkracht van uw kind. Deze week ontvangt u, via uw kind, een papieren exemplaar. Deze toestemmingsformulieren kunt u ook ophalen bij de directeur van de school. Om het waterdicht te maken hebben we 100% respons nodig. Wij rekenen op uw medewerking.

Onderzoek NRO

Met DeBasisFluvius (bestuur) doen we opnieuw mee aan een belangrijk landelijk onderzoek van het Nationaal Regieorgaan Onderwijsonderzoek (NRO). Deze keer is het onderzoek gericht op het berekenen van een leerwinstindicator voor de scholen, wat ons betreft een eerlijke manier om te monitoren op goed onderwijs. Bij de vorige rapporten waren scholen zeer tevreden over de informatie voor de school, die vanuit de NRO rapportages kwam. Dat verwachten we nu weer.

 

In de bijlage van deze nieuwsbrief wordt u geïnformeerd over wat dit voor de kinderen en u als ouder betekent in het kader van het onderzoek. De AVG wetgeving wordt hierin strikt nageleefd.

Belangrijke data

14 januari ouderochtend met directies

17 januari start talentateliers ronde 1

23 januari nieuwsbrief

24 januari talentateliers ronde 2

31 januari talentateliers ronde 3

31 januari ouderavond fusie stand van zaken

04 februari studiedag alle kinderen vrij!