nieuwsbrief 16 mei 2014

Gezond trakteren

De afgelopen periode hebben we heel wat verjaardagen in onze klassen mogen vieren. En wat is er nou leuker dan op school uit te mogen delen. We hebben echter ook gezien dat de traktaties steeds meer gericht waren op snoep en de kinderen meerdere malen met hele zakjes snoep naar huis gingen

Wij zien  het liefst gezonde traktaties op school. Op internet zijn voldoende voorbeelden te vinden van leuke en gezonde traktaties ( www.gezondtrakteren.nl). En de kinderen vinden het net zo lekker, want uit ervaring kunnen we zeggen dat altijd alles op gaat.

Mocht uw kind toch iets anders willen trakteren, dan willen wij u graag vragen om de inhoud van de traktaties te beperken tot iets dat in één keer opgegeten kan worden.

Kamp

De kampen zitten er weer bijna voor iedereen op. Alleen groep 8 moet nog terugkomen.

Het was, zoals ieder jaar, weer een ervaring die de kinderen zich tot in lengte van dagen zullen herinneren. De nachten hebben we nog nooit zo koud meegemaakt. Het lekkere warme zwembad aan het eind is dan natuurlijk extra lekker.

Verkeer

De verkeerssituatie rond de sporthal is nog steeds verre van ideaal. In het Anne Frankparlement is afgesproken dat we doorgaan met de bonnetjes acties.

Van het Sportfront

Helaas is de sportdag die we op dinsdag 13 mei zouden houden letterlijk in het water gevallen. Er stond al een groot aantal leerlingen van het CIOS in de startblokken  met  een strak georganiseerde sportdag.

IJs en weder dienende gaat het nu plaatsvinden op 28 mei.

Dit houdt in dat de cultuurochtend die gepland stond niet door kan gaan.

Willen de hulpouders die zich hadden opgegeven voor de sportdag  aan de leerkracht laten weten of zij ook de 28ste kunnen helpen. Eventueel nieuwe ouders kunnen zich ook aanmelden.

Woensdag 21 mei  voetballen de leerlingen uit groep 5/6.

We voetballen allemaal op Rijkerswoerd .

De leerlingen die voetballen moeten daar om half een aanwezig zijn en mogen om 11.30 weg van school.

Verdere informatie volgt via juf Esther.

De jongens uit groep 8 hebben zich geplaatst voor de Gelderse kampioenschappen handbal.

Dit zou plaatsvinden op woensdag 21 mei, we hebben tot nog toe hier nog geen informatie over ontvangen.

Zodra hier wat over bekend is zal de leerkracht u op de hoogte stellen

Luizenperikelen

Nog steeds lukt het niet in alle groepen om de luizen te weren. We hebben gelukkig een actieve groep ouders die dit zeer regelmatig controleert. Toch ook nog de vraag aan alle ouders om ook thuis regelmatig te controleren.

Pleinwacht

Opnieuw doen we een oproep voor pleinwachtouders op de donderdag tussen 11.30 en 12.30 uur.

Het is niet perse  nodig om iedere week te lopen. Ook kunt u zich eventueel als reserve opgeven. Graag aanmelden bij Julia of Jaap.

Schoolveiligheidsplan

Door de drie Arnhemse besturen is een schoolveiligheidsplan opgesteld. Het gaat hierbij om een plan dat betrekking heeft op iedereen die de basisscholen bezoekt of er werkzaam is.  Beschreven zijnde  wettelijke richtlijnen in het kader van de Arbo wetgeving, verzuimbeleid, risico-inventarisaties, personeelsbeleid enzovoort.

Via de volgend link kunt u het plan inzien. http://www.debasis.org/sdb_C01/ShowDocument.asp?CustID=731&ComID=1&DocID=161&Ext=.pdf&OriginCode=H&OriginComID=1&OriginModID=118&OriginItemID=0

Lukt het niet met de link, dan kunt u kijken op de site van de Basis – Ouders – Protocollen

Avondviedaagse

U krijgt nog informatie over de avondvierdaagse. We willen er in ieder geval net zo’n succes van maken als de afgelopen jaren.

Agenda

29, 30 mei Vrij ,hemelvaart
3 juni Start avondviedaagse
6 juni Studiedag, ll-en zijn vrij