Nieuwsbrief

Centrale eindtoets

Voorheen was dit de CITO eindtoets. Afgelopen dinsdag, woensdag en donderdag hebben onze groep 8 leerlingen zich vol overgave gestort op de (digitale) eindtoets. Het blijft spannend, ook al zijn de adviezen voor het vervolgonderwijs al gegeven en weten de meesten waar zij heengaan. Het is toch ook altijd weer een soort examen voor de hele school!

We houden u op de hoogte van de uitslag. Maar ze zijn allemaal begonnen zoals hieronder:

Kleuters leren schrijven

Kleuter groep 2b (Jisse): ‘Kan meester Ron deze fiets maken? Maar hij is er niet’. ‘Zet hem maar neer, maar dan wel een briefje erbij……’.

Zie hier het prachtige resultaat:

Over slechts een paar jaar staat ook deze kleuter voor een eindtoets. (als hij dan nog afgenomen wordt…)

Aanmeldingen

Als u nog een jonger kind heeft en u wilt hem/haar ook op de Anne Frankschool aanmelden, vragen wij u om dat snel aan ons door te geven. Voor onze planning zou dit heel prettig zijn!

Talentateliers

We zijn weer gestart met de tweede ronde talentateliers. De school bruist op die momenten van de creativiteit. Op 12 mei kunt u desgewenst zelf een kijkje komen nemen tussen 13.30 en 14.00 uur hoe we aan het werk zijn. Let wel: het gaat hierbij niet om voorstellingen of presentaties.

Koningsspelen

Vanochtend hebben we ons na een lekker ontbijtje fit gedanst  in het kader van de Koningsspelen. Alle kinderen hebben met hun eigen speelgoed, gehuld in rood, wit, blauw  en oranje met eigen speelgoed en een gekregen frisbee gespeeld. Er  was een afvaardiging van de Jumbo organisatie en er is professioneel gefilmd. Het was een hele leuke ochtend.

Schouwburgbezoek 3-4

Afgelopen dinsdag zijn de leerlingen van de groepen 3 en 4 naar de toneelvoorstelling “Mariken” geweest in de stadsschouwburg van Arnhem.  Deze voorstelling werd opgevoerd door toneelgroep “Kwatta”.

Het verhaal ging over Mariken van Nimwegen. Zij ging op zoek naar Nijmegen om een geit te kopen voor haar vader. Tijdens deze reis kwam ze verschillende mensen tegen: een slechte weduwe, een rattenjongen en de wagenspelers.

De kinderen hebben erg genoten van deze voorstelling.

Fiets gevonden, knuffel zoek

Nog meer fietsperikelen…..

Er is afgelopen dinsdag een fietsje gevonden  bij het basketbalveldje naast de school. Neem in geval van vermissing even contact met school op. Wij hebben de gegevens van de vinder.

Wie heeft  er een grijze muis met gestreept shirt gevonden?  Zo ja, dan graag afgeven op school. (bij juf Annemiek) Er is een kind ongelukkig…

Facebook

Het kan u bijna niet ontgaan zijn maar wij hebben een facebookpagina! De ideale manier om snel op de hoogte te komen van activiteiten en nieuwtjes op school.

U kunt gewoon zoeken op ..…. u raadt het misschien al…. Anne Frankschool.

Vrij

Voor u het over het hoofd ziet  willen we toch voor de volledigheid even melden dat alle leerlingen op vrijdag 10 juni vrij zijn in verband met een studiedag.

Wij worden een Schoolplein14!

De afgelopen maanden is de Anne Frank achter de schermen erg druk geweest om een Schoolplein14 te worden. Uiteindelijk is het gelukt en zullen wij in juni het vernieuwde plein feestelijk openen. In een volgende nieuwsbrief meer informatie hierover.

Wat is Schoolplein 14 eigenlijk?

Schoolplein14 is een initiatief van de Johan Cruyff Foundation en heeft als doel alle leerlingen uit het primair onderwijs uit te dagen en te stimuleren om met elkaar te spelen en te sporten. Op dit moment zijn veel schoolpleinen van basisscholen saai en dagen niet uit om te bewegen. Met een paar kleine aanpassingen willen we schoolpleinen creëren waar leerlingen structureel meer worden uitgedaagd om tijdens en na schooltijd samen te spelen en te sporten. Op het schoolplein worden lijnen en kleurvakken (coatings) aangebracht zoals een goal op de muur, een speelcirkel of een stukje atletiekbaan.

Wat willen we met Schoolplein14 bereiken?
1. Een actieve leefstijl bij kinderen
2. Kinderen leren respect te hebben voor

elkaar

Wij willen de OR ook bedanken voor de financiële bijdrage bij de aanschaf van Schoolplein14.

Slaaptips door het wijkteam

Kinderen hebben voldoende slaap nodig om goed te kunnen groeien, zich te kunnen concentreren op school en overdag voldoende energie te hebben. Om slaapproblemen te voorkomen, is het handig om uw kind al van jongs af aan te laten wennen aan vaste bed rituelen.

Algemene tips voor peuters en kleuters

Stel een vaste bedtijd in.

Ga een halfuur voor bedtijd over op rustige spelletjes of activiteiten. Het is beter om uw kind dan geen druk computerspelletje of andere wilde spelletjes meer te laten doen. Stel een vaste volgorde in voor het ritueel van

slapengaan. Ondertussen kunt u samen de dag bespreken.

Breng uw kind naar bed in een gezellige, ontspannen sfeer. Maak ook de slaapkamer gezellig en zorg voor een lekker bed.

Wens uw kind welterusten en verlaat de slaapkamer.

Geef uw kind de volgende morgen een compliment als het goed in bed is gebleven.

Oudere kinderen

Als uw kind wat ouder is, wil het misschien alleen naar boven. Wilt uw kind op de eigen kamer nog wat lezen of muziek luisteren? Dat is prima, maar spreek een duidelijke slaaptijd af en zie er streng op toe dat uw kind dan ook echt gaat slapen.

Voorlezen of praten

Bijna alle kinderen vinden het leuk om als onderdeel van het slaapritueel nog even te worden voorgelezen. Kleine kinderen kunt u eindeloos hetzelfde boekje voorlezen. Ook grotere kinderen vinden het nog leuk om naar een verhaaltje te luisteren. Soms vinden ze het ook leuk om zelf hun vader of moeder een bladzijde voor te lezen.

U kunt er ook voor kiezen om samen de dag nog even door te nemen. Dit is een goed moment voor kinderen om nog even te vertellen over iets leuks wat ze hebben beleefd, of iets akeligs waar ze nog even over willen praten.Info uit: www.zodoenwehetinarnhem.nl

Aan:                      Ouders en verzorgers van leerlingen op de Anne Frankschool

Betreft:               Aanpassing schooltijden

Datum:                Arnhem,  22 april  2016

Geachte ouders en verzorgers,

Met de medezeggenschapsraad en het team van de Anne Frankschool hebben we de schooltijden besproken. De school heeft de MR voorgesteld om de schooltijden aan te passen. Graag zouden we de kinderen vanaf schooljaar 2016-2017 op maandag, dinsdag en donderdag  5 minuten  langer naar school laten gaan, tot 14.45 in plaats van 14.40 uur. Op deze manier hebben we iets meer ruimte in ons jaarrooster om de piekmomenten voor leerkrachten op te vangen.  Dit zullen maximaal twee dagen in het schooljaar zijn. De school zal de data van deze vrije dagen voor de leerlingen  bijtijds communiceren met de ouders. Dit voor het geval er (buitenschoolse) opvang geregeld moet worden.

In de praktijk zal dit voor volgend schooljaar betekenen dat er 4 studiedagen zullen zijn, evenveel als dit schooljaar.

De schooltijden vanaf 2016-2017 zijn dan als volgt:

Maandag            8.30 -14.45 uur

Dinsdag               8.30 -14.45 uur

Woensdag          8.30 -12.30 uur

Donderdag         8.30 -14.45 uur

Vrijdag                 8.30 -12.30 uur

 

De school wil graag weten of er draagvlak is voor dit voorstel bij de ouders van de Anne Frank. Wilt u onderstaand briefje  invullen en vóór  13 mei  inleveren bij de groepsleerkracht?

 

Met vriendelijke groet,

 

Hessel Luesink, directeur Anne Frankschool

Patrick Platje, voorzitter medezeggenschapsraad Anne Frankschool

“———————————————————————————————————————————-

Voorstel aanpassing schooltijden

Naam:

Ouder / verzorger van:                                                uit groep:

O            Ik heb GEEN bezwaar tegen de aanpassing van de schooltijden

O            Ik heb WEL bezwaar tegen de aanpassing van de schooltijden

 

Opmerkingen(graag horen wij hier ook wanneer u in de knel komt met de opvang van uw kinderen):