Nieuwsbrief

Back to school party

Afgelopen vrijdag was de Back to school party op het plein van de Anne Frankschool. De avond was een groot succes en kinderen, ouders en leerkrachten hebben genoten.

Volgend jaar zal er weer een Back to school party zijn!

Omgekeerde oudergesprekken

De komende weken zijn de omgekeerde oudergesprekken op school. De ouder(s) vertellen dan over hun kind aan de leerkracht. U ontvangt hierover een mail met alle informatie.

Talentateliers

Op donderdag  29 september starten wij weer met de talentateliers. De ateliers hebben inmiddels een vaste plek gekregen in het onderwijsaanbod van de school. De eerste ronde  bieden wij o.a.  de volgende  ateliers aan zoals koken, tekenen, programmeren, film maken, ondernemen, filosoferen, muziek, judo, musical, streetdance en handvaardigheid.

Wij zoeken nog mensen die willen ondersteunen bij de ateliers. U kunt zich aanmelden bij Hessel Luesink

De gouden weken

De eerste weken van het schooljaar  wordt er in de groepen veel aandacht besteed aan  de sociaal emotionele ontwikkeling.  De start van het schooljaar is erg belangrijk voor de groepsvorming. In de klassen wordt daardoor extra aandacht besteed aan omgangsnormen, schoolafspraken en pesten. Wij gebruiken hiervoor onze methode Kwink voor sociaal emotionele ontwikkeling.

Jumbo-actie

Afgelopen jaar hebben wij meegedaan met de Jumbo-actie met de scholen uit het Startblok. De actie was door de hulp van ouders een groot succes en er is een flink geldbedrag opgehaald. De volgende  zaken zijn o.a. van het bedrag aangeschaft: fietsjes, parachutes, spellen voor in de klassen en lego om te programmeren. De leerlingen zijn erg blij met de nieuwe materialen.

Afwezigheid juf Maaike

In de maanden november en december zal juf Maaike afwezig zijn. Ze gaat samen met haar gezin voor 2 maanden naar  Zuid – Afrika. Dit is een lang gekoesterde wens die nu in vervulling gaat.  Wilt u er meer over weten, vragen mag altijd. In deze maanden zal juf Anne drie dagen voor de groep staan. Voor de andere twee dagen zal er een vervanger  geregeld worden.

Op tijd op school

De lessen op de Anne Frankschool beginnen elke dag om 8.30 uur. Wij merken dat leerlingen regelmatig te laat in de lessen komen. Wij willen u verzoeken hier alert op te zijn.

Lio-stagiaire in groep 8

Mijn naam is Annelore den Biggelaar en ik geef les in groep 8. Ik doe dit voor mijn LIO stage, dat houdt in dat dit mijn afstudeerstage is. Voor de zomervakantie stond ik al bij deze leerlingen in de klas, alleen toen was het nog groep 7(/8). Ik ben tot eind januari in groep 8 op maandag, dinsdag en woensdag. Ik vind het zelf erg leuk dat ik met  deze groep leerlingen mee ben gegaan naar hun volgend leerjaar en hoop dat we samen mooie resultaten kunnen boeken. Voor verdere vragen sta ik u graag te woord op school!

(hieronder Annelore in het midden op de Back to School party)