Nieuwsbrief

Communicatie fusie Anne Frankschool/Toermalijn

De Anne Frankschool en de Toermalijn hebben de intentie om volgend schooljaar te fuseren.

De scholen zijn druk bezig om te onderzoeken of een fusie een meerwaarde heeft voor de kinderen in de wijk. Er zijn verschillende werkgroepen die zaken zoals identiteit en onderwijs aan het vergelijken zijn. De scholen proberen de ouders goed om de hoogte te houden van het proces en u kunt ook meepraten. Hieronder een overzicht van de wijze waarop wij u op de hoogte houden van de ontwikkelingen binnen de fusie en hoe u mee kunt meepraten:

- Nieuwsbrieven: elke twee weken verschijnt er een nieuwsbrief waarin de laatste informatie omtrent de fusie wordt beschreven

- Fusiebulletin: 4 keer per jaar komt er een fusiebulletin uit. Dit bulletin is volledig gewijd aan de fusieontwikkelingen

- Ouderochtend met directie: elke maand is er een ouderochtend met directie. U kunt dan vragen stellen en meepraten over uw wensen wat betreft de fusie. De volgende ouderochtend met directie is op woensdagochtend 24 oktober om 8.30 uur

- Ouderavond: er zijn gedurende het proces twee ouderavonden waarin wij u informeren over de stand van zaken omrent de fusie en waarin u input kunt leveren. De eerstvolgende ouderavond is op dinsdagavond 6 november. De definitieve uitnodiging ontvangt u op korte termijn. Het thema van de avond is identiteit.

Uiteraard kunt u met uw vragen ook altijd binnenwandelen bij de directie of bij de leerkrachten.

Juf Nienke bevallen

Juf Nienke is op 20 september bevallen van een prachtige dochter. Haar naam is Kiki. Juf Nienke en haar partner Victor maken het erg goed en zijn dolgelukkig met dit prachtige meisje.

Woordenschat

De komende periode staat in het teken van woordenschatonderwijs. Woordenschat is de belangrijkste factor voor tekstbegrip. Woordenschat is geen leerlijn maar een didactische vaardigheid.

Het team laat zich scholen door een externe expert. De kaders voor goed woordenschatonderwijs worden gezet en op de Anne Frankschool gaat een woordenschatcultuur heersen. Het doel is om leerlingen hongerig te maken voor moeilijke woorden. Hoe ga je met moeilijke woorden om? Hoe ontdek je de betekenis van moeilijke woorden? Wat doe je als je een moeilijk woord in een tekst tegenkomt? In de groepen wordt deze woordenschatcultuur zichtbaar. Aan de wanden hangen woordclusters en ontstaat er een woordenmuur. Leerlingen maken kennis met woorden die niet in het boekje van Jip en Janneke voorkomen. Dit wil zeggen dat we woorden kiezen vanuit: Nut, Noodzaak en Frequentie.  

NUT

Is het een nuttig woord om te begrijpen, omdat het in het dagelijks leven belangrijk is om te kennen?

NOODZAAK

Is het een woord dat noodzakelijk is om te begrijpen, omdat je anders de context / de tekst waar het woord in voorkomt niet goed kunt begrijpen?

FREQUENTIE

Is het een woord dat in het dagelijks leven veel voorkomt?

Tot slot het belang van goed woordenschatonderwijs………… Kunt u uitleggen waar het volgende tekstje over gaat?

De Flurk

De flurk heeft een kwork gemaakt.

In het kwork liggen vier zwaters.

Na drie kwokkels kwam er al een flurk uit.

Kinderboekenweek

Op Maandag 1 oktober begint de Kinderboekenweek. Het thema is dit jaar: ‘kom erbij, vriendschap’.
Iedere klas gaat 1 opdracht maken die in het teken staat van de Kinderboekenweek. Wat dat is, blijft nog even geheim. Na de opening op 1 oktober in de eigen klas, krijgt de groep te horen wat de opdracht is. Wat we wel kunnen delen is dat de midden- en bovenbouw  bij de onderbouw gaat voorlezen en dit is natuurlijk dé week dat er boeken gepromoot worden. Iedere klas heeft een nieuw voorleesboek gekregen in het thema vriendschap.

De gemaakte opdrachten worden verzameld in een kist. Na de herfstvakantie rouleert de kist langs de klassen. En daarna kunt u het gemaakte werk bekijken in de klas van uw kind.

Veel leesplezier voor op school en thuis!

Talentateliers

De afgelopen periode hebben de kinderen zich weer vermaakt tijdens de ateliers. Er was weer volop keuze. Voor de groepen 1/2 konden de kinderen kiezen uit het speelatelier, Drama, creatief en koken. De groepen 3-4 konden kiezen uit: Rugby, druktechniek, natuur, circus, mucical en muziek. De kinderen uit de groepen 5-8 konden kiezen uit: programmeren, musical, handwerken, koken, schilderen, figuurzagen, schaken, tafeltennis, muziek en techniek.

Donderdag 4 oktober is er voor de ouders de gelegenheid om de ateliers te bezoeken vanaf half 2 tot 2 uur. Onderaan deze nieuwsbrief nog enkele foto’s ter inspiratie.

Leerlingenraad

Onlangs is het oude Anne Frankparlement bij elkaar gekomen om de nieuwe vertegenwoordigers te kiezen. Uit de vele brieven zijn de volgende klassenvertegenwoordigers gekozen.

Groep 1/2: (na de kerstvakantie)

Groep 3: Fayén

Groep 4: Najla

Groep 5: Maartje

Groep 6a: Lotte

Groep 6b: Kyra

Groep 7: Kim

Groep 8: Mustafa

De leerlingenraad denkt mee over het schoolplein, buitenspeelmateriaal, de fusie, het pedagogisch klimaat, nieuws uit de groepen, en andere relevante zaken. Het wordt een leuk en spannend jaar

 

Streetwise fietsverlichting ANWB

Op 12 november bezoekt Streetwise van de ANWB de Anne Frankschool. Hun lesprogramma staat in het teken van de verkeersveiligheid voor de kinderen van groep 1 tot en met groep 8.

Daarnaast is er voor de kinderen van groep 5-8 de mogelijkheid om hun fietsverlichting te laten controleren. U wordt hier in een volgende nieuwsbrief nog over geïnformeerd. Schrijf deze datum wel alvast in uw agenda…… De fietsen moeten deze dag mee naar school.

Nieuws uit de groepen

Groep 7

Basketbalveld bij de school……

We waren bezig met het schrijven van brieven over het basketbalveld. Omdat het er een beetje oud uit zag  hebben we aan de burgemeester een brief en foto’s gestuurd. We wilden een nieuw basketbalveld met voetbalgoaltjes. Omdat de basketbalnetten kapot zijn en ook te hoog voor ons zijn hebben we om lagere gevraagd. We hadden onze brieven gestuurd en een week later kregen we ze terug, we hadden blijkbaar de brieven naar het verkeerde adres gestuurd. Toen hadden we de brieven wel naar het goede adres gestuurd. En toen maar wachten en wachten en wachten. Toen ongeveer twee weken later kregen we een brief terug, waar in stond dat er misschien iemand langs zou komen. En oen ongeveer een week later kwam er een assistent genaamd Noortje. Toen gingen we in gesprek wat voor goaltjes we wilden. ze  vroeg heel veel vragen bijvoorbeeld: wat voor goaltjes willen jullie. Toen zij ze ik kom misschien  voor de vakantie nog even langs. En toen hadden we goaltjes gekozen. Noortje zij misschien krijgen jullie goaltjes want het kost heel veel geld. Einde

Veel groetjes Lymaro Larsson en Koray Gözel

Belangrijke data

01 oktober start kinderboekenweek

04 oktober talentatelier 4/4 ouders welkom

15 oktober herfstvakantie.

12 november ANWB Streetwise