Nieuwsbrief

’14-‘15

De kop is er weer vanaf! Iedereen is gelukkig  (en) gezond terug na zes heerlijke weken vakantie.  Dat is toch altijd een hele geruststelling!

Verwacht

Bij de start van het nieuwe jaar had juffrouw  Esther groot nieuws: zij is in verwachting!

Wij wensen haar (hen) heel veel geluk en voorspoed in de komende maanden!

Nieuwe collega’s

Nog meer heuglijk nieuws: dit jaar hebben we drie nieuwe collega’s binnen de school. Ninouk Hooyman en Viatrix Potters in de onderbouw en Ferdy Strikker die als vaste invalkracht in de invallerspool (Primair Select)  de Anne Frankschool als stamschool heeft. Alleen als hij niet op een ander school hoeft in te vallen is hij bij ons.

Informatie avond

Op maandag 8 september hebben we onze informatie avond in alle groepen. Op deze avond vertellen de leerkrachten wat er komend jaar allemaal staat te  gebeuren.  Voor groep 8 is de avond op 9 september.

Luizen(her)controle

Direct na de vakantie hebben onze luizencontroleurs weer hun werk gedaan.  In bijna alle groepen is hoofdluis geconstateerd, behalve in de groepen  1,2 B en groep 5. Als uw kind ze onverhoopt ook heeft, vragen wij u direct met behandeling te beginnen. Het landelijk advies van de GGD is om de kinderen met  ‘XT-luis’ te behandelen en 3 weken lang dagelijks hun haren te kammen. Over twee weken vindt de her controle plaats.

Pleinwacht

Op 3 september komen de pleinwachtouders bij elkaar. Wij zijn nog op zoek naar enthousiaste ouders die zich aan willen sluiten. Het hoeft niet iedere dag of iedere week.

Fotograaf

Op 4 en 5 september komt de schoolfotograaf. Denk eventueel aan kleding en haren!

Anne Frankparlement

Deze week kunnen de leerlingen die dat willen een sollicitatiebrief schijven voor het Anne Frankparlement. Volgende week maken we  een selectie en volgen er sollicitatiegesprekken met de commissie. Hierin zitten, naast Julia en Jaap, ook enkele  ex-parlementsleden.  We houden u op de hoogte van wie het worden.

Schoolgids

Er komt dit jaar geen nieuwe schoolgids uit. Wel zijn er twee aanvullende stukken. Het betreft een document over Passend Onderwijs en een document over schoolregels en afspraken.

U vindt deze documenten op onze website onder het kopje “schoolgids”.

Schoolzwemmen

Groep 4 zwemt dit jaar op dinsdagochtend. Zij moeten al om 8.00 uur vertrekken. Dat betekent voor een aantal ouders dat zij tussendoor naar huis moeten ofwel  moeten wachten tot hun andere kind om 8.20 naar de klas kan.  Dat is natuurlijk erg lastig. Wij vragen daarom ouders uit groep 4 die oppasouder willen zijn voor de resterende 20 minuten. Graag middels een REPLY op deze mail antwoorden.

Thema avond

Om de thema avond zo aantrekkelijk mogelijk te maken willen wij graag inventariseren welke (inhoudelijke) onderwerpen uw belangstelling hebben.

Graag een REPLY op deze mail.

(De avond is overigens pas in november)

Agenda

3  sept Pleinwacht vergadering
4-5 sept fotograaf
8 sept

9 sept

Informatie avond          (gr 1 t/m 7)

Gr 8