Nieuwsbrief

Studiedag Begrijpend lezen
Vrijdag 29 september 2017 is er voor het team van de Anne Frankschool een studiedag begrijpend lezen/ technisch lezen. Het onderwerp van de studie dag is: “Effectief en aantrekkelijk begrijpend lezen” De kinderen zijn deze dag vrij.

Data MR
(medezeggenschapsraad)
In tegenstelling tot de data uit het kleine kalendertje vergadert de MR op andere momenten. Hieronder overzicht van de juiste data:
14 september 2017
12 oktober 2017
16 november 2017
14 december 2017
22 februari 2018
19 april 2018
21 juni 2018

Even voorstellen…..

Sigrid van der Heij,

Per 1 januari 2015 doen we het zo in Arnhem. Wat is dan zo?
Arnhem is onderverdeeld in 8 wijken en iedere wijk heeft een team van wijkcoaches. Het wijkteam geeft professionele steun en advies over zorg, opvoeden en opgroeien, werk en inkomen. Aan iedere school, ook in uw wijk, is een vaste wijkcoach verbonden.

Ik, Sigrid van der Heij, ben de contactpersoon voor de Anne Frankschool.
We werken samen met de intern begeleider, maar voor niet school gerelateerde vragen kunt u ons ook direct benaderen.

Elke oneven week ben ik in de school bij de ingang te vinden op donderdag van 8.15 tot 8.30 uur, kom gerust wanneer u een vraag heeft of een afspraak wilt maken!

MijnSchoolinfo
Het schooljaar is weer in volle gang. De groepen zijn doorgeschoven en een aantal nieuwe kinderen en zijn verwelkomd. Het is van belang dat alle gegevens in MijnSchoolinfo kloppen. Wilt u controleren of uw gegevens nog kloppen en mogelijk aanvullen met adres en telefoonnummer. Er is ook een optie om een telefoonnummer als noodnummer op te geven. Bij vragen kunt u mailen naar jeroen@annefrankschool.org.

Help het onderwijs in Haïti
Spaar lege pennen en stiften en steun de Stichting Steun Cité Soleil Haïti (SCSH)
Midden in Cité Soleil heeft Stichting SCSH een school onder haar hoede genomen. De school draagt de naam École Mixte Action Chretienne (EMAC) en staat in de grootste sloppenwijk van Haïti, gelegen in de hoofdstand Port-au-Prince. De EMAC school is opgericht om armoede en geweld in Cité Soleil te verminderen en om kinderen kansen op ontwikkeling en toekomst te bieden.

Het onderwijs wat daar gegeven wordt, draagt een steentje bij aan de kansen die de kinderen krijgen in de samenleving. Op deze school, kan het verschil gemaakt worden tussen kansen nemen of kansloos blijven.

De EMAC school heeft behoefte aan materialen en geld om de leerkrachten salaris te kunnen geven. Van Terracycle ontvangt onze stichting geld voor de ingezamelde pennen en stiften. Zij maken van ons afval weer bruikbare materialen. Zo helpt u het onderwijs én het milieu.

De rode verzamelbak staat onder de kapstok dichtbij de middelste ingang van onze school.

Alvast hartelijk dank voor uw moeite!

Data MR (medezeggenschapsraad)
In tegenstelling tot de data uit het kleine kalendertje vergadert de MR op andere momenten. Hieronder overzicht van de juiste data:
14 september 2017
12 oktober 2017
16 november 2017
14 december 2017
22 februari 2018
19 april 2018
21 juni 2018

Eerste ronde talentateliers
De talentateliers zijn weer van start gegaan. Hieronder leest u het aanbod van ronde 1.
Groep 1/2:
speelatelier, muziek, kleuterdans, techniek, koken en bakken.
Groep 3/4:
programmeren, circus, musical, sport en Engels.
Groep 5/8:
programmeren, techniek, handwerk, muziek, debatteren, dans (capoeira), koken, sport en drama.

Op deze manier krijgt u inzicht in de ateliers die wij op school aanbieden. Elke derde bijeenkomst van de cyclus zijn de ouders welkom om de resultaten van het atelier te bekijken.

Biebbus zoekt ouder
Zeven keer per jaar, op de maandagochtend, komt de biebbus bij ons op school van 09:00 uur tot 11:00 uur. De groepen 1 t/m 8 verversen dan de boeken in de groep. Om de groepen in de biebbus te begeleiden zoeken we ouders. Wanneer u wil ondersteunen mag u zich opgeven bij juf Nienke. nienke@annefrankschool.org

Kinderboekenweek
Aankomende dinsdag starten wij met de Kinderboekenweek. Dit jaar is het thema griezelen. Door de hele school besteden wij extra aandacht aan lezen en leesplezier en gaan we griezelig leuke knutselwerkjes maken.

De volgende activiteiten staan op het programma:

Dinsdag 2 oktober: schrijvers bezoek
Groep 1-2: Mies van Houten
Groep 3-5: Harmen van Straaten Groep
6-8: Bies van Ede
Woensdag 3 oktober: ouder en kind knutselen groep 5 t/m 8
Donderdag 12 oktober: finale voorleeswedstrijd groep 5 t/m 8
Vrijdag 13 oktober: tentoonstelling voor ouder en kind groep 1 t/m 4
Daarnaast gaan kinderen en leerkrachten griezelig spannende, monster grappige en spookachtige verhalen voorlezen.

Veel griezel plezier!

P.s. Op de website van www.bibliotheekarnhem.nl en www.lezenisleuk.nl staan gruwelijk leuke activiteiten die u met uw kind kunt doen tijdens de Kinderboekenweek

Geslaagde BTS party
De Back to Schoolparty was een groot succes. Het was fantastisch om te zien hoe ouders/ kinderen/ belangstellenden en teamleden met elkaar het nieuwe schooljaar inluidde.
Wij verheugen ons al op de volgende party. Daarvoor zoeken ouders die willen meedenken/ meehelpen bij de organisatie. Vond u het ook zo leuk………..? Meld u aan!

Social Media
In het verleden hebben we al eens gevraagd om aan te geven op welke wijze wij uw kind op social media/ website mogen vermelden. Het is goed om deze lijsten bij de ouders te evalueren en ontdekken dat de gegevens die wij van jullie hebben nog overeenstemmen. De wijzigingen kunnen we dan verwerken in onze administratie. In de komende weken zullen wij u vragen een lijst in te vullen op welke wijze wij uw kind mogen/ niet mogen plaatsen op bijvoorbeeld facebook.

Gouden weken
De eerste weken van het schooljaar zijn belangrijk voor een groep. Als meteen een goede sfeer ont staat, is dat prettig voor leerlingen, leerkrachten en ouders. Het is de basis voor een fijn schooljaar én voor goed onderwijs en goede resultaten. We noemen die weken de gouden weken. In deze weken besteden we op de Anne Frankschool extra aandacht aan groepsvorming.

Alle groepen maken in deze periode positieve groepsregels. Leerlingen doen dit samen met hun leerkracht. Voor beelden zijn elkaar helpen, goed luisteren en vriendelijk zijn. Deze regels hangen in het klaslokaal en worden regel matig besproken in de groep. Een paar keer per week doen de groepen ‘energizers’; dit zijn spelletjes om te oefenen met samenwerken, luisteren en problemen oplossen. Ook worden cooperatieve werkvormen ingezet. De leerkracht geeft het goede voor beeld en leerlingen krijgen complimenten voor positief gedrag. Onze methode Kwink sluit hier goed bij aan.

Staken
Zoals eerder vermeld is de school op donderdag 5 oktober gesloten. Achtergronden over de staking kunt u vinden via onderstaande link.

https://www.poinactie.nl/