Nieuwsbrief

Inloopochtend
De inloopochtend is op 20 februari. Van 08.30 uur tot 09.00 uur kunt u een kijkje nemen in de groep van uw kind.

Nieuws uit de groepen.…
De groep van juf Annemiek heeft een bezoek aan het iXperium gebracht. Het iXperium is een proeftuin op het gebied van ICT in het onderwijs. Tijdens de activiteiten maken de kinderen kennis met de ICT mogelijkheden van de 21ste eeuw.

 Verkeersveiligheid schoolomgeving
***herhaald bericht***

In samenwerking met ouders van de school proberen wij de verkeersveiligheid in de schoolomgeving te verbeteren. Hieronder informatie over een actie van ouders van school. De stickers zijn GRATIS af te halen bij de directie.

De wijken de Laar Oost en West zijn 30 km zones. Dit betekent dat er een maximale snelheid van 30 km/u geldt. Om meer weggebruikers hiervan bewust te maken is er de mogelijkheid om op school een 30 km containersticker op te halen. Omdat de stickers op afvalcontainers niet de hele week zichtbaar zijn, vallen ze meer op. De stickers mogen niet op openbare plekken geplakt worden. Hoe meer huishoudens betrokken zijn in de buurt, hoe groter het effect.

Er zijn nog steeds containerstickers verkrijgbaar. U kunt bij de directie vragen naar de stickers.

EHBO
Onlangs is er een EHBO avond georganiseerd voor “hulpouders” van de 3 scholen. Deze avond stond in het teken van EHBO voor kinderen. Wat doe je als hulpouder bij kleine ongelukjes die soms voorkomen op het schoolplein. Toegespitst op kinderen dus.

Deze avond is goed bevallen en we willen een EHBO moment jaarlijks terug laten komen. In het nieuwe schooljaar zullen we er op terug komen.

Namens de 3 scholen

Foto’s talentateliers
Er zijn de afgelopen ronde foto’s gemaakt door onze huisfotograaf Nichun. De foto’s zijn te vinden op de beschermde omgeving op onze website. Het wachtwoord is:

       Talentatelier2018

GGD
Graag uw aandacht voor een tweetal brieven die als bijlage aan de nieuwsbrief zijn toegevoegd. Een brief gaat over de werkwijze van de GGD en de andere brief gaat over slaaptekort in relatie tot concentratieproblemen.

Open huis op vrijdag 2 maart
Op vrijdag 2 maart is het Open Huis van alle scholen in het Startblok. Ook de Anne Frank opent zijn deuren voor ouders die op zoek zijn naar een school voor hun kind. Heeft u mensen in de omgeving die een school zoeken, nodig ze dan uit! De poster treft u in de bijlage aan.

Film over de talentateliers
Er is een korte documentaire gemaakt over eigentijds onderwijs binnen Arnhem en omgeving. In de documentaire zijn  onze talentateliers te zien. Wij zijn erg trots dat de Anne Frankschool als inspirerend voorbeeld wordt gezien in Arnhem met onze talentateliers.

https://www.youtube.com/watch?v=cHJGnV2CDlE

Sparen voor schoolreis
De leerlingenraad en de commissie is druk bezig om de schoolreizen te bedenken en te organiseren. De kosten voor de schoolreis zijn altijd omstreeks de 25 euro per persoon. De school biedt de mogelijk voor ouders om te sparen voor de schoolreis. U kunt dit aangeven bij de directie.

Belangrijke data:

  • Dinsdag 20 februari – inloopochtend
  • Vrijdag 2 maart – open huis Het Startblok

Vakantie
Wij wensen iedereen een hele fijne vakantie en we zien jullie graag weer terug op maandag 19 februari.

Team Anne Frankschool