Nieuwsbrief 03-07-2014

Nieuwe leerkracht

Het heeft even geduurd maar we hebben een nieuwe leerkracht gevonden voor de openstaande vacature. Haar naam is Ninouk Hooyman. Ninouk is bekend met de school omdat zij hier al een jaar stage heeft gelopen. Ze heeft net haar LIO-stage afgerond in groep 1,2B. We zijn heel blij dat Ninouk ons team wil komen versterken.

Ninouk werkt op maandag in groep 4, op dinsdag in groep 8, op donderdag en vrijdag in groep 1,2A en op woensdag vervangt zij verschillende groepen als leerkrachten bij elkaar op klassenbezoek gaan.

Social Sofa

Zoals u al in de vorige nieuwsbrief heeft kunnen lezen is de Anne Frankschool onderdeel van de werkgroep Social Sofa. Om het zogenaamde Gaudi-bankje echt van de wijk te maken, wordt er een ontwerpwedstrijd uitgeschreven. Wie zou ons willen helpen om de postertjes voor de ontwerpwedstrijd te verspreiden in de wijk, bijvoorbeeld in uw eigen straat. Kom even langs bij Julia. U zou ons enorm uit de brand helpen.

Bijgevoegd nogmaals de folder die huis aan huis verspreid gaat worden.

Luizen

De luizenwerkgroep heeft het afgelopen jaar goed werk verricht op school. We zijn erg blij met deze actieve oudergroep die na elke vakantie alle kinderen controleert. Zij zoeken echter extra handen voor het komende schooljaar.

Vindt u een hoofdluisvrije school ook zo belangrijk. Meldt u dan aan om te helpen bij de hoofdluiscontroles.

Op dit moment heeft de werkgroep een minimale bezetting. Daarom zijn wij dringend op zoek naar ouders die een aantal malen per jaar willen helpen bij de hoofdluiscontroles.

De werkgroep heeft als taak om op een aantal vaste tijdstippen (circa 6x per jaar, direct na de schoolvakanties, circa een klein uurtje per keer) alle leerlingen op school te controleren op hoofdluis. Daarnaast wordt de werkgroep extra ingeschakeld in periodes dat het hoofdluisprobleem weer wat actiever is.

Heeft u interesse?

Neem dan contact op met Vivian Kroon (coördinator van de hoofdluiswerkgroep):

E-mail: v.kroon4@upcmail.nl / bellen: 06 218 75 902 of aanspreken op school kan natuurlijk ook (Vivian is de moeder van Phoebe groep 4).

Na de zomervakantie vindt er een luizencontrole plaats met hulp van de GGD. Controleer uw kinderen ook in de zomervakantie goed op hoofdluis. Meer informatie in bijgevoegde brief.

Jaarkalender 2014-2015

De kalender voor komend schooljaar gaat vandaag naar de drukker. Volgende week krijgen alle kinderen een kalender mee naar huis. Voor de ouders die niet kunnen wachten om alles in de jaarplanning te zetten, hierbij alvast de digitale versie.