Nieuwsbrief 4 april 2014


Nieuwsbrief   04-04-2014

Voetbal toernooi

Ons dames team is door naar de halve finale!
Op 16 april aanstaande spelen zij weer onder de bezielende leiding van coach André Zinnemers. Daarna op Koningsdag in het Gelredome!!!

Ze moeten alleen nog even winnen…..

In verband hiermee verzoeken wij u om shirtjes en broekjes van school mee te geven als die nog thuis liggen. Wij missen er nog een heleboel.

MR

Denkt u nog even aan de vacaturemeldingen van onze MR! U kunt uw motivatie mailen naar mr@annefrankschool.org.   De sluitingsdatum is woensdag 9 april!!

Avond4daagse

De 18e editie van de avondvierdaagse vindt dit jaar plaats van 3 t/m 6 juni.

Noteer vast in uw agenda. Net als vorig jaar hopen we weer met een grote club van de Anne Frankschool mee te lopen. U kunt zich vanaf 9 mei opgeven, meer informatie volgt.

En over lopen gesproken……….

Luizen

In twee klassen heerst op dit moment hoofdluis. Er vindt binnenkort weer een hercontrole plaats. Wij zijn erg blij met onze luizenouders die dit zo goed aanpakken.

De Entreetoets

Vanaf aanstaande maandag wordt in groep 7 de entreetoets afgenomen. De duur is dit jaar  2 weken. De ouders zijn hier tijdens een informatieavond door Simone en Jeroen geïnformeerd.

Aanmelden broertje / zusje

Wilt u, als u een jonger kind heeft en hem / haar ook wilt aanmelden bij ons (en natuurlijk wilt u dat…)  dit spoedig doen. Wij willen namelijk zo snel mogelijk ons leerlingaantal duidelijk hebben in verband met de groepsindelingen van volgens schooljaar.

LeerKRACHT

Op school werken we aan het traject leerKRACHT. Jeroen, Maaike en Julia hebben afgelopen woensdag een ING bank in Amsterdam bezocht. Ze hebben hier uitleg gekregen over hoe er op de bank met  zogenaamde bordsessies gewerkt wordt aan doelen en acties. Deze bordsessies zijn een onderdeel van dit traject. Het was zeer interessant.

Dagje Basischool

Op woensdag 16 april organiseren wij in brede school het Startblok weer het dagje basisschool. Ouders met peuters worden op die dag in de gelegenheid gesteld om de 3 scholen te bezoeken. Kent u nog ouders die hier interesse voor hebben, laat dit dan even weten aan Jaap of Julia. Het start om 9.00 uur in de aula van het Startblok.

Rust (1)

De rust in de kleutergangen is vergroot doordat de ingang in het Startblok nu ook gebruikt kan worden. Komt u van de kant van de Venlosingel, dan is dit een handige ingang.

Rust (2)

Tijdens vieringen komt het voor dat de verstaanbaarheid, zeker bij jongere kinderen, in het gedrang komt door geluiden uit de zaal.

Wij beseffen ons terdege dat het heel vervelend is als u uw kind wil zien optreden maar op datzelfde moment zit met een huilend ander kind. Voor iedereen vervelend.

We zijn dan ook op zoek naar opvang tijdens de viering. Het idee is om bij de Allio/speelzaal/kleuterlokaal hier tijdelijk opvang voor te creëren.  Wij vragen hiervoor ouders die hier tijdens de viering toezicht willen houden, bijvoorbeeld in de vorm van een rouleersysteem. Wie wil helpen? Graag opgeven bij Julia of Jaap.

Social Sofa

In de Laar Oost komt een zogenaamde Social Sofa, een met mozaïeksteentjes bekleed bankje, dat dient als ontmoetingsplek voor mensen in de Laar. Deze bank moet nog ontworpen worden Vervolgens wordt hij helemaal beplakt met mozaieksteentjes door iedereen uit de wijk die het leuk vindt om te helpen. Vanuit de Anne Frankschool zitten meerdere ouders samen met Julia en een aantal mensen uit de wijk in de werkgroep om deze Social Sofa te gaan realiseren. U hoort nog van ons!

Agenda

7 april
Start Entreetoets
9 april
Deadline aanmelden vacature MR
16 april
Dagje Basisschool
19 april  t/m 5 mei
Vakantie
3-6 juni
avondvierdaagse