Nieuwsbrief

Ouderochtend

Vanmorgen hebben we een ouderochtend gehad met als hoofdonderwerp ‘Straffen en Belonen’. Er waren elf ouders aanwezig. Dit onderwerp hebben we al eerder  in ons team en in de Ouderraad besproken. Zoals verwacht zijn er veel meningen en nuanceverschillen. Hoe ga je om met de eigenheid van ieder kind, heeft straffen wel of geen effect?

De aanbevelingen en meningen worden opgepakt door de werkgroep SEO (Sociaal Emotionele ontwikkeling) om op die manier tot een eensluidende aanpak te komen binnen school. Wij zijn op zoek naar een nieuwe SEO methode

Kerstviering

U heeft al eerder een brief ontvangen over de kerstviering. Hieraan ontbraken echter de tijden. Deze zijn als volgt:

woensdag 17 december 2014:

16.45 uur: inloop kerstdiner.

17.00 uur: start kerstdiner.

De ouders komen samen in de aula of op het schoolplein.

18.00 uur:  start kerstmarkt

Eindtijd: 19.00 uur.

 

In alle groepen is de afgelopen week hard geknutseld om zoveel mogelijk spullen voor de kerstmarkt te maken.

Schoolfruit

Er is over het eerder aangekondigde schoolfruit al veel te doen geweest.
Lidl is nu de enige erkende leverancier voor het EU-Schoolfruitprogramma voor schooljaar 2014-2015. Eind oktober trokken de zes eerder erkende leveranciers van schoolfruit zich op het allerlaatste moment terug, waardoor het programma stil kwam te liggen. Deze bedrijven hebben zich niet opnieuw aangemeld en maken geen deel meer uit van het EU-Schoolfruitprogramma.

De Lidl kan dit schooljaar aan 500 scholen fruit leveren. Dat betekent dat, van de ruim 1700 ingeschreven scholen, een deel dit schooljaar helaas geen EU-Schoolfruit kan ontvangen. Selectie van de 500 scholen vond plaats op basis van loting.

Uitslag loting: wij zitten er NIET bij…..!

Pers

De Anne Frankschool heeft de afgelopen maand twee keer de plaatselijke pers gehaald! Een reportage over het Anne Frankparlement in Rond Huis aan Huis en een artikel in de  Oostelaar.

Flessenactie

Zoals al in een vorige nieuwsbrief vermeld stond, gaat er binnenkort een flessenactie van start en wel aankomende maandag. Als u nog lege statiegeldflessen (plastic) heeft, kunt u deze bij ons in de grote zakken op het plein inleveren. Met deze flessenactie hopen wij nog wat geld op te halen om het plakken van de bank mogelijk te maken.
Inmiddels heeft Sinterklaas vorige week de prijswinnaars van de ontwerpwedstrijd bekend gemaakt en is het totaalontwerp voor de Social Sofa onthuld. Om dit ontwerp in mozaïeksteentjes te verwezenlijken, zullen in het nieuwe jaar na de kerstvakantie plakbegeleiders en leerlingen aan de slag gaan. Plakbegeleiders krijgen een workshop mozaïeken. Zij begeleiden een groepje bij het plakken. Ook ouders van de scholen kunnen mee plakken aan de bank. Dit zal in de periode van half januari tot eind maart 2015 plaatsvinden bij Het Startblok in een verwarmde tent.

Als u interesse heeft, geeft u zich dan op via delaaroostzitgoed@outlook.com.
Wij hopen dat u ook een steentje bij wilt dragen……