Nieuwsbrief

Toch nog maar een nieuwsbrief vandaag, ondanks het tragische ongeval van ons leerlingetje Jurian Hendriks uit groep 2c.

Voorlopig advies groep 8
In de komende week voeren Charlotte en Jaap met de ouders van groep 8 de voorlopig adviesgesprekken. Het doel hiervan is om te komen tot een afstemming tussen school en ouders over het schooladvies. De definitieve keuze wordt gemaakt als ook de Cito eindtoetsscore binnen is.

Op 13 november wordt er een Voortgezet Onderwijs scholenmarkt georganiseerd voor ouders en kinderen van groep 8. Informatie volgt.

LEVO week (levensbeschouwelijke vorming)
Groep 7 is afgelopen woensdag op excursie naar het Anne Frankhuis geweest. Dit keer niet met de trein maar met een bus. Zoals ieder jaar maakt dit veel indruk op onze leerlingen. Het geeft de ‘Anne Frank gedachte’ toch weer een extra dimensie!

Groep 6 brengt nog een bezoek aan een kerk en groep 8 is naar een moskee geweest. De imam gaf uitleg over de islam en de rituelen en gebruiken hiervan. Het ging niet alleen over de verschillen, maar vooral ook over de overeenkomsten tussen de verschillende religies. Een interessante middag voor de kinderen en hun begeleiders!

Website
Misschien ten overvloede: wij hebben een vernieuwde website. Wilt u deze eens kritisch bekijken en eventuele op- en aanmerkingen (+ en -) mailen naar jeroen@annefrankschool.org?

CGT
Eindelijk zijn alle PABO studenten gestart. We hebben er nu vijf en er komt nog een LIO (leraar in opleiding). De studenten werken, naast hun stage in de groepen waar ze geplaatst zijn, een aantal woensdagen aan een zogeheten ‘Competentie Gerichte Taak’. Dit houdt concreet in dat zij zich gaan bezighouden met het in kaart brengen van ons gehele Woordenschatonderwijs. Daarna onderzoeken zij samen met hun mentoren, hoe we woordenschat, maar ook andere vakken, met behulp van activerende werkvormen leuker en aantrekkelijker kunnen maken met de achterliggende gedachte dat daardoor ook de resultaten zullen stijgen.

Schoolzwemmen
In de bijlage treft u informatie aan over het schoolzwemmen.

Zwemwedstrijden
Afgelopen woensdag heeft een behoorlijk aantal kinderen meegedaan aan de zwemwedstrijden in de Koppel. Er waren er opvallend veel met een 1ste prijs.

Schoolfruit / schoolontbijt
Aankomende week ontvangt u de volgende groente- en fruitsoorten:

1. Pomodolce Tomaat (2 per leerling)
2. Appel (Cox)
3. Sinaasappel

Dit jaar zijn we niet ingeloot om mee te doen aan het Nationale Schoolontbijt. Na aanvankelijke teleurstelling bleek al gauw door artikelen in de pers dat we hier misschien niet zo rouwig om hoeven te zijn:

‘Het Nationaal Schoolontbijt, dat volgende week wordt gehouden op vele basis -scholen, is “reclame, kindermarketing en promotie van ongezond eten” aldus Foodwatch.