Nieuwsbrief

Kamp /Teken

Allereerst een oproep aan alle ouders van de groepen 6,7 en 8. Controleer na terugkomst van het kamp uw kinderen heel goed op teken. Ze zijn op het kamp in ruime mate gesignaleerd. Vooral in huidplooien en verborgen hoekjes. Denk eraan bij het verwijderen om te draaien, niet te trekken. De kop kan er anders in blijven zitten.

Overigens waren de kampen buitengewoon gezellig met twee schitterende vuren! Gisteravond was bijna het voltallige team op bezoek  (BBQ….) Óf en zo ja, hoelang, er geslapen is laat zich raden.

Peilingen

Onlangs hebben wij een peiling onder de ouders en de leerlingen gehouden om te achterhalen hoe onze school beoordeeld wordt. Komend schooljaar gaan we met de MR bepalen aan welke punten we gaan werken.  In de bijlage treft u de samenvatting aan. Op onze site komt een uitgebreidere versie te staan.

Sportdag

Op dinsdag 9 juni wordt er een sportdag georganiseerd door het Cios voor alle leerlingen.

De ochtend staat ingepland voor de OB, de middag voor de BB.

Hiervoor zoeken we ouders die ons willen helpen.

De hulp bestaat uit het begeleiden van een groepje (vooral bij de OB) of hulp bieden bij een spel.

Graag opgeven bij de eigen  leerkracht.  Aarzel niet want we hebben veel mensen nodig!!

Huisartsen

Wij vragen u om bij Aysel (administratie) aan te geven als u van huisarts bent veranderd. Sinds het vertrek van drie huisartsen beschikken wij niet meer over recente namen. Het is voor ons belangrijk te weten wie u als huisarts hebt.

Nieuwe collega’s / afscheid

Volgend schooljaar komen Annemiek van Hemert van de Heijenoordschool en Mette Meijer van de Monchyschool op de Anne Frankschool werken. Wij heten hen van harte welkom! We zijn op dit moment nog druk bezig met de formatie. Zodra het plaatje rond is stellen we u op de hoogte zodat u weet bij welke leerkracht uw kind volgend jaar in de klas zit.

Helaas moeten wij volgend jaar afscheid nemen van meester Marcel. Hij wordt conciërge op het MFC Presikhaven in Presikhaaf. Hij neemt voor de tweede keer met veel pijn in zijn (en ons) hart afscheid. Voor hem een prachtige kans , voor ons een stevig verlies. We wensen hem daar heel veel succes!!

Avondvierdaagse

De weersvoorspellingen voor volgende week zijn nog niet duidelijk. Wel duidelijk is dat de Anne Frankschool met maar liefst 85 personen (kinderen, broertjes/zusjes en ouders) meeloopt in de avondvierdaagse.

Ook dit jaar kan de leukste school, die het beste luistert, geen rommel achterlaat en uitbundig is een prijs winnen. Natuurlijk willen wij als Anne Franksschool een gooi doen naar deze de cup met grote oren. Wij gaan er dan ook vanuit dat iedereen zich aan de regels van de organisatie houdt, zijn eigen rommel opruimt en zorgt voor een gezellige sfeer. Volgens ons moet dat lukken!

Veel wandelplezier!   Claudia Wassink

Studiedag

Alle kinderen zijn op 5 juni VRIJ!

Wij hebben die dag studieochtend en teamuitje. Daaraan koppelen we de intocht van de Avondvierdaagse.

Agenda

2 t/m 5 juni avondvierdaagse
5 juni Kinderen vrij
9 juni sportdag