Nieuwsbrief

Sinterklaas
Op 5 december verwachten wij de Sint!De deuren gaan ‘s morgens om 8.15 uur open. De kinderen gaan dan naar hun eigen klas en gaan daarna met hun juf/meester naar het basketbalveld. We moeten daar echt om 8.30 uur klaarstaan! Dus zorg er voor dat je op tijd op school bent. Zie ook de bijlage voor de brief van Sint.

Kerst
‘De Anne Frankschool een heerlijk kerstdiner, iederéén een lekker kerstdiner!’ Wat we précies allemaal in petto hebben voor ons kerstfeest dit jaar, is nog een groot geheim…

Echter, wij willen jullie al wel vragen om de agenda te pakken en donderdag 19 december vrij te houden tussen 13.30u en 14.30u in verband met een heuse kerstvoorstelling én tussen 16.45u en 18.00u in verband met een diner voor kinderen én ouders!

Daarnaast kunt u alvast de kast induiken, op zoek naar een prachtige…..GALA outfit!

De officiële uitnodiging kunt u verwachten ná alle sinterklaasgezelligheid, maar op deze manier bent u al een beetje op de hoogte en kunt u zich alvast verheugen op deze feestdag.

Wij tellen de nachtjes af, tot de 19e allemaal!

Kerstgedachte
Echter, wij zouden willen dat iederéén zo’n lekker kerstdiner kon krijgen! En daar gaan wij dit jaar met alle leerlingen voor zorgen! Niet in de vorm van een echt kerstdiner, maar door producten te gaan verzamelen die wij kunnen doneren aan de voedselbank Arnhem.

In samenwerking met Voedselbank Arnhem zal er van maandag 9 december tot woensdag 17 december een inzamelactie gehouden worden. In de aula, bij groep 8, zal er een verzamelplek komen en vanaf maandag 9 december bent u van harte uitgenodigd om deze verzamelplek zo vol mogelijk te maken! Een pak pasta wat u nog in de kast heeft staan, een blikje groenten dat u tijdens de boodschappen meeneemt; de voedselbank is er zo blij mee! U krijgt nog een brief met uitgebreide informatie én een lijstje met producten waar veel vraag naar is. Op die manier verzamelen we de juiste producten.

Uiteindelijk zal er op woensdag 17 december een grote vrachtwagen op school komen om alle producten op te halen en zal er op donderdag 19 december, voor onze kerstvoorstelling ’s middags, een medewerker van de voedselbank Arnhem op school komen om nog het een en ander te vertellen en hoogstwaarschijnlijk ons te bedanken voor deze geweldige actie!

Dus, vanaf maandag 9 december…verzamelen maar!!!

Via facebook zullen wij geregeld updates/foto’s plaatsen van hoe de actie verloopt.

Alvast hartelijk bedankt en op naar een heerlijke kerst, voor iedereen!

De kerstcommissie

Ophalen na school
De winter is langzaam in aantocht en dat betekent winterjassen, sjaals, handschoenen en mutsen. Het vraagt altijd veel tijd voor de leerkrachten om alle kinderen goed aangekleed te krijgen. Daarom doen we het vanaf aanstaande maandag, net als vorig jaar gedurende de koude maanden, een beetje anders dan nu:

Op maandag-dinsdag-donderdag om 14.40 uur en op woensdag-vrijdag om 12.30 uur wordt de buitendeur door een leerkracht geopend en kunt u, om drukte in de gang te voorkomen, binnen in de klas de jas, sjaal, etc. met uw kind aantrekken.

Wij zijn er enorm mee geholpen en kunnen zo langer met de kinderen in de klas werken; de effectieve leertijd wordt hierdoor vergroot.

CITO
Op RTL 4 zijn onlangs de cito scores van alle scholen in Nederland vermeld. Echter, hier is een aantal foutieve gegevens weergegeven.

De juiste CITO eindscores van de Anne Frankschool van de afgelopen twee jaar zijn voor alle duidelijkheid:
2011-2012: 536,9
2012-2013: 533,3

MR

De MR van de Anne Frankschool vergadert op de volgende data:
25-11-13
18-02-14
13-05-14
24-06-14

De vergaderingen zijn openbaar.

Mocht u geïnteresseerd zijn in de notulen van de MR, mailt u dit dan even naar MR@annefrankschool.org. U kunt op dit adres ook reacties melden aan de MR.

Studiedag
Op 6 december, als de Sint alweer het ruime sop heeft gekozen, hebben wij een studiedag. Wij gaan ons verder verdiepen in het onderwerp Woordenschatonderwijs.

Dat betekent dat:

ALLE LEERLINGEN DIE DAG VRIJ ZIJN!

Ouderochtend
Op vrijdag 13 december hebben we een ouderochtend. Om 8.30, als uw kind in de klas zit, bent u welkom in de koffiekamer om over een onderwerp met elkaar van gedachten te wisselen.

Bezoek wethouder
We hebben afgelopen woensdag bezoek gehad van Martijn Leisink, de wethouder van verkeer, samen met een aantal mensen uit het wijkplatform.

Er waren vier leerlingen uitgekozen om met hem in gesprek te gaan, Jill, Gemma, Dilara en Noa. Zij hebben verteld over het Anne Frankparlement en de gevaarlijke verkeerssituatie rond het parkeren om de school aangekaart. Ook de overlast van hondenpoep rond de school werd duidelijk verwoord. De wethouder was erg onder de indruk van de welbespraaktheid en openheid van de vier en het Anne Frankparlement. Het gesprek speelde zich dan ook bijna helemaal tussen de wethouder en de leerlingen af. Tot slot nodigde de wethouder het Anne Frankparlement uit om een keer naar het gemeentehuis te komen, echt in de raadzaal.

Wijkactieplannen
In 2013 zijn in alle wijken van Arnhem wijkgesprekken gehouden. Vraag was: waar moeten volgens de inwoners de prioriteiten liggen voor hun wijk? En welke bijdrage kunnen bewoners, gemeente en professionals leveren om de doelen te bereiken? Dit heeft geresulteerd in 22 wijkactieplannen voor de komende twee jaar, die 13 november gepresenteerd zijn. Het is voor het eerst dat alle Arnhemse wijken zo’n wijkactieplan hebben. Het wijkactieplan van de Laar is toegevoegd aan deze nieuwsbrief.

Op de website www.delaararnhem.nl vindt u meer informatie over allerlei zaken die de wijk aangaan.

Eerste Communie 2014
De RK Sint Eusebiusparochie nodigt de kinderen die in groep 4 van de basisschool zitten uit om het komende seizoen mee te doen aan de voorbereiding en viering van de Eerste Communie.

De Eerste Communieviering zal voor kinderen uit Arnhem Zuid plaatsvinden op zondag 18 mei 2014 in de Lucaskerk te Elden.

Op woensdag 13 januari van 20.00 tot 22.00 uur is er een informatieavond voor ouders/verzorgers in de Lucaskerk.

In de maanden maart, april en mei zal een vijftal voorbereidingsbijeenkomsten worden gehouden.

Op de website vindt u meer informatie en kunt u uw kind aanmelden. Aanmelden is mogelijk tot 20 december a.s.

Agenda
06 dec Studiedag: alle leerlingen vrij!
09 dec Start kerstinzameling
13 dec ouderochtend