Nieuwsbrief

Nationale Voorleesdagen
De nationale Voorleesdagen zijn van 22 januari t/m 1 februari. Woensdag 22 januari is de opening van de voorleesdagen. Het prentenboek van het jaar is: Krrrr…okodil!

Op elke maandag, dinsdag en donderdag wordt tijdens de lunchpauze voorgelezen door een kind van de bovenbouw aan kinderen van de onderbouw.

Gemeentehuis
Vorige week brachten 20 leerlingen een bezoek aan het gemeentehuis op uit uitnodiging van wethouder Martijn Leisink. Het werd een zeer uitgebreide rondleiding door de wethouder en een ambtenaar die veel wist te vertellen over de historie van het gebouw, met name het Duivelshuis. We hebben het geschopt tot foto van de week in de Burgemeesterskamer. Hier konden alle kinderen even ervaren hoe het is om op de stoel van de burgemeester te zitten. Hoogtepunt was een heus debat in de Raadzaal waarbij alle leerlingen als echte raadsleden debatteerden over snoep en vuurwerk op school. Martijn Leisink nam met veel verve en humor de rol van burgemeester op zich.

Een unieke kans voor onze kinderen om eens te ervaren hoe het echte Parlement werkt!

Veilig Verkeer Actie
Afgelopen dinsdag heeft een aantal kinderen van de Anne Frankschool en de Laarhorst voor schooltijd een Veilig Verkeer actie gehouden. Ouders die hun auto correct parkeerden of alleen maar stopten om hun kind uit te laten kregen een groene bon. Mensen die dit niet goed deden konden rekenen op een rode bon. De reacties waren wisselend: van ‘goede actie’ tot wat verontwaardigde, bozige gezichten. We hopen op deze wijze bij iedereen het belang van verkeersveiligheid nogmaals te onderstrepen. Wordt vervolgd.

Naschoolse activiteiten het Startblok
In februari start het programma van naschoolse activiteiten:

- schilderen voor kinderen uit groep 1,2 en 3
- tekenen voor kinderen uit groep 6, 7 en 8
- kinderdans voor kinderen uit groep 4 en 5

Vakantierooster
Het definitieve vakantierooster voor het komende schooljaar is vastgesteld.

Herfstvakantie: 18 t/m 26 oktober
Kerstvakantie: 20 december 2014 t/m 4 januari 2015
Voorjaarsvakantie: 14 t/m 22 februari 2015
Pasen: 4 t/m 6 april 2015
Koningsdag: 25 april 2015
Meivakantie: 2 t/m 18 mei 2015 (inclusief Hemelvaart)
Pinksteren: 23 t/m 25 mei 2015
Zomervakantie: 18 juli t/m 30 augustus 2015

Daarnaast zullen er in het totaal nog 3 studiedagen gepland worden.

Inloopochtend
Op 24 januari is er een inloopochtend. U kunt dan van 8.30 -9.15 uur in de klas van uw kind even ervaren hoe uw kind in de klas zit.

Handbaltoernooi
Op woensdag 26 februari is er het jaarlijkse schoolhandbaltoernooi. De wedstrijden worden gespeeld in sporthal Rijkerswoerd.

Categorieën : Gemengd groep 5-6, meisjes groepen 7 en 8, jongens groep 7 en 8.

De leerlingen moeten zich zo spoedig mogelijk inschrijven bij de leerkracht.

Ook ontvingen wij al de uitnodiging voor het schoolvoetbaltoernooi.

Voor de groepen 7 en 8 zijn de voorrondes op 26 maart en 2 april (reservedatum is 9 april ). De finales zijn op 16 april ( reserve 7 mei ).

Voor de groepen 5 en 6 is de speeldag 21 mei (reserve 28 mei)

Leerlingen die hier aan mee willen doen moeten zich opgeven bij hun leerkracht.

Belangrijk voor de leerlingen: kijk even goed naar de data of je inderdaad wel kunt voordat je je opgeeft, het zou jammer zijn als we een opgegeven team moeten terugtrekken omdat leerlingen op het laatste moment toch nog afzeggen.

Agenda
22 januari Start Nat Voorleesdagen
24 januari inloopochtend
05 februari Open dag