Nieuwsbrief

Ouderpanel dinsdagavond

In de laatste nieuwsbrief van het  afgelopen jaar heeft u kunnen lezen over het ouderpanel. In dit panel willen wij in korte bijeenkomsten in gesprek met ouders over verschillende zaken op de Anne Frankschool. Op deze wijze krijgen wij input om onze schoolorganisatie te verbeteren.

Aanstaande dinsdagavond is er een ouderpanel om 19.00 uur op de Anne Frankschool.

De school wil graag in gesprek met ouders om te kijken wat er goed gaat op school en wat er verbeterd kan worden.

Het thema van aanstaande dinsdag is de communicatie op school met ouders. Wij hebben meerdere manieren hoe er met ouders wordt gecommuniceerd, namelijk:

-          De nieuwsbrief

-          Facebook

-          De website

-          Inloopochtenden

-          Omgekeerde oudergesprekken

-          Rapportbesprekingen

-          Ouderavonden

-          Ouderochtend met directie

-          ouderpanel

Via interactieve werkvormen horen wij graag van de ouders hoe deze communicatievormen worden ervaren. Wat gaat er goed en wat kan er beter.

Wij hopen dat u met ons wil meedenken. Wilt u een mail sturen naar directie@annefrankschool.org als u wilt aansluiten.

 Studiedag vrijdag 21 oktober

Op vrijdag 21 oktober zijn alle leerlingen van school vanwege een studiedag van het team. Op deze studiedag zal de aandacht gevestigd zijn op leerkrachtvaardigheden en borgen van onderwijskundige processen.

Talentateliers

Afgelopen donderdagmiddag van de laatste ronde van de talentateliers. Er was weer een breed aanbod met o.a. programmeren, mindstorms, rappen, streetdance, filosofie, muziek, koken, ondernemen, handwerken, films maken, dromenvangers maken, wetenschap en techniek, natuur, circus, judo, musical, sprookjestheater en dans. De kinderen, leerkrachten en kijkende ouders hebben genoten. In december is de tweede ronde van de talentateliers.

Zwemsportdag

Op woensdag 16 november staat de Zwemsportdag weer gepland voor het basisonderwijs in zwembad de Grote Koppel.

Kinderen kunnen zich via onderstaande link worden aangemeld.

Er worden zwemwedstrijden gehouden op verschillende afstanden en aansluitend een waterpoloclinic/wedstrijdjes.

Interesse om deel te nemen?

Schrijf de school in via onderstaande link

https://www.zwemmeninarnhem.nl/sportactiviteiten/zwemsportdag-basisonderwijs/

Vieringen groepen

Volgende week donderdag sluiten we tijdens de viering de Kinderboekenweek af met alle kinderen van onze school en de ouders van de deelnemende groepen. (groep 7, 5, 4a, 1/2c en 1/2a). De viering heeft “Boeken” als thema.

Juf Milou

Juf Milou zal vanaf volgende week op re-integratie  een aantal momenten per week op school aanwezig zijn. Milou gaat in eerste instantie aan het werk met kleine groepjes leerlingen uit verschillende groepen.

Ouderochtend met directie

Afgelopen dinsdagochtend was de eerste ouderochtend met directie van het nieuwe schooljaar. Tijdens deze ochtend is uitleg gegeven over de achtergronden bij de talentateliers. De uitgangspunten van de 21st century skills worden hierbij uitgelegd.        . Dit zijn vaardigheden die leerlingen in de toekomst nodig zullen hebben.

Schilderen buizen

Er komt een mooi project aan op de Anne Frankschool. De buizen bij de Social sofa zullen door leerlingen van de school creatief worden geschilderd. Graffity-artist  “Jimski” zal met leerlingen een ontwerp maken en daarna de buizen gaan schilderen..