Nieuwsbrief

Schoolfruit
Het schoolfruit ‘loopt’ goed. Drie keer per week eten we met elkaar groente of fruit in de klas. Op Facebook geven we de dag van te voren aan wat het fruit van die week is.

Woordenschat
Gistermiddag heeft het hele team een studiemiddag gehad over woordenschat onderwijs. Hoe kunnen we heel gestructureerd en gedegen de woordenschat van onze kinderen vergroten. Duidelijk is dat het ook van groot belang is op welke manier u thuis als ouder omgaat met nieuwe woorden en begrippen die uw kind nog niet kent. Ook is het stimuleren van lezen heel belangrijk. Op 6 december krijgen we nog een vervolg hierop.

LEVO week
In de week van 28 oktober t/m 1 november is er weer een zogenaamde LEVO (levensbeschouwelijk onderwijs) week in de bovenbouw.

In groep 5/6 gaan de kinderen zich bezig houden met het Christendom, in groep 7 met het Jodendom en in groep 8 met de Islam. Indien mogelijk wordt er in de week een bezoek gebracht aan de moskee aan aan de kerk. Groep 7 zal op 30 oktober het Anne Frankhuis bezoeken.

Musicalworkshop
In de herfstvakantie is het mogelijk een musical workshop te volgen. Informatie hier over is bijgevoegd.

musical workshop

Open dag
Op 6 november organiseren we op de Anne Frankschool een open dag voor de Laar. Tijdens deze open dag staan de deuren van alle klassen de hele dag open en kunnen belangstellenden een kijkje nemen in “de keuken van de Anne Frankschool”.

Als ouder bent u ook welkom om onze school te laten zien aan vrienden, familie of bekenden uit de wijk.

Iedereen wordt ontvangen en rondgeleid door kinderen van school en ouders van de ouderraad.

Bijgevoegd een postertje van de open dag. We hopen op een grote opkomst op deze dag!

Anne Frank Open Dag poster A3

Thema avond
Op maandag 18 november is onze thema avond. Deze stond gepland op 11 november maar in verband met Sint Maarten hebben we deze avond verzet.

We zijn nog bezig met de definitieve invulling van deze avond. U krijgt daar nog bericht over maar zet hem vast in uw agenda.

Luizencontrole
Van de luizencommissie:

De controle na de herfstvakantie zal uitgevoerd worden in de week van 21 oktober.
Op het bord bij de klas kunt u lezen op welke dag de controle zal plaatsvinden.

Wij verzoeken u vriendelijk op de dag van de controle ervoor te zorgen dat het haar van uw kind makkelijk toegankelijk is voor de werkgroepouders. Dus geen knipjes, vlechtjes etc.

Als er hoofdluis bij uw kind geconstateerd is wordt neemt de leerkracht van uw kind contact met u op.

Mocht u zich willen aanmelden als luizenouder, dan kunt u contact opnemen met Vivian Kroon (coördinator van de hoofdluiswerkgroep) door een mailtje te sturen naar: v.kroon4@chello.nl.

‘Praat-maar-raak avond’
Vorig schooljaar heeft er een thema avond plaatsgevonden over opvoeden.

Tijdens deze avond werd er volop gesproken met elkaar over dingen waar je thuis soms tegen aanloopt. Dit liep uiteen van “mijn kind wil niet eten” tot “hoe ga ik om met mijn schreeuwende kind in de supermarkt”.

Omdat er na deze avond bleek dat er veel animo was om hier een vervolg aan te geven, is er door ouders vanuit de kleuterbouw besloten om deze thema avond te herhalen.

Het idee is om het nu te organiseren voor de ouders uit de groepen 1 en 2 en mocht het succesvol zijn, er wellicht meerdere groepen bij te betrekken..

Deze ‘Praat-maar-raak avond’ zal plaatsvinden op dinsdag 5 november in de klas van groep 6 en duurt van 20.00 tot ± 21.30 uur.

Dit wordt georganiseerd vanuit ouders van school, hier zullen geen leerkrachten bij aanwezig zijn.

Met vragen kunt u terecht bij Lisa Hesseling, moeder van Nolah uit groep 1/2b. e-mail: lisa.hesseling@hotmail.com.

Agenda

11-10 t/m 20-10 herfstvakantie
21-10 … luizencontrole
28-10 t/m 01-11 Levo week
05-11-13 Praat maar raak avond
06-11-13 Open dag