Werken bij

Vacatures
Mobiliteit is binnen De Basis erg belangrijk. Daarom is besloten dat elke vacature eerst intern wordt aangeboden. Het openstellen van vacatures voor externen geschiedt nadat de interne procedure is afgewikkeld. Op www.debasis.org vindt u meer informatie.