Nieuwsbrief

Nieuwe collega

Juffrouw Anne Christien gaat volgend jaar een opleiding volgen. Dat betekent dat zij op de vrijdagen niet voor de groep van juf Wendy zal staan in verband met haar studieverlof. Haar vervangster is Tamara Powter. Tamara werkt daarnaast ook nog drie dagen op het Jongleren.

Foto’s pleinfeest

Al geruime tijd staan de foto’s van het pleinfeest  op onze site. Indien u het leuk vindt om een foto te downloaden kunt u op onderstaande link klikken.

http://www.annefrankschool.org/news-view/fotos-pleinfeest-2015/

MR zoekt kandidaten!

Er zijn twee vacatures voor de MR. Eén vacature omdat een ouder de school verlaat en één vacature omdat de zittingstermijn van drie jaar van een andere ouder is verstreken. Onze voorzitter Patrick Platje heeft daardoor zijn functie neergelegd en zich herkiesbaar gesteld.

Via Facebook is reeds informeel gepeild of er interesse is bij de ouders om zitting te nemen in de MR. Eén ouder heeft gereageerd op het bericht. Om iedereen de kans te geven om te reageren plaatsen we dit bericht ook in de nieuwsbrief.

Indien u interesse heeft kunt u mailen naar mr@annefrankschool.org  voor dinsdag 14 juli. U kunt u het emailadres ook gebruiken om meer informatie op te vragen.

Verkeersexamen

Donderdag 9 juli heeft groep 6/7 het praktische gedeelte van het verkeersexamen op de fiets gedaan. Drie ouders op verborgen plekken jureerden. Ze zijn allemaal geslaagd!  Hopelijk blijven de kinderen ook in de toekomst zo (bijna) vlekkeloos aan het verkeer deelnemen……..

Sofa Zwerfvuil

Bij onze mooie bank (social sofa) ligt regelmatig afval. Inmiddels hebben we gezorgd dat er een prullenbak naast de bank is geplaatst. Marcel leegt de prullenbak en ruimt regelmatig het afval op. Ook zijn er ouders en kinderen die helpen de plek netjes te houden. Belangrijk om te weten is dat het onderhoud van dit terreintje niet bij de school hoort!

We hebben contact met de wijkagent en de jongerenwerker om het probleem op te lossen. Ook de gemeente hebben we ingeschakeld. Via nummer 0900-1809 kunt u klachten melden over zwerfvuil en dergelijke.

Pleinpraat

Op alle pleinen wordt gepraat, zowel positief als negatief. Gepraat over bijvoorbeeld het weer, de kinderen, de leerkrachten en de school.

Open communicatie is één van de belangrijkste uitgangspunten van de Anne Frankschool.

We horen graag van u als ouder wat er goed gaat maar ook waar u ontevreden over bent. Wij willen graag weten waarin wij ons kunnen verbeteren of als er klachten zijn. Het is geen goede zaak als de onvrede op het plein blijft hangen en niet bij ons terecht komt. Of wel bij ons terecht komt maar misschien niet op de juiste manier omdat het via, via, via, via is.

Als team staan wij open voor feedback. Door een gesprek worden zaken opgehelderd en problemen voorkomen. Kom dus alstublieft  als er wat is, ook al lijkt het nog zo klein!

Fietsen op het plein

Fietsen op het plein mag niet. Kinderen niet en ouders ook niet. Wij vragen u allemaal hierin het goede voorbeeld geven. En bij voorkeur de fiets buiten het hek laten staan.

Schoolreisjes.

We werken op de Anne Frankschool met een 3-jarencyclus als het om schoolreisjes gaat. Komend schooljaar evalueren we de cyclus en gaan we bekijken of hier aanpassingen in gedaan moeten worden. In de ouderraad is dit onderwerp ook besproken.

We gaan er dit jaar in ieder geval weer een gezellige dag van maken met elkaar op 13 juli.

Pleinwachtouders

Helaas heeft de oproep in de vorige nieuwsbrief niet het gewenste resultaat opgeleverd.  We hebben echt ondersteuning nodig voor de pleinwacht, met name op de maandag. Dus…. Meld u aan!!