Nieuwsbrief

Sinterklaas

Vandaag heeft Sinterklaas de Anne Frankschool bezocht. Het was een geweldig feest waarbij  Sinterklaas en zijn pieten aankwamen in een echt bakkersauto. Na enkele liedjes gingen de kinderen naar binnen en mochten  de groepen  1 t/m 5 een cadeau uitkiezen uit een echte schatkamer. De leerlingen van groep 6 t/m 8 kregen een klassencadeau en hebben fantastische surprises  gemaakt. Ouders bedankt voor alle hulp bij het Sinterklaasfeest en de fantastische schatkamer!

Mijnschoolinfo

Vorige week heeft u een koppelcode ontvangen voor Mijnschoolinfo. Vanaf januari zullen wij met dit systeem gaan  werken voor onze communicatie met ouders. Denkt u eraan om de koppelcode te gebruiken?

Hieronder nogmaals wat u kunt verwachten van Mijnschoolinfo:

Wat kun je verwachten als ouder/verzorger?

Bijna iedereen kent wel het fenomeen van de losse briefjes, de jaarkalender, de schoolgids en het informatieboekje onderin de schooltas aan het eind van de week. Deze manier van informeren  kost de school elke keer veel tijd, geld en is inefficiënt. Wij willen die  tijd liever inzetten voor nog beter onderwijs.

Het wordt binnenkort mogelijk om met Mijnschoolinfo u  als ouder(s)/verzorger(s) gerichter via e-mail te informeren. Geen losse mededelingen of strookjes die niet voor  u van toepassing is.  U ontvangt via e-mail alleen die informatie  (nieuwsbrieven, mededelingen en agenda/kalender) die op uw kind(eren) van toepassing zijn.

Privacyverklaring

U heeft onlangs een privacyverklaring ontvangen. De meeste verklaringen hebben wij inmiddels getekend ontvangen. Wilt u de verklaringen inleveren bij de leerkracht van uw kind? Alvast bedankt.

Ouderochtend met directie

Op donderdagochtend  8 december om 8.30 uur is er weer een ouderochtend met directie. Onder het genot van een kopje koffie praten wij dan met ouders over allerlei zaken die spelen op de school. Maandag ontvangt u de officiële uitnodiging. Wij hopen u allemaal te zien.

Ouders met groene vingers gezocht

Wij zoeken nog ouders die drie keer per jaar willen helpen om de patio onkruidvrij te maken. Op de patio zijn vaak activiteiten en het is dan prettig als de patio er netjes bij ligt. De verwachting is dat het een ochtend werk is per keer. Mocht u interesse hebben, stuur dan een mail naar directie@annefrankschool.org