MR zoekt leden

Beste ouder(s), verzorger(s),

Door een verhuizing en een nieuwe baan, is de Medezeggenschapsraad (MR) op zoek naar twee nieuwe leden!

Bent u geïnteresseerd:
• In het schoolplan,
• In begrotings- en beleidsvoornemens,
• Kwaliteit van het onderwijs,
• Public Relations,
• Alle zaken die de Anne Frankschool “de school van uw kind maken….”

…. dan is de MR misschien iets voor U!

Hebt u interesse om zitting te nemen in de MR en wilt u deelnemen aan de MR verkiezingen? Dan schrijft u een korte motivatie waarin u aangeeft waarom u zitting wil nemen in de MR en waarin u zichzelf voorstelt. U kunt uw motivatie mailen naar mr@annefrankschool.org. De sluitingsdatum tot en met woensdag 9 april!

Indien u meer informatie wenst, kunt u contact opnemen met één van de MR- leden. Ook hiervoor kunt u het e-mailadres gebruiken. We nemen dan zo spoedig mogelijk contact met u op.

Met vriendelijke groet,

De MR

Teamgeleding:
Simone Schennink
Wendy Nijhof
Nanda Driessen

Oudergeleding:
Patrick Platje
Maarten Zomer (vertrekkend lid)
Marianne Kraai (vertrekkend lid)