Nieuwsbrief

-          Start onderzoeksgroep(plusgroep, Marcel heeft een stukje geschreven

-          Ouderochtend met directie op donderdag 19 mei(ik zal dit stukje aanleveren)

-          Aanpassing schooltijden, de stand van zaken

-          Mad Science in naschools aanbod

-          Stand van zaken juf Nienke

Afscheid meester Jaap

Op vrijdag 27 mei neemt meester Jaap officieel afscheid. Hij gaat met pensioen.

Juf Nienke

Juffrouw Nienke komt de komende tijd op de dinsdagen ’s ochtends voor een uurtje weer naar school.

Avondvierdaagse

De 20e gezins-avondvierdaagse Arnhem-Zuid,

Vindt dit jaar plaats van dinsdag 7 juni t/m vrijdag 10 juni 2016. U ontvangt nog verdere informatie.

Kindercoach

In juni rondt juffrouw Maaike haar opleiding tot kindercoach af.  Kindercoaching is het spelenderwijs en oplossingsgericht hulp bieden aan een kind. Soms zit een kind niet lekker in zijn vel, het kind voelt zich boos, verdrietig of angstig, heeft weinig zelfvertrouwen, moeite met de scheiding van de ouders, wordt gepest, slaapt slecht etc. Door middel van het voeren van coaching- gesprekken gecombineerd met speelse elementen/ werkmethoden wordt aan de hulpvraag gewerkt.

Kamp

Zoals u weet staat het kamp weer voor de deur. De groepen 6,7 en 8 gaan op kamp bij scouting De Markesteen te Velp.

Uiteraard moeten wij een aantal kosten van te voren voldoen en vragen wij u dan ook om op korte termijn (uiterlijk 27 mei 2016) de bijdrage voor het kamp aan ons over te maken op
giro NL91 INGB 0001 3207 83  t.n.v. Anne Frankschool. Graag onder vermelding van “bijdrage kamp en daarbij de naam / namen van uw kind(eren)”.  Voor kinderen  met een Arnhem Card hoeft  de bijdrage voor  het kamp niet betaald te worden, deze wordt vergoed door de gemeente Arnhem.

In onderstaand schema kunt u zien om welke bijdrage het voor uw kind (eren) gaat:

Groep Locatie Data Vervoer Bedrag
6 De Markesteen 2, 3 juni 2016 fiets € 27,50
7 De Markesteen 1, 2, 3 juni 2016 fiets € 37,50
8 De Markesteen 1, 2, 3 juni 2016 fiets € 37,50

 

Voordat wij echt op kamp gaan, ontvangt u van ons nog uitgebreide informatie middels het kampboekje. Mocht u alvast wat meer willen weten over de locatie dan kunt u deze bekijken op onderstaande website:

http://www.markest1.nl/ 

Wij verheugen ons nu al op gezellige en bijzondere kampdagen en hopen op goed weer!

Talentateliers

Afgelopen donderdag was de laatste keer van de tweede ronde  talentateliers. Deze keer konden (groot)ouders een kijkje komen nemen bij de school in bedrijf. Het was weer zeer geslaagd.

Studiedag

Op 10 juni hebben wij een studiedag. Dat betekent dat de kinderen die dag vrij zijn.