Nieuwsbrief

Rapportavonden

Volgende week dinsdag en woensdag vinden de rapportgesprekken  plaats. Als het goed is heeft u  hiervoor een uitnodiging ontvangen.

Afscheiden

Zoals u heeft kunnen lezen heeft juf Julia een andere baan. Zij gaat in het nieuwe schooljaar werken op de (basisschool) Jan Ligthartschool Tot de zomervakantie zal zij daar al deels beschikbaar zijn omdat er op dit moment geen directeur is.

Samen met het team en MR zal gezocht worden naar een nieuwe opvolger.

Juf Esther viert vandaag in de klas haar tijdelijke afscheid. Zij gaat met zwangerschapsverlof tot aan de zomervakantie. Wij wensen haar alvast een hele prettige tijd toe!

Tot slot neemt juf Maaike afscheid van haar vrijgezellenstatus: zij trouwt op 14 februari met haar Gerbrand.

Ouder gezocht voor de GMR

De MR is op zoek naar een ouder van de Anne Frankschool die het leuk vindt om zitting te nemen in de GMR.

 Wat is een GMR?

Ons bestuur, de Basis,  is verplicht een Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad (GMR) in te stellen als zij meer dan één school van dezelfde onderwijssoort in stand houdt. In de GMR is elke medezeggenschapsraad van de betrokken scholen vertegenwoordigd. Hierdoor is het contact tussen het school-  en bovenschools niveau verzekerd.

Daarnaast worden de leden van de GMR gekozen door de leden van de afzonderlijke medezeggenschapraden uit het personeel of ouders van de desbetreffende school. Dat betekent dat je om gekozen te worden tot lid van de GMR geen lid hoeft te zijn van de medezeggenschapsraad. Wel moet je personeelslid of ouder van de desbetreffende school zijn om verkiesbaar te zijn tot lid van de GMR.

De GMR komt ongeveer zes keer per jaar samen om te vergaderen over bovenschoolse beleidsmatige zaken.

Wilt u meer informatie of vindt u het leuk deel te nemen kunt u een bericht sturen naar MR@annefrankschool.org.

Namens de personeelsgeleding heeft meester Jeroen zitting in de GMR.

Ouderbijdrage

Van 131 kinderen hebben wij inmiddels de ouderbijdrage ontvangen. Dit is ongeveer 60% van het totaalbedrag dat nodig is om alle activiteiten te kunnen bekostigen. Deze week gaat er een herinnering mee aan de ouders die de ouderbijdrage nog niet hebben betaald.

De activiteiten die uit de ouderbijdrage worden betaald zijn onder andere:  Sinterklaas, kerst, carnaval, avond vierdaagse, afscheid groep 8, pleinfeest en feestweek. Verder wordt een deel van het bedrag besteed aan het buitenspelmateriaal.

Social sofa

Aanstaande zondag worden er zo’n 15 mensen opgeleid tot plakleider. Vanaf maandag starten de eerste plakactiviteiten. Bij elke klas en op de ramen van het Startblok hangen intekenlijsten waarop u kunt aangeven wanneer u een uurtje wilt komen mozaïeken.

We hopen dat er veel ouders zullen zijn die onder het genot van een kopje koffie willen helpen met het realiseren van dit mooie project.

Gekke haren/hoeden dag

Vrijdag 13 februari is het tijd voor gekke haren/hoeden dag. De kinderen mogen uiteraard ook verkleed komen. In een bonte optocht lopen alle kinderen een rondje door het park en om de school, toegejuicht door zoveel mogelijk ouders. De optocht start om 11.30 uur vanaf de parkeerplaats bij de sporthal (zie bijgevoegd kaartje). Gedurende deze dag is er ook een ‘gekke jury’ aanwezig. Zij kiezen uit elke klas de leukste, mooiste of origineelste creatie. Deze kinderen lopen die ochtend voorop in de optocht.

Schoolproject en pleinfeest

Op 2 maart start ons schoolproject met als thema: Kleurrijke Kunst. Het loopt tot 20 maart, een week langer dan in de kalender staat aangegeven.  Er zullen workshops worden gegeven, kinderen gaan mozaïeken in de klas en op de bank, we gaan elke dag kunst ‘beschouwen’ en de school wordt omgetoverd tot een museum. Op vrijdag 20 maart sluiten we af met het pleinfeest. We houden u op de hoogte.

Voorstellen LIO

Beste ouders, ik ben Julia Heezen.  Ik ben 22 jaar, woon samen met mijn vriend in Apeldoorn en volg in Arnhem de Pabo.  Mijn hobby’s zijn gezellige dingen doen met mijn familie/vrienden en shoppen. Ik hou ook van sporten, fitness en hockey.  Sinds januari loop ik op de maandag, dinsdag en woensdag mijn afstudeerstage (LIO) in groep 1/2B bij juf Simone tot de zomervakantie. Misschien heeft u mij al vaker gezien, ik liep namelijk vanaf september mijn voorbereidingsdagen.(voor wie het niet weet: LIO staat voor  leraar in opleiding)

Agenda

13-02 t/m 22-02 Carnaval (13-02), start voorjaarsvakantie
10-02, 11-02 Rapportgesprekken
25-02 Ouderochtend
27-02 inloopochtend
02-03 Start schoolproject