Nieuwsbrief

Nieuw schooljaar

Maandag 20 augustus begint het nieuwe schooljaar. Wij hopen dat jullie allemaal hebben genoten van een geweldige vakantie. Wij zijn de afgelopen week alweer begonnen met de voorbereidingen en verheugen ons er erg op het nieuwe schooljaar.

Nieuwe collega

Omdat we elkaar ongetwijfeld gaan treffen, zal ik mij bij dezen alvast even aan u voorstellen. Mijn naam is Joost. Ik ben 22 jaar en kersvers afgestudeerd aan de pabo Arnhem. Ik ben een enorme muziekfanaat en bespeel een kleine verzameling aan instrumenten. Naast het maken van muziek, bestaan mijn hobby’s uit het doen van activiteiten met vrienden en het bezoeken van een theater of goede film.

Het komende schooljaar ben ik iedere maandag en dinsdag op de Anne Frankschool. Tijdens deze dagen zal ik iedere dag aan een andere klas lesgeven. De leerkracht van deovergenomen klas kan deze dag vervolgens gebruiken, om taken anders dan lesgeven uit te voeren.

Het is mijn eerste échte jaar in het onderwijs en ik kan haast niet wachten om de kinderen van de Anne Frankschool te gaan ontmoeten. We gaan het meemaken!

Fusie

Voor nieuws over de fusie verwijzen we naar de website www.annefrankschool.org waar u onder kopje fusie informatie krijgt. Wanneer er weer ontwikkelingen zijn informeren wij u.

 Jaarkalender voor ouders

In de eerste schoolweek ontvangt u de papieren versie van de jaarkalender.

In de kalender staan alle belangrijke data voor het nieuwe schooljaar zoals de studiedagen, inloopochtenden, project- en, verslagavonden enz.

Back to schoolparty

In de derde week van het nieuwe schooljaar zal er wederom een groot feest op het plein worden georganiseerd. Op vrijdagavond 7 september gaan wij de vakantiesfeer herbeleven op het schoolplein, wij gaan BBQ-en, er is muziek, spelletjes, springkussens en een hoop gezelligheid.

Het hele gezin is uitgenodigd om deze avond met ons mee te maken. Zet deze dag in de agenda, wij hopen u dan allemaal te zien. Informatie volgt. 

Speerpunten nieuw schooljaar

De school verdiept zich elk jaar in nieuwe speerpunten. Volgend schooljaar gaan wij ons richten op de volgende zaken:

Onze speerpunten voor het schooljaar 2018-2019

1. Versterken van ons woordenschatonderwijs

2. Verdiepen in coöperatief leren binnen het
onderwijs van de Anne Frankschool

3. Fusie met de Toermalijn

Leuke vakantiefoto´s meenemen naar school

Jullie hebben allemaal leuke dingen gedaan in de vakantie;  zwemmen, naar Jeugdland, naar de camping, naar opa en oma of lekker bbq-en in de tuin.

Wij willen aan alle leerlingen en ouders  vragen om een  foto mee te nemen van leuke gebeurtenissen  in de vakantie. De leukste foto nemen jullie in de eerste schoolweek mee naar school. De foto plakken wij op een gekleurd papier en hangen wij op in de school. Jullie zetten onder de foto een “onderschrift”. Dit kan zijn waar de foto is genomen en wat jullie deden.

Wij zijn erg benieuwd!

Goudenweken

De eerste weken van het schooljaar zijn belangrijk voor een groep. Als meteen een goede sfeer ont staat, is dat prettig voor leerlingen, leerkrachten en ouders. Het is de basis voor een fijn schooljaar én voor goed onderwijs en goede resultaten. We noemen die weken de gouden weken. In deze weken besteden we op de Anne Frankschool extra aandacht aan groepsvorming.

Alle groepen maken in deze periode positieve groepsregels. Leerlingen doen dit samen met hun leerkracht. Voor beelden zijn elkaar helpen, goed luisteren en vriendelijk zijn. Deze regels hangen in het klaslokaal en worden regel matig besproken in de groep. Een paar keer per week doen de groepen ‘energizers’; dit zijn spelletjes om te oefenen met samenwerken, luisteren en problemen oplossen. Ook worden coöperatieve werkvormen ingezet. De leerkracht geeft het goede voor beeld en leerlingen krijgen complimenten voor positief gedrag. Onze methode Kwink sluit hier goed bij aan.

Tot zover onze eerste nieuwsbrief.

Team Anne Frankschool