Nieuwsbrief

Fusie nieuws Samenvatting ouderavond identiteit

Afgelopen dinsdagavond 6 november organiseerde beide scholen een ouderavond omtrent de nieuw te vormen identiteit. Een samenvatting van deze avond vindt u in de bijlage.

Ouderochtend met directie

22 november is er weer een ouderochtend met directie. U wordt in de gelegenheid gesteld om alle vragen over de het fusietraject

te stellen. De ochtend start om 08:30 uur.

De leden van de MR
(medezeggenschapsraad)

Wanneer u vragen heeft over het beleid op school, wanneer u wil weten waarom

bepaalde keuzes zijn gemaakt, wanneer u vragen heeft omtrent de fusie…… Vraag het de MR.  mr@annefrankschool.org

U kunt ons ook vinden in de school:

De oudergeleding
Erika de Groot, kind in groep 4
Ryan Bechan, kind in groep 1/2b en 4
Linda Bouwhuis, kind in groep 3 en 5

De personeelsgeleding
Annemiek van Hemert, groep 1/2a
Charon Seising, groep 5
Jeroen Verhoeven, groep 8

De volgende MR is op donderdag 29 november. Deze vergadering is openbaar.

Streetwise

Op 12 november bezocht Streetwise van de ANWB de Anne Frankschool. Hun lesprogramma staat in het teken van de verkeersveiligheid voor de kinderen van groep 1 tot en met groep 8. De groepen 1 en 2 hebben geleerd over veiligheid in de wijk. De groepen 3 en 4 hebben geleerd over veilig oversteken en  stoplichten. De groepen 5 en 6 hebben ervaren hoe lang de remweg van een auto is. Tenslotte hebben de groepen 7 en 8 , als voorbereiding op het Voortgezet onderwijs, geleerd om veilig met hun fiets obstakels te vermijden. Wij vinden het voor onze kinderen belangrijk dat zij verkeersveilig in het verkeer kunnen bewegen.

 Nieuws uit de groepen

Maandag 12 november hadden we Streetwise. Het was heel leuk en je kon er ook heel veel van leren. Zoals: over hoe je de gordel om moet in een auto en dat een auto een lange remweg heeft.

Een auto doet er langer over om te stoppen dan als wij stoppen met rennen. Dit komt door de het gewicht, snelheid en profiel van de auto. Ook hebben we geleerd dat als je kleiner bent dan 1.35m je in een kinderstoel moet en tot 1.50m op een stoelverhoging.

We mochten zelf in een lesauto zitten en vanaf de bijrijdersstoel remmen bij de finish. Als je voorin zelf had geremd mocht je daarna achterin zitten terwijl een ander kind remde. Achterin voelde het remmen harder. Het was heel leuk!

Groep 5, Mani

Viering

Op woensdag 14 november was er een viering verzorgd door de groepen 1/2a, 3, 4, 6a en 8. De circusdirecteur wilde het circus sluiten omdat de vrolijkheid en het plezier uit het circus was verdwenen. Samen met de clown en de staljongens/ stalmeisjes hebben de kinderen van de Anne Frankschool nieuw leven in het circus geblazen. Applaus voor alle kinderen die er een goede show van hebben gemaakt. Bedankt alle ouders voor de belangstelling die jullie hebben getoond.

Nieuw mailadres ouderraad

De ouderraad heeft een nieuw mailadres. or.annefrankschool@debasisfluvius.nl

Betaalde pleinwachtouders gezocht

Wij zijn op zoek naar een aantal nieuwe pleinwachten voor de dinsdag, woensdag en donderdag. Hieronder de volgende informatie:

-          Het gaat om de pauzetijden van 12.15 uur tot 12.45 uur. Je bent een
-          kwartier voor en een kwartier  na de pauze  aanwezig.
-          Pleinwachten krijgen een vrijwilligersvergoeding van 4.50 euro per keer. Wanneer                pleinwachten 3x per week lopen, ontvangen deze ongeveer 500 euro per jaar.
-          Pleinwachten moeten een VOG aanvragen (verklaring omtrent gedrag)
-          Bij meerdere aanmeldingen gaat de school kijken naar de meest geschikte kandidaat
-          Er is een mogelijkheid tot scholing

Bij interesse kunt u een mail sturen naar: h.luesink@annefrankschool.org

Belangrijke data

22 november ouderochtend met directie

22 november talentateliers ronde 2

29 november talentateliers ronde 3

29 november MR 19:30 uur

27 november VO Scholenmarkt groep 7 en 8