Nieuwsbrief

Voorspoedig 2015

Allereerst wenst het hele team van de Anne Frankschool iedereen een zeer voorspoedig en bovenal gezond nieuwjaar! We zullen er alles aan doen om er weer een schitterend jaar voor onze kinderen van te maken samen met u, ouders!

Toetsen

Door de hele school heen is gestart met de afname van de CITO toetsen. Aansluitend daarop volgen de rapporten en gesprekken.

Activerende werkvormen

In alle groepen wordt al geruime tijd gewerkt met zogenaamde activerende werkvormen. Zoals de naam al doet vermoeden zijn deze werkvormen erop gericht om de kinderen actiever bij het leren te betrekken.

Door de lessen spannender en uitdagender te maken wordt het onderwijs leuker en verhoog je het leerrendement. Leren wordt effectiever als leerlingen actief betrokken zijn bij het onderwerp. Je moet ze raken en emotioneel in beweging brengen.

Om ons hierin te ondersteunen komt er op 14 januari  iemand van bureau OinO om met ons te kijken hoe we ons repertoire kunnen vergroten.

Vervanging

Zoals u waarschijnlijk allemaal weet is juffrouw Esther in verwachting. Wij hebben een ervaren vervangster gevonden.Om haar zo goed mogelijk in te werken draait zij een hele week mee in de groep als Esther er nog is. Ook is Saskia Verhoeven, een LIO studente van de Pabo, gestart in de groep.

Nationale voorleesdagen

Op 21 januari starten de Nationale voorleesdagen. Wij krijgen ook weer een mystery guest op bezoek, alleen weten we nog niet wie dat is….

De voorleesdagen hebben tot doel om het voorlezen te stimuleren omdat het erg veel bijdraagt aan de ontwikkeling van leesplezier bij kinderen (en volwassenen). Maar natuurlijk leest u waarschijnlijk allemaal al veel voor thuis!

Ouder enquête.

Volgende week krijgt u allemaal de vraag om een ouderenquête in te vullen. Op die manier hopen wij zo volledig mogelijk op de hoogte te zijn van uw mening over school, uw wensen en suggesties. Het is voor u en voor ons van essentieel belang om hierover zo helder mogelijk te communiceren.

Servies

Op diverse plaatsen in school staat nog achtergebleven serviesgoed van het kerstdiner. Dus als er thuis iets ontbreekt…., grote kans dat het hier nog staat.

Plein

Even een vroege herinnering: op 20 maart houden we ons pleinfeest.

Wilt u er ook allemaal weer aan denken om het plein veilig te houden: fietsen, steppen, honden en  roken. Bij voor baat onze dank.

Social Sofa / Wijkopruimteam

Inmiddels is op het plein een tent opgericht voor de SOCIAL SOFA. Denkt u aan de flessenactie die wij hiervoor voeren? De zakken staan nog de hele maand januari in de hal bij groep 3.

In de kerstvakantie is er hard gewerkt door het Wijkopruimteam. Kinderen die hebben meegewerkt hebben hierdoor een leuk uitje verdiend.

Asielzoekersschool

Op 5 januari  is de school in het asielzoekerscentrum gestart. Zij doen de volgende oproep:

Wat we tegenkomen is dat van de 30 kinderen er maar een enkel kind een jas heeft, lastig als we naar buiten gaan. Nu zijn we op zoek naar ‘schooljassen’ voor kinderen van 4 t/m 12 jaar. Mochten jullie op school bij de gevonden voorwerpen jassen hebben of ouders die jassen ter beschikking hebben voor deze kinderen, dan houden we ons aanbevolen. Je kan ze afgeven op het Mozaïek of we willen ze anders ook wel komen halen. Het kunnen nooit teveel jassen zijn, want alles wat teveel is, kunnen we aan ouders meegeven. Elke 3 weken zitten er namelijk nieuwe kinderen op school.