Nieuwsbrief

Communicatie fusie Anne Frankschool/Toermalijn

Op woensdag 24 oktober is er vanaf 8:30 uur een ouderochtend met directie. Tijdens deze ochtend kunt u met uw vragen over de fusie stellen.

Ouderavond identiteit

Op dinsdagavond 6 november organiseren we een ouderavond omtrent identiteit. De werkgroep presenteert de stand van zaken en u wordt in de gelegenheid gesteld om vragen te stellen en ons te voorzien van input.

Schoolmelk

Na de herfstvakantie is er voor de kinderen die een schoolmelkabonnement hebben nog geen verse melk. Dit betekent dat deze kinderen de maandag na de vakantie zelf drinken mee moeten nemen.

Bent u geïnteresseerd in schoolmelk? Geef het aan op school bij de administratie.

Kinderboekenweek

Afgelopen periode is er in alle klassen aandacht besteed aan de kinderboekenweek. De school was helemaal versierd met leeshoekjes, posters en leestafeltjes.

In elke groep is er veel aandacht voor “het boek” geweest. We hebben met elkaar boeken gemaakt met als thema “kom erbij, vriendschap”. Deze boeken zijn erg mooi geworden. Deze boeken liggen na de herfstvakantie in de aula ter inzage. De kaften kunt u alvast in deze nieuwsbrief bekijken.

Voorlezen

Voorlezen is niet alleen leuk maar kan ook een belangrijke rol spelen in de ontwikkeling van een kind. Jonge kinderen leren enorm veel van voorlezen. In de eerste plaats is voorlezen heel goed voor de taalontwikkeling. Kinderen leren nieuwe woorden tijdens het voorlezen en ze leren hoe een goede zin opgebouwd is. En door met het kind ook te praten over het boek, wordt het kind ook gestimuleerd actief met taal aan de slag te gaan

In de tweede plaats leren kinderen goed luisteren wanneer ze voorgelezen worden en zich te concentreren. Voorlezen stimuleert de fantasie van het kind ook.
Afhankelijk van het onderwerp van het boek leert het kind ook veel over de wereld om zich heen, waardoor hij/zij meer grip krijgt op de directe wereld om zich heen. Voorlezen over een onderwerp waar het kind op dat moment erg mee bezig is (angst, dood, ziekenhuisopname et cetera) kan ook steun bieden en een goede manier zijn om met het kind in gesprek te komen over deze onderwerpen.

Maar ook het gevoel van veiligheid dat kinderen krijgen, het plezier dat kinderen beleven aan het voorlezen en de exclusieve aandacht die ze krijgen tijdens het voorlezen, zijn van belang voor de ontwikkeling van het kind. En het samen lezen van een boek kan ook helpen rust en regelmaat te brengen. Kinderen komen tot rust tijdens het voorlezen en door op vaste tijden voor te lezen kan er regelmaat en vaste structuur in de dag geboden worden. Zo kan voorlezen een goed onderdeel zijn van het ritueel voor het slapen gaan.

Voor meer informatie verwijzen we naar onderstaande site.

 https://www.opvoedadvies.nl/voorlees.htm

Nieuw mailadres ouderraad

De ouderraad heeft een nieuw mailadres. or.annefrankschool@debasisfluvius.nl

Nieuws uit de groepen

Groep 6b

Met de kinderboekenweek leer je een stukje verhaal te schrijven.

En je leest een boek dat je leuk vindt.

En je mag een boek van jezelf mee nemen.

Je kan er ook je fantasie er in kwijt.

Je krijgt ook leuke opdrachten bij het maken van het boek.

Elk jaar krijg je een leuk en nieuw thema om je boek te vullen.

Dit jaar is het thema vriendschap.

Elke groep krijgt een boek.

Het boek is van karton en tape.

De groep mag zelf de voorkant en achterkant versieren.

Je doet vaak spelletjes met het maken van het boek.

Kyra en Didem

Belangrijke data

22 oktober start school na herfstvakantie

24 oktober ouderochtend met directie

06 november ouderavond identiteit

12 november ANWB Streetwise