Nieuwsbrief

Terugkoppeling Informatieavond toekomstbestendig onderwijs in De Laar

Afgelopen woensdag 12 maart heeft u het verslag van de fusie-avond via de mail ontvangen. Indien u deze mail gemist heeft kunt u een mail sturen naar mr@annefrankschool.org of directie@annefrankschool.org

Vragen over onderzoek fusieproces

Deze week heeft u allemaal het verslag ontvangen van de ouderavond over de mogelijke  fusie met de Toermalijn. Uit het verslag blijkt dat ouders kansen zien, maar dat er ook veel vragen zijn. De vragen zullen gedurende het proces worden onderzocht door werkgroepen. De terugkoppeling naar ouders zal verlopen via een fusieflits, die regelmatig zal verschijnen.

De komende periode wordt een belangrijke vraag onderzocht op het gebied van de identiteit. Uit het verslag blijkt dat veel ouders hier vragen over hebben. Ouders geven aan dat ze bewust hebben gekozen voor openbaar onderwijs. Er wordt een werkgroep identiteit opgesteld, waarin leerkrachten en ouders van beide scholen zijn vertegenwoordigd. In deze werkgroep wordt gekeken hoe beide identiteiten gezamenlijk naast elkaar kunnen bestaan in de school. De Anne Frankschool besteedt als openbare school veel aandacht aan verschillende geloven en culturen door o.a. het project “veelkleurige wereld”.

Er leven vragen bij ouders of alle kinderen straks verplicht moeten bidden tijdens de lessen. Dat zal  niet het geval zijn. Er wordt de komende  periode onderzocht hoe alle ouders en kinderen zich prettig voelen in een nieuwe situatie. Binnen enkele weken verschijnt de eerste fusieflits. Daar wordt u verder op de hoogte gehouden van de nieuwe ontwikkelingen.

Onderwijsinspectie positief over de Anne Frankschool

Onlangs heeft de Onderwijsinspectie de Anne Frankschool bezocht voor een kwaliteitsonderzoek. Twee inspecteurs zijn de hele dag op school geweest om de kwaliteitszorg in kaart te brengen door klassenbezoeken af te leggen, documentenanalyses uit te voeren en het voeren van gesprekken met teamleden, ouders en leerlingen. De inspectie is onder de indruk van de ontwikkeling die de school de afgelopen jaren heeft doorgemaakt en geeft de Anne Frankschool basistoezicht. Dit wil zeggen dat de inspectie vertrouwen heeft in de Anne Frankschool.

De inspectie geeft onze school de hoogste beoordeling op het gebied van het pedagogisch klimaat, kwaliteitscultuur en de zorgstructuur.  In gesprekken met kinderen komt naar voren dat zij zich veilig en gehoord voelen. Hier zijn wij als school erg trots op. Er wordt op de Anne Frankschool veel geïnvesteerd op dit vlak door o.a. Kwink en de Gouden weken.

De inspectie constateert dat de resultaten een stijgende lijn laten zien. De afgelopen jaren vielen de Citoscores wat tegen.  Hier is nu een kentering zichtbaar. Daarnaast worden op de school onderwijskundige ontwikkelingen geborgd op een goede manier.

Als ontwikkelpunten ziet de inspectie dat de school een slag kan maken op het gebied van dieper analyseren en het versterken van het taalonderwijs. Dit zijn zaken waar wij ook al aandacht voor hebben op school.

Wij zijn heel erg trots dat het harde werken van de afgelopen periode is beloond met zo’n mooi inspectierapport. De teamleden hebben een topprestatie geleverd.

Nieuwe ronde talentatelier

Afgelopen donderdag 29 maart is er een nieuwe ronde talentateliers gestart. Wij hebben weer een uitdagend programma voor de kinderen. De volgende ateliers worden o.a.  aangeboden; programmeren, debatteren, schaken, techniek, handwerken, musical, streetdance, Crescendo (muziekschool), beeldende kunst en EHBO. Het was weer een succes.

**Ouders gezocht voor biebbus**

Om de 6 weken mogen de kinderen nieuwe boeken uitkiezen voor de klassenbieb. Om dit te begeleiden zijn we op zoek naar ouders die kunnen helpen. Het betreft dit schooljaar nog twee keer op 14 mei en op 25 juni van 09:00 uur tot 11:00 uur. Indien u kunt helpen kunt u zich aanmelden bij Juf Nienke. Nienke@annefrankschool.org

Studiedag 3 april (alle kinderen vrij)

Op dinsdag 3 april hebben de teamleden een studiedag. Alle kinderen van de school zijn dan vrij.

Nieuws uit de groepen.…

Groep 1 tot en met 8 wensen u vrolijk Pasen.

Studiedag coöperatief leren

Afgelopen woensdag hebben de teamleden scholing gehad op het gebied van coöperatief leren. Vele werkvormen hebben de leerkrachten kunnen ervaren, zodat ze deze tijden de lessen kunnen toepassen. Uw kind zal hier de komende tijd mee te maken krijgen. Dit bevordert het samenwerken en de sociale interactie tussen alle kinderen uit de groep. De leerkracht van uw kind kan u er meer over vertellen.

Schoolvoetbal groep 7 en 8

Leerlingen van groep 7 en 8 hebben afgelopen woensdag meegedaan aan het voetbaltoernooi. Ondanks de regen en hebben de kinderen en de begeleiders er een mooie middag van gemaakt. Geen prijzen deze keer! Echter de inzet en plezier stond bovenaan. Bas en André bedankt voor jullie inzet en de toeschouwers die tijdens deze regenachtige middag aanwezig waren……… bedankt.

DoeKoe actie van de COOP

Anne Frankschool doet mee…..!

Van maandag 19 maart  t/m zondag 22 april is er weer een nieuwe Doekoe scholenactie! Spaar mee en geef jouw Doekoe aan een school naar keuze zodat er sport- en spelmaterialen voor de sportdag, de gymles of het schoolplein van gekocht kunnen worden. Zo zorgen we er samen voor dat kinderen meer gaan spelen, sporten en bewegen.

Hoe werkt het?
Bij aankoop van geselecteerde producten ontvang je aan de kassa Doekoe-munten. In alle winkels vind je een scoreboard met daarop de scholen die meedoen. In het scoreboard kun je de ontvangen Doekoe-munten doneren, waardoor deze school een groter deel van het prijzengeld ontvangt. Dit prijzengeld kan de school besteden aan sport- en spelmaterialen!

Sparen voor schoolreis

Wij willen u er nogmaals op wijzen dat u gespreid kunt betalen voor het kamp of schoolreis. De kosten voor het schoolreisje zijn omstreeks de 25 euro per persoon en het kamp varieert van 27,50 voor 1 overnachting tot 37,50 voor twee overnachtingen.

U kunt dit aangeven bij de directie.

Belangrijke data:

03 april: Studiedag alle kinderen vrij

06 april: Inloopochtend groepen

12 april: Talentatelier ouders welkom

17-18-19 april: Cito eindtoets groep 8

 

Het team van de Anne Frankschool wenst u prettige Paasdagen en tot 4 april!