Nieuwsbrief

Bezoek Gemeentehuis
Op 8 januari gaan we met twintig kinderen naar het Gemeentehuis.

De kinderen krijgen een rondleiding langs de trouwzalen, de vergaderzaal van burgemeester en wethouders en uiteindelijk houden ze een klein debat in de raadszaal. De onderwerpen zullen gerelateerd zijn aan de wijk de Laar Oost. Er wordt gedacht aan speelplekken in de wijk, de trolleybus die misschien gaat komen, de hondenpoep en het verkeer bij de sporthal.

De wethouder zal in de raadszaal ook een uitleg geven over hoe de gemeenteraad werkt en hoe hier vergaderd wordt.

We zullen zeker verslag doen van dit bezoek in een volgende nieuwsbrief!

Kerstviering
Ook dit jaar hebben we een zeer geslaagde kerstviering gehad. ’s Middags een prachtig toneelstuk, met dank aan drie moeders, Rebecca, Wendy en Esther. ’s Avonds een bijzonder sfeervol kerstdiner. Iedereen had zich schitterend uitgedost. Hierbij ook onze dank aan iedereen die op welke wijze dan ook heeft meegeholpen! Zonder dat zou het allemaal niet lukken! Afijn, bijna iedereen heeft het met eigen ogen kunnen zien.

Voedselbank
Voorafgaand aan het toneelstuk heeft de heer Toeter van de Voedselbank een symbolische cheque in ontvangst genomen met een bedrag van € 1050,– Dat was bij schatting de waarde van de artikelen die door u verzameld zijn.

Na de vakantie gaan we verder met speelgoed.

Cito toetsen
Half januari starten we weer met de cito toetsen.

Wijkactieplan 2013-2015
In 2013 zijn er diverse avonden geweest waarin wijkbewoners, professionals en mensen vanuit de gemeente met elkaar in gesprek zijn gegaan over wat belangrijk is in de wijk. Bewoners van de Laar hebben tijdens deze wijkgesprekken en via de mail op een prettige manier kenbaar gemaakt wat zij belangrijk vinden. Al deze punten zijn opgenomen in een wijkactieplan (WAP)

Eén van de punten in het WAP onder het kopje Wijkeconomische ontwikkeling is een onderzoek naar de haalbaarheid van een weekmarkt.

Voordat wij verder actie ondernemen willen wij in de Laar eerst een behoeftenonderzoek doen om te kijken of er voldoende draagvlak is voor een weekmarkt.

Zou u zo vriendelijk willen zijn om dit behoeftenonderzoek in te vullen?

Dit kan ook digitaal op www.delaararnhem.nl

Met vriendelijke groet,

Tiny Sybrandi (voorzitter wijkvereniging-Oost) en (Imke van Ophuizen Rijnstad Opbouwwerk)

Prettige vakantie
Tot slot van dit jaar wenst het hele Anne Frankteam u allemaal hele prettige feestdagen en een hele prettige vakantie!!

Tot ziens op 6 januari 2014!