Nieuwsbrief

Informatieavond onderzoek mogelijke fusie Anne Frankschool/Toermalijn

Afgelopen maandag 12 maart was er een eerste informatieavond over de mogelijke fusie tussen de Anne Frankschool en de Toermalijn. De avond werd goed bezocht door ongeveer 70 ouders. De avond werd geopend door Hessel Luesink, directeur van de Anne Frankschool. In zijn presentatie gaf hij een aantal redenen waarom het interessant is voor de Anne Frankschool om te onderzoeken of een fusie met de Toermalijn goed is voor de leerlingen uit de Laar Oost. De redenen waren o.a.:

-    beide teams hebben veel kennis en ervaring die gedeeld kan worden;

-    de krimp in de wijk De Laar Oost kan beter worden opgevangen, waardoor de kwaliteit van goed onderwijs kan worden gewaarborgd;

-    wanneer we de leerlingaantallen samenvoegen, ontstaat er een gelijkmatige groepsverdeling;

-    samengevoegd zijn de scholen financieel toekomst bestendig de komende jaren.

Na de opening heeft de procesbegeleider zich voorgesteld aan de ouders. Ronald de Bie, een ervaringsdeskundige op het gebied van fusies tussen scholen, geeft het proces weer. De scholen gaan nu de onderzoeksfase in. Er wordt gekeken of een fusie meerwaarde heeft voor de ontwikkeling van kinderen. Dit wordt onderzocht door het samenstellen van werkgroepen. In deze werkgroepen zitten teamleden, ouders en kinderen van de beide scholen. De samenstelling is afhankelijk van het soort werkgroep. Het besluitproces zit aan het eind van het traject.

Tijdens deze avond was er de mogelijkheid om input te geven op het proces. De vragen die leven bij de ouders zijn geïnventariseerd en worden zo snel mogelijk met antwoorden teruggekoppeld. Wij kregen een goed beeld van wat er leeft bij de ouders van onze school, wat de bedreigingen zijn en wat zijn de kansen zijn.

Tijdens de inventarisatie kwamen twee zaken het meest aan de orde. Namelijk;

  • Ouders hebben bewust gekozen voor de openbare identiteit van de school. Hoe zien we dit openbare karakter terug in de samenwerking met een Christelijke school?
  • De Anne Frankschool heeft een prettig pedagogisch klimaat, waarin de veiligheid bij ouders en kinderen erg belangrijk is. Leerkrachten en kinderen (her)kennen elkaar op school. Wordt de nieuwe school niet te groot en te onpersoonlijk?

De school en de procesbegeleider zullen bovenstaande vragen en de andere uitkomsten goed bekijken. U wordt tijdens het proces van alle ontwikkelingen op de hoogte gehouden.

Met vragen kunt u terecht bij de directie of de MR.

directie@annefrankschool.org of mr@annefrankschool.org

Geen invallers te krijgen

Zoals u ongetwijfeld gehoord heeft  in het nieuws zijn er bijna geen invallers te vinden bij ziekte van collega’s. Er worden vaak klassen naar huis gestuurd in Nederland. Op de Anne Frankschool hebben wij gelukkig een laag ziektepercentage van collega’s. Met kunst- en vliegwerk kunnen wij ervoor zorgen dat wij geen klassen naar huis hoeven te sturen. Dit zorgt er wel voor de klassen worden opgedeeld of dat er ambulante collega’s klassen moeten overnemen. Er blijft hierdoor werk liggen.  De school vindt het tekort wel alarmerend. De kwaliteit van onderwijs staat onder druk. Wij hopen dat er een oplossing gevonden gaat worden voor het lerarentekort.

Nieuwe ronde talentatelier

Op 29 maart start er een nieuwe ronde van de talentateliers. Wij hebben weer een uitdagend programma voor de kinderen. De volgende ateliers worden o.a.  aangeboden; programmeren, debatteren, schaken, techniek, handwerken, musical, streetdance, Crescendo(muziekschool), beeldende kunst en EHBO. De kinderen en de teamleden verheugen zich er erg op.

Studiedag 3 april (alle kinderen vrij)

Op dinsdag 3 april hebben de teamleden een studiedag. Alle kinderen van de school zijn dan vrij.

Nieuws uit de groepen.…

      Het bezoek aan de moskee

Wij, groep 7, zijn naar een moskee gegaan. Daar kregen we uitleg over het geloof Islam. Zoals dat je richting Mekka moet bidden. Maar het is ook grappig dat je de Koran achterstevoren moet lezen.

Eigenlijk zouden we op de fiets gaan maar het ging regenen dus gingen we per auto omdat je niet nat de moskee in mag.  Je moet ook  je schoenen uitdoen en je wassen voor dat je naar binnen mag om te bidden.

Wij hebben allemaal wat nieuws geleerd. Hiermee kunnen wij onze muurkrant wel afmaken. Hiermee sluiten wij het af.

Groetjes Luna met hulp van Emma

Honden bij de uitgang van de school

Sommige kinderen op school zijn bang voor honden. Wanneer kinderen naar huis gaan, komt het voor de ouders een hond meenemen wanneer ze hun kinderen ophalen. Wij willen deze ouders vragen niet dicht bij de uitgang van school te staan. Er zijn kinderen die dan angstig zijn bij het naar buiten gaan.

Sportiviteitsprijs Groep 8

Leerlingen van groep 8 hebben afgelopen woensdag meegedaan aan het handbaltoernooi. Door veel sportieve inzet hebben ze deze prestigieuze prijs gewonnen.  Wij zijn trots op onze kinderen en deze prijs.

Musical in de verlengde schooldag

Er is weer een naschools aanbod in het Startblok. Vanaf afgelopen dinsdag worden er musicallessen gegeven voor de leerlingen van groep 5 t/m 8 van 15.00 uur tot 16.00 uur. Er doen nu 14 kinderen mee met  de lessen. Er is nog ruimte voor een aantal kinderen. Jullie kunnen je aanmelden bij Hessel Luesink, de kosten bedragen een 1 euro per keer.

Specialistische ouders gezocht (elektriciens, loodgieters, timmermannen)

Regelmatig moeten er op school zaken worden gerepareerd. Het is voor een school prettig wanneer er specialistische ouders zijn die ons hierbij kunnen ondersteunen, denk aan elektriciens, timmermannen, loodgieters enz. Wanneer u iets voor ons kan betekenen, horen wij het graag. U kunt contact opnemen met de directie van de school.

Sparen voor schoolreis

De leerlingenraad en de commissie schoolreizen zijn druk bezig om de schoolreizen te bedenken en te organiseren. De kosten voor de schoolreis zijn altijd omstreeks de 25 euro per persoon. De school biedt de mogelijk voor ouders om te sparen voor de schoolreis. U kunt dit aangeven bij de directie.

Kamp en schoolreis

In de bijlage treft u de brief bijdrage kamp en schoolreis aan. Wij willen u nog wijzen op de mogelijkheid dit gespreid te betalen. Zie eerder stukje.

Nederland schoon

In de week van 19 t/m 24 maart is de week van Nederland Schoon, genaamd afval estafette. We gaan met buurtbewoners van de Laar samen de hele wijk echt zwerfafval vrij maken. Voor meer informatie kunt u mailen naar info@hetkinderwijkteam.nl

Belangrijke data:

21 maart: Anne Frankparlement

29 maart: Vierde ronde Talentateliers

03 april: Studiedag alle kinderen vrij