Nieuwsbrief

Nieuwe datum viering
We hebben een nieuwe datum voor onze viering op 22 juni van 8:45 uur tot 9:45 uur vastgelegd.

Ouder(s)/ verzorger(s)/ opa’s en oma’s en iedereen die kind in de groepen 1/2B, 5b, 6 en 8 kent is van harte welkom.

Vacature MR-Lid Anne Frankschool
Voor het nieuwe schooljaar is er een vacature voor een nieuw MR-lid. De MR (Medezeggenschapsraad) houdt zich bezig met beleidsmatige zaken zoals de fusie, formatieplan en onderwijskundige ontwikkelingen. Ouders die interesse hebben kunnen een mail sturen naar mr@annefrankschool.org

Op onze website vindt u meer informatie over de MR.

http://www.annefrankschool.org/ouders/medezeggenschapsraad

Wanneer u interesse heeft, horen wij dat graag voor vrijdag 15 juni.

Groepsindeling volgend schooljaar
Wij zitten in de afrondende fase wat betreft de groepsindeling. Wij hopen deze volgende week bekend te kunnen maken. Dan bent u alvast op de hoogte.

Betaalde pleinwachtouders gezocht
Wij zijn op zoek naar een aantal nieuwe pleinwachten voor de dinsdag, woensdag en donderdag. Hieronder de volgende informatie:

-          Het gaat om de pauzetijden van 12.15 uur tot 12.45 uur. Je bent een

-          kwartier voor en een kwartier  na de pauze  aanwezig.

-          Pleinwachten krijgen een vrijwilligersvergoeding van 4.50 euro per keer. Wanneer                pleinwachten 3x per week lopen, ontvangen deze ongeveer 500 euro per jaar.

-          Pleinwachten moeten een VOG aanvragen (verklaring omtrent gedrag)

-          Bij meerdere aanmeldingen gaat de school kijken naar de meest geschikte kandidaat

-          Er is een mogelijkheid tot scholing

Bij interesse kunt u een mail sturen naar: h.luesink@annefrankschool.org

Avondvierdaagse 2018
De afgelopen drie dagen hebben onze kinderen met veel enthousiasme de avondvierdaagse gelopen. Ongeveer 15 kilometer zit al in de benen. Vanavond komen daar nog eens vijf bij. Het team van de Anne Frankschool wacht jullie op aan de finish. De ouderraad heeft het dit jaar weer fantastisch geregeld. Bedankt!!

Ouderochtend met directie over fusie
Afgelopen donderdag 7 juni was er een ouderochtend met directie. Tijdens deze ochtend werd er input gevraagd van ouders over het fusieproces met de Toermalijn. Het was een positieve ochtend waarin wij goede tips hebben gekregen om het traject beter te organiseren. In een volgende fusieflits zullen wij u hier meer over vertellen.

Nieuws uit de groepen.…

Nieuws uit groep 4

Schoolreisje groep 4

Op maandag was het schoolreisje in Tivoli. We gingen met de bus. Het was heel leuk! De achtbaan was cool en er waren veel botsauto’s. Er was een waterkrokodil, een hele grote bouwplaats en er was een mooi huis gebouwd. In de grot stond een blote kabouter.

In de binnen speeltuin was het ook leuk. Er was een donkere glijbaan en een ballenbak. De suikerspinnen waren heel lekker en het spookhuis was heel eng.

Groetjes Jisse, Levie en Jano uit groep 4

iXperium bezoek groep 4

De tablets!

De robots!

De computers!!!!!!

Je leert taal, rekenen met pizza’s en de tafels

Je moet er heen, want het is goed om te leren en het is heel leuk!

Groetjes Ruben en Timo uit groep 4

Studiedag 18 juni
Afgelopen studiedag hebben we het schooljaar 2017-2018 geëvalueerd. Op 18 juni zetten we onderwijsinhoudelijke zaken in lijn voor schooljaar 2018-2019

Schooltenue
Wij missen nog 9 shirtjes die na het sporten niet retour zijn gekomen. Wilt u deze shirtjes bij juf Klaske (groep 6) inleveren?

Remproef 20 juni
Uit de oudertevredenheidspeiling kwam naar voren dat de verkeersveiligheid rond de school een speerpunt moet zijn wat betreft ouders. Wij hebben inmiddels een verkeersouder die samen met de school zaken oppakt. Zo hebben wij 30 kilometers stickers uitgedeeld en is er contact met de andere scholen uit de wijk. Op 20 juni is er om 12.30 uur een remproef bij de school. Ouders en kinderen kunnen dan zien en ervaren hoe lang de remweg is wanneer je te hard rijdt in de wijk. Binnenkort ontvangt u meer informatie.

Schoolfotograaf
U kunt vandaag nog schoolfoto’s bestellen zonder verzendkosten. Vanaf zaterdag wordt er 4 euro extra berekend voor het verzenden.

Belangrijke data:
18 juni studiedag alle kinderen vrij
20 juni remproef
21 juni MR
22 juni viering groepen 1/2B, 5b, 6 en 8
22 juni rapport mee
25 juni week oudergesprekken
28 juni kennismaken nieuwe groep