Nieuwsbrief

Nieuwsbrief 27 september 2013

Luizen
Vorige week zijn alle kinderen gecontroleerd op luizen en neten door onze luizenouders. Deze week zijn de zieke kinderen nog gecontroleerd. Bij de klas waar neten of luizen zijn geconstateerd hangt een briefje bij de betreffende klas. In deze klas zal dan na 2 weken een hercontrole plaatsvinden. De leerkracht neemt contact op met de ouder waarvan het kind neten of luizen heeft. Als u niet gebeld bent kunt u er dus vanuit gaan dat uw kind geen neten of luizen heeft.

Behandel uw kind nooit als het geen neten of luizen heeft (preventief behandelen). Dit heeft namelijk geen zin. Regelmatig zelf controleren, bijvoorbeeld op een vaste dag in de week, heeft natuurlijk wel zin.
Middels bijgevoegd filmpje krijgt u nog meer informatie over “Hoofdluis”.

Wonen doe je zo
Dinsdag 17 september zijn er tijdens het project ‘Wonen doe je zo’ in groep 7, televisieopnames opnames gemaakt voor RTV Arnhem.
Hieronder treft u de link aan naar het filmpje op youtube “journaal rtv arnhem 17 september”

Kinderboekenweek
In verband met de opening van de Kinderboekenweek mogen alle leerlingen aanstaande maandag in sportkleding naar school komen. Het thema is dit jaar: ‘Klaar voor de start’. We starten met een lied.

Vanaf maandag hebben we op school allerhande activiteiten: een interactieve toneelvoorstelling, theatersport, boekenruilbeurs, voorleeswedstrijd en een cultuurochtend. De afsluiting vindt plaats op 11 oktober. De winnaar van de voorleeswedstrijd neemt weer deel aan de vervolgwedstrijden in de bibliotheek.
Wij vragen u om vanaf maandag uw kind een boek mee te geven. Deze worden verzameld in de klassen. Op 11 oktober mogen alle kinderen 1 boek uitkiezen om weer mee naar huis te nemen. Mocht u meerdere boeken hebben om mee te geven, dan vormen die een welkome aanvulling voor de klassenbibliotheek.

Pleinwacht
Wij zijn nog steeds op zoek naar ouders die pleinwacht willen lopen. Met name op de maandag en de donderdag. Om de week lopen zou ook al een oplossing bieden. Meldt u aan!

Studiemiddag
Op 10 oktober hebben we (het team) een studiemiddag over Woordenschat. We hopen hier nieuwe inzichten en praktische handreikingen te krijgen.

Thema avond
In de kalender staat op 11 oktober een thema avond gepland. In verband met St Maarten verplaatsen we deze avond naar 18 oktober. De definitieve uitnodiging met het onderwerp krijgt u op een later tijdstip.

Ouderochtend

Woensdagochtend hebben we een ouderochtend gehouden. Het aantal ouders dat hier naar toe komt wordt iedere keer groter! We konden met zo’n 25 ouders nog maar ternauwernood in de koffiekamer terecht. Aan de hand van drie stellingen gingen ouders met elkaar in gesprek. De stellingen luidden: een school met goede cito-resultaten is een goede school, ouders zouden veel meer ingezet kunnen worden bij het onderwijs en kinderen zouden vanaf groep 5 aanwezig moeten zijn bij de oudergesprekken. Dit leverde zeer interessante discussies op.
We zijn erg blij met de steeds grotere opkomst en betrokkenheid!

EHBO

Wij willen nogmaals de mogelijkheid onder uw aandacht brengen om leerlingen uit groep 7 en 8 een EHBO cursus te laten volgen. In de bijlage treft u hierover nadere informatie aan.

Fruit
Aankomende week krijgen de kinderen de volgende groente- en fruitsoorten.
1. Komkommer (1 per 4 leerlingen)
2. Pomo Dolce tomaten (2 stuks per leerling)
3. Triumph peer

Agenda
30-09-13 Start kinderboekenweek
03-10-13 Voorleeswedstrijd
07-10-13 Cultuurochtend/middag
11-10-13 Afsluiting viering
18-10-13 Thema avond