Nieuwsbrief

Afscheid
Woensdag 13 november hebben we op de patio van school een herdenking voor Jurian gehouden. Zijn vader en moeder, opa, oma’s , oom en tantes waren hierbij aanwezig evenals alle kinderen en collega’s van school en vele ouders. Juffrouw Julia heeft gesproken en we hebben nog een keer het lied ‘Belletje’ gezongen. Tot slot hebben we ballonnen opgelaten die prachtig en heel lang zichtbaar waren tegen de strak blauwe hemel.

Het was een zeer waardig afscheid van onze Jurian.

Op verzoek van veel ouders plaatsen we hier de tekst van het lied voor Jurian.

Belletje
Belletje, klein belletje
Vraag eens aan de wind
Of hij mij even waarschuwt
Als hij mijn vriendje vindt

Mijn vriendje is vertrokken
Maar ik wil met hem spelen
Ik heb hier nog wat snoepjes, kijk
Die wil ik met hem delen

Ze zeggen, hij komt nooit meer terug
Dat kan ik niet geloven
Want hij is toch mijn vriendje
Vlieg eens snel naar boven

Belletje klein belletje
Vraag eens aan de wind
Of hij mij even waarschuwt
Als hij mijn vriendje vindt

Opvoedtip van het CJG
In de bijlage treft u een artikel van het Centrum voor Jeugd en Gezin aan over het belang van spelen van kinderen.

Inloopochtend en thema avond
Aanstaande maandag, 18 november, starten we met een inloopochtend van 8.30 uur tot 9.15 uur waarbij u in de groep van uw kind kunt gaan kijken.

Denkt u ook nog aan de thema avond?

De onderwerpen zijn de volgende:
• Straffen en belonen: aan de hand van een aantal stellingen gaan we in gesprek / discussie
• Gebruik van digitale middelen op school ook hier gaan we aan de hand van stellingen aan
de slag.
• Huiswerk en oudergesprekken ‘nieuwe’ vorm Wij willen evalueren hoe u als ouder hier tegenaan kijkt, suggesties en op- en aanmerkingen heeft.

Tijden: 19.15-19.30 inloop in de aula van het Startblok (koffie en thee)

Daarna drie rondes van 30 minuten.

De eindtijd is 21.30 uur.

We rekenen op uw komst. Wilt u dit zo snel mogelijk aan ons doorgeven. Tot nu toe hebben we 16 aanmeldingen….. We hopen toch echt op meer. Dus ………

Vervanging gymleerkracht
Onze gymjuf Gitte is ziek. Zij bouwt langzaam haar werkzaamheden weer op. In de tussentijd wordt zij vervangen door juffrouw Dorien.

Venster PO
Vensters PO (Primair Onderwijs) is een project waarbij cijfermatige informatie over scholen voor primair onderwijs verzameld wordt in één systeem. Het gaat dan bijvoorbeeld om gegevens op het gebied van onderwijsopbrengsten, leerlingpopulatie, financiën en personeel.

Om gegevens van onze school in te kunnen zien opent u :
http://www.vensterspo.nl of http://www.scholenopdekaart.nl

Sinterklaas
Afgelopen week is het Sinterklaasjournaal weer gestart. Vandaag heeft een aantal ouders de school weer prachtig versierd.

Zaterdag 16 november komt de stoomboot aan in Groningen.Maandag verwachten we de eerste brief in de klassen. We hebben al wel gehoord dat we op 27 november de schoenen mogen zetten.

En uiteraard bezoekt Sinterklaas op 5 december ook weer de Anne Frankschool.

Agenda
18 nov Inloopochtend
18 nov Thema- avond
27 nov Schoen zetten