Nieuwsbrief

Oudertevredenheidspeiling

Over enkele weken zal er een nieuwe oudertevredenheidspeiling worden afgenomen. In deze peiling vragen wij u om uw mening te geven over allerlei zaken die spelen op de school. Als school zijn wij erg benieuwd hoe ouders tegen de Anne Frank aankijken. De uitkomsten zullen wij gebruiken om ons onderwijs te verbeteren. U ontvangt binnenkort meer informatie over het invullen van de peiling.

Mijnschoolinfo

Onze communicatie zal vanaf februari 2017 volledig via Mijnschoolinfo lopen. 80% van de ouders heeft zich inmiddels aangemeld voor Mijnschoolinfo. Willen de andere ouders zich ook aanmelden? Anders mist u informatie van de school zoals nieuwsbrieven, uitnodigingen voor ouderavonden, rapportgesprekken enz.

Alvast bedankt.

Pleinwachtouders gezocht

Op maandag, dinsdag en donderdag gaan de leerlingen van de school naar buiten van 12.15 uur tot 12.45 uur. Wij zoeken nog ouders die ons willen ondersteunen als pleinwachtouders. Wanneer u interesse heeft, kunt u dit aangeven bij de leerkracht van uw zoon of dochter. Wij zoeken ook ouders die op de reservelijst kunnen bij eventuele uitval van andere pleinwachtouders.

Aanmelden broertjes/zusjes

Wij willen graag een goed beeld krijgen van het toekomstig aantal leerlingen op school. Zijn er in uw gezin jongere broertjes of zusjes die in de toekomst ook op de Anne Frankschool  komen? Dan kunt u deze alvast inschrijven op de school. Op onze site staat het inschrijfformulier. U kunt ook een formulier ophalen bij de directie.

Op tijd komen ’s morgens

Elke dag beginnen wij de lessen om 8.30 uur. Het komt regelmatig voor dat leerling te laat binnenkomen. Dit zorgt ervoor dat de les verstoord wordt en dat de leerlingen die te laat komen  lesstof missen. Wij willen u verzoeken om hier rekening mee te houden.

Spullen blijven liggen op school

Er zijn veel schalen en borden blijven liggen na het kerstdiner op school. Deze liggen in de koffiekamer. Daarnaast zijn er knuffels niet opgehaald die zijn gebruikt voor de kerstmusical. Deze liggen in de IB-kamer. Wilt u deze spullen deze week ophalen op school? De spullen die niet worden opgehaald worden vrijdag 20 januari naar de kringloopwinkel gebracht.

Luizencommissie bedankt

Een school kan niet draaien zonder de hulp van ouders. Wij zijn erg blij met de ondersteuning op allerlei vlakken zoals de OR, MR, PR-commissie, pleinwachtouders, ouders die helpen bij de talentateliers, klassenouders  en ouders die op andere manieren hun steentje bijdragen. In deze nieuwsbrief een speciaal bedankje voor de luizencommissie die na elke vakantie alle leerlingen weer controleren. Jullie werk wordt door de school erg gewaardeerd. Het is altijd een hele klus.

Nieuwe MR-leden

Vanwege het vertrek van een MR-lid waren wij op zoek naar nieuwe MR-leden. Wij hebben hier in eerdere nieuwsbrieven een oproep voor gedaan. Wij zijn erg blij te kunnen melden dat zich meerdere kandidaten hebben gemeld, namelijk Ryan Bechan(vader Liyana uit groep 1/2 c), Erika de Groot(moeder van Amira uit groep 1/2 b) en Lisa Hesselink(moeder van Nola uit groep 5). Deze ouders zullen dit jaar aansluiten bij de MR-vergaderingen.