Nieuwsbrief

Alhoewel het jaar alweer twee weken oud is toch een heel fijn en gezond jaar voor iedereen!

Financieel zijn we in ieder geval aardig gestart:

Jumbo actie

Op woensdag 6 januari hebben we in het sfeervolle Duivelshuis uit handen van de wethouder van onderwijs de Jumbo cheque in ontvangst mogen nemen. Maar liefst een bedrag van  € 6924,27!

Door u allemaal bijeengebracht….. Geweldige actie. Slechts één school had meer. (ruim € 11.000,-)

Materiaal

Wij zijn erg dankbaar voor alle geleverde materialen zoals wc-rolletjes, lege verpakkingen, lapjes stof, tijdschriften, etc. Inmiddels hebben wij zoveel dat wij het niet meer kwijt kunnen.

Vanaf nu zullen wij daarom een oproep plaatsen op Facebook en in de nieuwsbrief wanneer wij weer materialen nodig hebben.

Verkeersactie

Nog een actie:

Nogmaals een dringend verzoek om niet op het plein te fietsen! Incidenteel gebeurt dit nog steeds. Ter ondersteuning hebben we een prijsvraag uitgeschreven voor het mooiste, meest toepasselijke verkeersbord. Het ontwerp van Zahra Emen uit groep 8 is uitgekozen!

NL doet

Op zaterdag 12 maart willen wij met een aantal ouders het schoolplein gaan opknappen. Wij hebben o.a. de volgende zaken in gedachten:

- Het verven van de buizen bij de Social Sofa
- Het tegelen van het plein
- Het schoonmaken van de schoolomgeving

De ochtend duurt van ongeveer 8.30 uur tot maximaal 13.00 uur. Wanneer u alleen een paar uur kunt bent u ook van harte welkom.  Wij zullen zorgen voor een gezellige ochtend en koffie en een broodje.

U kunt zich aanmelden door ons een mail te sturen of door het door te geven aan de leerkracht van uw kind.

Studiedag

Op woensdag 16 maart hebben we een studiedag. Op die dag zijn alle kinderen dus de hele dag vrij!

Toetsen en verslagavond

Omdat het schooljaar dit jaar laat begon hebben we de toetsen en de gesprekken daarover ook iets verplaatst. Hieronder het aangepaste tijdpad.

Week : 1 februari  t/m 5 februari: toetsweek Cito deel 1

Week:  8 februari t/m 12 februari: voorjaarsvakantie

Week:  15 februari t/m 19 februari: geen toetsen

Week:  22 februari t/m 26 februari: toetsweek Cito deel 2

Week:  1 maart t/m 4 maart: rapporten mee met de ouders op dinsdag 1 maart

Week:  7 maart t/m 11 maart: verslagavond op dinsdag 8 maart broertjes/zusjes

Nienke en Carolien

Nienke is weer even op school geweest. Zij wil langzaam aan de draad weer oppakken. Overigens wordt zij heel goed vervangen door Carolien die zich hiernaast (alsnog) even aan u voorstelt.

Talenten

Werken aan talen van leerlingen, leerkrachten en ouders.

De Anne Frankschool wil graag het verschil maken voor leerlingen. Naast de focus op de cognitieve ontwikkeling, sociale vaardigheden en opbrengstgericht werken willen we ook  leerlingen en leerkrachten uitdagen om hun talenten te ontdekken en te ontwikkelen.

Voor verdere informatie verwijzen wij u graag naar de bijlage.