Nieuwsbrief

Jumbo

Allereerst een mededeling over de zeer succesvolle Jumbo actie. We staan als Startblok nog altijd met stip bovenaan. Het ziet er naar uit dat de gezamenlijke scholen een groot bedrag gaan binnenhalen.

Er worden geen bonnen meer uitgegeven maar u kunt ze tot 15-12 inleveren bij de juf en meester op school. De samenwerking van het Startblok met de Jumbo-actie is een groot succes.

Aanmelden

Wij willen graag een goede inschatting maken van het aantal leerlingen op school de komende jaren. Heeft u nog een zoon of dochter van twee of drie die nog niet is aangemeld op school? Kom dan langs bij meester Hessel voor een inschrijfformulier. Dan hebben wij een goed beeld van het toekomstige leerlingenaantal.

Kerstviering

De hele school is weer op onnavolgbare wijze in kersttooi gehuld…..De ouderraad heeft flink uitgepakt met professionele verlichting. Zalig!

Om het Kerstfeest tot een nog groter succes te maken vragen wij uw hulp. Tijdens de lampionnenoptocht willen wij langs de route fakkels plaatsen. In verband met de veiligheid willen wij bij elke fakkel een ouder vragen toezicht te houden. Na afloop kunt u de fakkel uitblazen en mee naar school nemen. Wilt u ons hierbij helpen, dan kunt u dit mailen naar: charlotte@annefrankschool.org. Voor de fakkels wordt gezorgd.

Studiedag

Afgelopen maandag hebben wij een zeer inspirerende studiedag gehad op een wel heel mooie locatie: de Posbank. We hebben ons gebogen over onze resultaten en de afname van de Cito toetsen onder leiding van een externe deskundige en hebben we gesproken over de zaken die we willen houden en de zaken die we anders willen.

Dit naar aanleiding van ‘Hessels eerste 100 dagen’. Prima dag!

Ouderochtend

Vanochtend hadden we een druk bezochte  ouderochtend. Het thema was: ontwikkeling van en inspelen op de talenten op de Anne Frankschool. Zowel van kinderen als van ouders als van leerkrachten. De bedoeling is om  in blokken van drie weken met behulp van ouders en/of externen kinderen de kans te geven hun talenten te ontdekken en te ontwikkelen.

Op interactieve wijze hebben ouders ook tips aangegeven hoe deze wijze van werken nog beter kan worden uitgediept. De school is blij met deze feedback en neemt deze zeker mij in de uitwerking. Wij zullen u in het nieuwe jaar bijpraten over de laatste ontwikkelingen.

Op deze manier spelen we ook in op de wens van veel ouders om meer aandacht te schenken aan de creatieve kant van school.